Komentarz do liturgii słowa

« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
  • Inny Kalendarz

Czwartek 1 lutego 2024

Życie duchowe

Czytając dzisiejszą Ewangelię otrzymujemy kilka cennych wskazówek pomocnych w prowadzeniu życia duchowego. Pierwszą z nich jest świadomość wspólnoty. Chrześcijaństwo to wspólnota ludzi wierzących gromadząca się wokół Chrystusa i wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Jezus wysyła swoich uczniów po dwóch, a nie pojedynczo, chce na przez to powiedzieć, że mamy być za siebie nawzajem odpowiedzialni.

Jezus daje nam władzę nad duchami nieczystymi. To nie one mają nami rządzić, ale my nimi. Władza nad demonami jest także znakiem nowego porządku w świecie, przejawem tego, że to właśnie my jesteśmy dziedzicami Boga i już teraz mamy władzę nad stworzonym przez Niego światem zarówno materialnym jak i duchowym. Nie obawiajmy się zatem zła – to my nad nim mamy panować, a nie on nad nami.

Trzecią wskazówką Jezusa jest polecenie abyśmy niczego nie zabierali na drogę. Potrzeba, abyśmy mieli zdrowy dystans do rzeczy materialnych. Chleb, torba i pieniądze wyliczone w dzisiejszej Ewangelii to symbole wszystkiego co niezbędne i zbędne w życiu człowieka. Bóg chce się zatroszczyć o nasze życie, ale aby tak było trzeba nam zaufać Jemu a nie rzeczą materialnym. Bóg daje wszystko tym, którzy go miłują – czytamy w jednym z psalmów (zob. Ps 127,2).

Te trzy elementy to podstawa do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego: wspólnota z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie, panowanie na złem, a nie poddawanie się jemu i ubóstwo, które jest wyrazem zaufania do Boga, który jest dobry.