Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoChrześcijański Tydzień Społeczny

11-13 kwietnia 2008Chrześcijański Tydzień Społeczny to ważny głos środowisk chrześcijańsko-społecznych w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski.

Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpią inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia polskiego "Sierpnia" i "Solidarności".

Tydzień odbędzie się w tym roku we Wrocławiu w dniach 11-13 kwietnia.
Weźmie w nim udział ponad 300 osób. Zaplanowano posiedzenia plenarne z udziałem wybitnych przedstawicieli świata aktywności obywatelskiej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Próba wypracowania stanowisk w konkretnych kwestach społecznych podjęta zostanie w zespołach roboczych m.in. na temat potrzeby dialogu obywatelskiego, aktywizacji życia parafii i sytuacji rodziny na rynku pracy.

Patronat honorowy nad Tygodniem objęli:
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski,
J.E. Księdz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski,
Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

Gościem Honorowym Tygodnia będzie Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Patronat medialny: TVP Info, Katolicka Agencja Informacyjna, Gość Niedzielny, Portal Opoka.org.pl, Portal Przeznaczeni.pl, Radio Rodzina Rozgłośnia Archidiecezji Wrocławskiej.

Zgłoszenia do udziału i dodatkowe informacje: www.tydzienspoleczny.org.pl

Do dyspozycji pozostaje Biuro: Katarzyna Kańczugowska, Sergiusz Kieruzel, 081 534-61-91, 691505659, chts@tydzienspoleczny.org.pl

Wspólnotowość drogą rozwoju Polski

 

11.04.2008, piątek

Od 12.00 Rejestracja uczestników

16.00

Sesja otwierająca

Przemówienia otwierające:

Ksiądz Profesor Waldemar Irek,

Rektor Wydziału Papieskiego we Wrocławiu;

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski,

Metropolita Wrocławski;

Rafał Dutkiewicz,

Prezydent Miasta Wrocław;

Ojciec Norbert Frejek SJ,

Dyrektor Domu Spotkań Angelusa Silesiusa, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego;

Tomasz Różniak,

Prezes Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, Przewodniczący Rady Programowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

17.00

Wyzwania chrześcijan w XXI wieku

Lech Wałęsa, Prezydent RP (1990- 1995)

18.00

Wspólnotowość drogą rozwoju Polski: solidarne państwo- solidarne społeczeństwo

Grzegorz Bierecki,

Prezes Zarządu SKOK;

JE Bp. Adam Dyczkowski,

Były Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej;

Joanna Kluzik- Rostkowska,

Poseł na Sejm RP;

Waldemar Pawlak,

Premier RP, Minister Gospodarki*;

Maciej Płażyński,

Poseł na Sejm RP, Marszałek Sejmu (1997-2001), Wicemarszałek Senatu (2004- 2006);

Janusz Śniadek,

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;

Ojciec Ludwik Wiśniewski, OP

19.30

Europejski wymiar wspólnotowości

Leo Pauwels,

b. Przewodniczący Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych

20.00

Uroczysta kolacja wydana przez Prezydenta Miasta Wrocławia

12.04.2008, sobota

9.00

Przemówienie otwierające część plenarną : „Wyzwania polskiej solidarności”

Bronisław Komorowski,

Marszałek Sejmu RP

9.30

Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji

Prof. Daniel Navas,

Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie

10.00

Co znaczy solidarność dziś?

Bp Ryszard Bogusz,

Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego RP;

Michał Boni,

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

Siostra Małgorzata Chmielewska,

Przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”;

Dr Barbara Fedyszak- Radziejowska,

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;

Ks. Andrzej Jaroszuk,

Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej;

Longin Komołowski,

Poseł na Sejm RP, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej 1997-2001;

Tomasz Sadowski,

Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka;

Ks. Dr Marian Subocz,

Dyrektor Caritas Polska

11.45 Przerwa

12.00
Sukces regionu zadaniem wspólnoty lokalnej

Zbigniew Chlebowski,

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO;

Rafał Dutkiewicz,

Prezydent Miasta Wrocław;

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu*;

Prof. zw. dr hab. Antoni Kukliński,

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG);

Zbigniew Rynasiewicz,

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

13.00
Rola Tygodni Społecznych we Francji i Europie

Bernard Chevenez -

Odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Francuskiego Tygodnia Społecznego

13.30
Wspólnotowość rynku pracy -

kształcenie, odpowiedzialność, współpraca — wyzwania europejskie

Roswitha Gottbehüt

Sekretarz Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych

14.00 Obiad

15.30
Edukacja i wychowanie- klucz do rozwoju Polski

Wacław Czakon,

Prezes Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”;

Prof. dr hab. Mirosław Handke,

Minister Edukacji Narodowej (1997- 2000);

Prof. dr hab. Leszek Pacholski,

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego*;

Krzysztof Stanowski,

Wiceminister Edukacji Narodowej

16.15
Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa

Jarosław Duda,

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

16.45 Przerwa

17.00
Spotkania grup roboczych- prace grup odbywają się równolegle

Od dialogu do partnerstwa i umowy społecznej — Polska na TAK

Prowadzący: Dr Andrzej Zybała, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, Michał Drozdek, Pełnomocnik Ministra Gospodarki ds. Umowy Społecznej i Dialogu Społecznego, Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

More and better jobs — Więcej i lepsza praca

Prowadzący: prof. Daniel Navas, Europejskie Centrum ds. Pracowniczych (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen), Uli Nordhaus, Zrzeszenie Niemieckich Związków Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund), Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań — Fundacji Nowy Staw, przedstawiciel pracodawców

Aktywna parafia

Prowadzący: Ksiądz Sławomir Kokorzycki, Proboszcz Parafii Korytowo i „Duszpasterz PGR-ów”, Ksiądz Tomasz Bazan, Prezes Stowarzyszenia „Jestem z Hrubieszowa”

Rodzina na rynku pracy

Prowadzący: Adam Cichocki, Konsultant Hay Group Polska, były Wojewoda Lubelski, Konrad Konefał, Dyrektor Instytutu Rynku Pracy — Fundacji Nowy Staw

Kultura i media

Prowadzący: Sergiusz Kieruzel- Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw

Jak kształcić i wychowywać?

Prowadzący: Wacław Czakon, Prezes Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”, Zbigniew Barciński, Prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

18.30 Kolacja

20.00 Koncert

Mieczysław Szcześniak oraz Gospel Joy

13.04.2008, niedziela

9.00
Wartości, tożsamość, przyszłość- co będziemy cenić w XXI wieku?

Ksiądz Adam Boniecki,

Redaktor Naczelny „Tygodnika Powszechnego”;

Profesor Wiesław Chrzanowski,

Marszałek Sejmu RP (1991- 1993);

Izabela Dzieduszycka,

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”;

Marek Jurek,

Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej;

Tadeusz Mazowiecki,

Premier RP(1989- 1991)*;

Ojciec Marek Pieńkowski OP,

Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie ESPACES;

Waldemar Rataj,

Prezes Fundacji Konkursu Pro Publico Bono;

Ojciec Bogusław Trzeciak,

Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE

10.30
Podsumowanie pracy grup roboczych

11.00
Przyjęcie deklaracji końcowej

Podsumowanie Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

12.00
Msza święta

 

 

 

Biuro Organizacyjne

Chrześcijańskiego Tygodnia Społeczego

Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin

Tel: + 48 81 5346191 fax: +48 81 5346192

chts@tydzienspoleczny.org.pl

www.tydzienspoleczny.org.pl


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dialog społeczeństwo rodzina Wrocław umowa społeczna rynek pracy tydzień społeczny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W