reklama

Wnętrze człowieka

Temat: Wnętrze człowieka

Problem wierności Bożemu prawu po raz kolejny wybrzmiewa dziś na kartach Pisma Świętego. Co ciekawe, nauka ta kierowana była do ludzi, którzy tak bardzo chcieli wdrożyć w życie wszystko, co Bóg wymagał od swojego ludu, że mnożyli przykazania, wypracowali bogatą tradycję towarzyszącą nauce Bożej, aż wreszcie zaczęli bardziej akcentować, to, co zewnętrzne pomijając to co najistotniejsze. Dlatego właśnie Pan Jezus zarówno w przypowieściach jak i w krytyce pod adresem uczonych w Piśmie i faryzeuszy zarzuca im nie tyle odejście od Prawa i Proroków, co przewartościowane całej nauki Bożej, akcentowanie własnych nauk, kosztem Bożych przykazań.
Bóg zwracał się zawsze do ludzi w prostych słowach. Objawiał się patriarchom i prorokom. Mówił do swego ludu Izraela za pośrednictwem wybranych osób, które najprościej jak umiały wykładały wolę Bożą. Kiedy zatem cała tradycja jaką miał lud Izraela zaczęła zastępować to, co najistotniejsze? Czy nie wówczas, gdy ludzie zaczęli pomijać sens Bożych przykazań a skupili się na dostosowaniu przykazań do własnego życia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Niestety my dzisiaj powtarzamy błędy tych, którzy odrzucili naukę Zbawiciela. Chętnie przyznawalibyśmy się do Jezusa, gdyby popierał nasze pomysły na życie. Powołujemy się na Ewangelię, gdy w jakiś nawet pośredni sposób możemy poprzeć nią głoszone przez nas tezy. Niestety coraz mniej sięgamy do niej z pokorą, aby zacząć dostosowywać do niej nasze życie. Zapominamy, że cała nauka Boża ma przesłanie, które ma nas prowadzić drogami zbawienia na spotkanie z Najwyższym.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem wierny nauce Ewangelii?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao