Musi być pod górę

Rozmowa z Januszem Wardakiem, pedagogiem, autorem wykładów i warsztatów poświęconych wychowaniu dzieci.

Janusz Wartak wyjaśnia dlaczego stawianie wymagań jest konieczne w procesie wychowawczym i jak młodemu człowiekowi stawiać wymagania?

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Musi być pod górę
Musi być pod górę

« 1 »

reklama

reklama

reklama