Lipawa: Spotkanie biskupów Litwy, Łotwy i Polski

W dniach 16-18 września odbyło się spotkanie biskupów z Litwy, Łotwy i Polski. Miało ono miejsce w Lipawie, w trzecim co do wielkości mieście na Łotwie, położonym w Kurlandii nad Morzem Bałtyckim i Jeziorem Lipawskim.

Trzydniowe spotkanie na Łotwie było kolejnym zebraniem Zespołu Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów.

Idea tych spotkań zrodziła się w 1994 r. podczas 279. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach, położonym niedaleko granicy polsko-litewskiej. Warto nadmienić, że w latach 1799–1818 miejsce to było stolicą biskupią, z której tradycji czerpią dzisiaj diecezje: ełcka w Polsce i wiłkowyska na Litwie. Od 1995 r. Zespół Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów spotyka się dwa razy w roku – raz w Polsce, raz na Litwie. W 2011 r. do biskupów Litwy i Polski dołączyli biskupi z Łotwy i Białorusi. Celem tych spotkań jest wzajemne poznanie, wymiana myśli, dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych i wypracowanie wspólnego działania w duchu dialogu. Kontakty służą odkrywaniu tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych.

Tegoroczne spotkanie, które odbyło się w Lipawie, posłużyło głębszemu poznaniu specyfiki lokalnego Kościoła odradzającego się po trudnych doświadczeniach reżimu radzieckiego. Diecezja lipawska nie jest wielka, ma niewielu księży i w znacznej mierze misyjny charakter. Wiele obiektów kościelnych wymaga rewitalizacji bądź pilnych remontów kapitalnych.

Centralnym punktem spotkania biskupów Litwy, Łotwy i Polski była niedzielna celebracja Eucharystii w katedrze św. Józefa, transmitowana przez telewizję publiczną LTV. Mszy św. przewodniczył abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski. Słowo Boże wygłosił bp Romuald Kamiński, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej, który 14 września br. mianowany został biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej. W homilii zwrócił on uwagę na hojność Boga, który zastawia przed nami stół słowa Bożego i stół Eucharystii. Posyła nas także z misją budowania królestwa Bożego. Bp Kamiński, nawiązując do czytań biblijnych, przypomniał o konieczności przebaczania doznanych krzywd, bez czego niemożliwe jest budowanie pokoju w świecie.

Obrady biskupów odbywały się w domu wspólnoty Chemin Neuf. Szczególnie ważne były podejmowane podczas sesji kwestie dotyczące dialogu ekumenicznego. Ich pogłębieniu służyło m.in. zwiedzanie cerkwi św. Mikołaja w Lipawie, zwanej soborem morskim, oraz spotkanie ze zwierzchnikami Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Lipawie. Należy nadmienić, że luteranie stanowią najliczniejszą grupę wyznaniową na terenie Łotwy. Starają się nie ulegać protestanckim wpływom Zachodu, a zwłaszcza Szwecji, w kwestii dotyczącej ordynacji kobiet i związków jednopłciowych. Dialog ekumeniczny Kościoła rzymsko-katolickiego i ewangelicko-luterańskiego ma na Łotwie piękne tradycje.

W lipawskim spotkaniu uczestniczyli: abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski; bp Romuald Kamiński, biskup koadiutor diecezji warszawsko-praskiej – przewodniczący Zespołu ze strony polskiej; bp Rimantas Norvila, biskup wiłkowyski – przewodniczący Zespołu ze strony litewskiej; bp Viktors Stulpins, biskup lipawski; bp Arūnas Poniškaitis, biskup pomocniczy wileński; bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, ks. Tomasz Nowaczek, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów; ks. Mariusz Rudzinskas z Mariampola.

rr / Lipawa


Zdjęcie: Liepaja view autor: Kulmalukko, licencja: CC BY 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama