Komentarz do liturgii słowa

« » Styczeń 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
  • Inny Kalendarz

Niedziela 21 stycznia 2024

Nawrócić się i uwierzyć

Ewangelia według św. Marka jest najkrótszą z czterech kanonicznych Ewangelii. Wiele opisywanych w niej wydarzeń ma też znacznie skróconą formę w porównaniu z relacjami innych Ewangelistów. Marek lubi także opisać cały szereg wydarzeń w jednym podsumowującym zdaniu. Od razu na początku swojej Ewangelii Marek streszcza niejako przesłanie całej Chrystusowej nauki w czterech elementach: wypełnienie się czasu, bliskość królestwa Bożego, wezwanie do nawrócenia i zaproszenie do wiary w Ewangelię.

Pierwsze dwa dotyczą tego, co Bóg robi dla człowieka: „Czas się wypełnił, bliskie jest królestwo Boże”. Bóg nie chce już czekać, ale decyduje, że czas oczekiwania się skończył – wypełnił. Ludzka historia w swoim dotychczasowym kształcie dobiegła końca. Zamiast jednak pogrążyć wszystko w nicości, Bóg decyduje się sam w nią wkroczyć. Jego królowanie nie jest już jedynie jakąś mglistą przyszłą perspektywą, ale staje się bliskie, na wyciągnięcie ręki. W Jezusie Chrystusie, Ojciec Niebieski staje się, w zupełnie nowy, dotąd nieosiągalny sposób, Bogiem bliskim każdemu człowiekowi, Emmanuelem – „Bogiem z nami”. Ta bliskość Boga jest niezasłużonym darem, który Jezus ogłasza jako suwerenną decyzję Boga, powodowaną miłością do człowieka.

I dlatego – skoro szansa na pojednanie z Bogiem i wejście w dziecięcą relację z Nim jest tak wyjątkowo bliska – potrzebna jest decyzja człowieka. Wyrażają ją dwa kolejne elementy: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Cokolwiek człowiek może dać Bogu, pozostanie już zawsze odpowiedzią na Bożą inicjatywę zbawienia. By uwierzyć Ewangelii – Dobrej Nowinie o zbawieniu, potrzeba jednego: zmiany myślenia. Zanurzenie ludzkiego umysłu w doczesnej logice jest tak głębokie, że bez zmiany myślenia Ewangelia wydaje się jedynie pobożnym bełkotem, niemającym żadnego znaczenia w codziennej, twardej walce o byt. Dzięki Bożej łasce możliwe jest jednak inne, nowe spojrzenie na to, kim właściwie jestem, po co żyję, co w moim życiu jest naprawdę wartościowe i jakie jest moje wieczne przeznaczenie. Nawrócenie i wiara w przesłanie Ewangelii otwiera drogę do Bożego świata, który może stać się moim światem już tu, na ziemi.