Te słowa wstrząsną sumieniami wielu ludzi! Prorocza książka abp Sheena wkrótce w sprzedaży

Co nas czeka, kiedy całkowicie wyrzucimy Boga z naszego świata? Kto zajmie Jego miejsce? Czy w świecie, który powstanie zgodnie z obietnicami współczesnych dyktatorów i ideologów będzie miejsce dla prawdziwej wolności? Książka „Komunizm i sumienie Zachodu” abp. Fultona Sheena w czasie trwającej wojny jest wstrząsem dla naszych sumień. 

Arcybiskup Fulton Sheen, wybitny duchowny katolicki, filozof i apologeta, w przenikliwy sposób na przykładzie komunizmu pokazuje czytelnikom, jak współczesne „postępowe” ideologie zagrażają fundamentom naszego świata. Ta książka jest szokującą i proroczą wizją panowania systemów, które odcinają ludzi od Chrystusa i źródeł współczesnej cywilizacji. 

„Czy komunizm jest wrogiem zachodniej cywilizacji? Niewątpliwie jest on wrogiem cywilizacji chrześcijańskiej, ale cywilizacja chrześcijańska jest zdławiona i w naszych czasach nie wywiera większego wpływu na życie polityczne i gospodarcze. Komunizm jednak z pewnością nie jest wrogiem burżuazyjnej, kapitalistycznej i materialistycznej cywilizacji Zachodu. W rzeczywistości komunizm jest związany z cywilizacją materialistyczną tak, jak proces rozkładu jest związany z chorobą. Wiele idei, które w cywilizacji burżuazyjnej były sprzedawane detalicznie, komunizm sprzedaje hurtowo. Smakowite, acz nie powiązane ze sobą kęski, które świat zachodni konsumował pojedynczo, komunizm połączył w całość, tworząc z nich kompletną filozofię życia. Komunizm i cywilizacja materialistyczna nie są tożsame, ale są bardzo podobne. Istnieją między nimi pewne podstawowe różnice, które omówimy później, ale są też sprawy, które je łączą. Obydwa systemy wyznają wiarę w egoizm. Zachodnia cywilizacja wierzy w egoizm indywidualny, komunizm – w egoizm kolektywny. Burżuazyjny świat Zachodu jest niechrześcijański, komunizm jest antychrześcijański […]” – komentuje abp Sheen w książce.

Amerykański hierarcha wyjaśnia, w jaki sposób negowanie chrześcijańskiego fundamentu naszego świata wpłynęło na rozkwit komunizmu w jego pełnych przemocy i przymusu formach. Autor przypomina nam o brutalnych konsekwencjach walki z wiarą i Kościołem, która toczy się również dziś. 

„Książka «Komunizm i sumienie Zachodu» należy do najważniejszych w dorobku pisarskim arcybiskupa Fultona Sheena. Zawiera profetyczna analizę świata dewastowanego przez komunizm, spisana zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej. Komunizm według Sheena obciąża sumienie Zachodu, bo stamtąd wyszedł i zainfekował cały świat, w tym Rosje. Do dziś wielu ludzi cierpi z tego powodu. Żadna inna idea nie okazała się równie niszcząca. Jest jak religia – twierdził arcybiskup – czyli poddanie się absolutowi. Dlatego pociąga ludzi – ale potem ich dewastuje. To bez wątpienia jedno z najbardziej proroczych przesłań pozostawionych naszemu pokoleniu. Te książkę po prostu należy przeczytać” – pisze ks. prof. Robert Skrzypczak we wstępie do polskiego wydania książki, które ukaże się nakładem Wydawnictwa Esprit.  

Słowa abpa Sheena są mocnym wezwaniem do podjęcia heroicznej próby powrotu do Boga i ocalenia świata przed zalewem niszczących ideologii i brutalnej bezwzględnej siły.

Przedsprzedaż książki już 7 marca 2022! Zobacz więcej TUTAJ.

Te słowa wstrząsną sumieniami wielu ludzi! Prorocza książka abp Sheena wkrótce w sprzedaży

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama