Media i ludzie

Recenzja książkiByron Reeves, Clifford Nass

„Media i ludzie”

(The Media Equation. How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places)

Przełożyła z angielskiego Hanna Szczerkowska

Byron Reevs i Clifford Nass, amerykańscy informatycy od technologii komunikacyjnych, postanowili zbadać — wykorzystując metody psychologii społecznej i socjologii — jak ludzie reagują na media. Otóż okazało się, że uczestnicy eksperymentu bardzo się starali, aby nie zrobić komputerowi przykrości, czuli się fizycznie zagrożeni przez coś, co było tylko wizerunkiem, przypisywali kreskówkom bogatą osobowość bądź reagowali na głosy w komputerze zgodnie ze stereotypami płci. Zachowania te potwierdziły ciekawą i nowatorską tezę autorów: wbrew intuicyjnym wyobrażeniom nasze interakcje z komputerami, telewizją i nowymi mediami są z zasady społeczne i naturalne, tak jak interakcje z innymi ludźmi. Stawianie znaku równości między mediami a realnym życiem nie wynika bynajmniej z niewiedzy lub młodego wieku, lecz jest zjawiskiem powszechnym i niezależnym od naszej świadomości. Traktując media jako istoty społeczne, oczekujemy zatem bezwiednie, że będą one przestrzegać określonych norm i zasad życia społecznego: nasz komputer ma być nie tylko sprawny, ale również „grzeczny”!

Wydawca: PIW 2000 r.

opr. MK/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama