Mąż sprawiedliwy

Temat: Mąż sprawiedliwy

Bóg przygotowywał przez tysiące lat ludzkość, aby móc ostatecznie wypełnić swoją obietnicę. Ponieważ Pan Nieba i Ziemi nie odbiera człowiekowi wolności, jaką go obdarował, owo przygotowywanie ludzkości na moment wcielenia i zbawienia było nie tylko czasem, kiedy Bóg prowadził lud swój doskonaląc go, karząc występki i posyłając proroków, ale było też czasem dojrzewania rodzaju ludzkiego do wydania najpiękniejszych jego owoców. O ile zaś w pełni doceniamy i poprzez rozliczne święta oddajemy cześć Maryi, którą Bóg wybrał na matkę swojego Syna, o tyle postać opiekuna Zbawiciela zdaje się być mocno niedoceniana. Można by wręcz rzec, że niekiedy nawet umniejszana, na tle wszystkich wydarzeń historii zbawienia.
Tymczasem święty Józef zostaje postawiony od samego początku przed zadaniem, które przerosłoby niejednego mężczyznę. Oto poślubiona mu małżonka, z którą nie zamieszkali jeszcze razem zostaje brzemienną. Pismo święte mówi o dzisiejszym patronie, że był człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwość wymagała w owym momencie zdecydowanego odcięcia się od dziecka, które przecież nie było jego biologicznym dzieckiem. Maryja w czasie zwiastowania otrzymuje propozycję przekazaną z nieba przez samego anioła. Decyduje się na rzecz, której nie podołałaby żadna inna kobieta świata. Józef walczy sam ze sobą, wszak wydanie Maryi oznaczałoby jej śmierć i pohańbienie. Józef zdaje sobie sprawę, że ona na to nie zasługuje.
Józef nie potrafi zrozumieć tego, czego bez objawienia żaden człowiek pojąć nie może, ale w tym moralnym dylemacie pragnie ratować życie Maryi. Jednak gdy Bóg dopełnia swym objawieniem tego, czemu nie wystarczała prawość Oblubieńca NMP, Józef bez wahania przyjmuje Maryję i staje się opiekunem Zbawiciela. W oczach współczesnego mu świata, jego prawowitym ojcem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Służba św. Józefa to dar z siebie poprzez bezgraniczne zaufanie Bogu. To rezygnacja z jakże poważnej części praw małżeńskich i wypełnienie tej luki obowiązkami ojca i męża. Józef także w dzisiejszych czasach może i powinien być wzorem ojcowskiej troski i miłości.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy uciekam się pod opiekę św. Józefa?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao