Papież: budujcie świat lepszy od obecnego

Do usunięcia barier dzielących Kościół od młodych oraz wyjścia poza schematy i przyzwyczajenia zachęcał Papież, w czasie homilii, uczestników synodu o młodych, który rozpoczyna się dziś w Watykanie.

Papież Franciszek rozpoczął ją od modlitwy do Ducha Świętego. On bowiem budzi pamięć i ożywia słowa Pana. On wznieca zapał i ewangeliczny entuzjazm. On daje zdolność do marzeń i nadziei. Ojciec Święty zachęcił ojców synodalnych do zapalania nimi młodych ludzi.

Rozpalać serca i rozeznawać drogi ducha

“Niech Duch daje nam łaskę, abyśmy byli ojcami synodalnymi namaszczonymi darem marzeń i nadziei, abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji – prosił Ojciec Święty. - Niech udziela nam łaski: aktywnej, żywej, skutecznej pamięci, która z pokolenia na pokolenie nie daje się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i klęsk, ale także naszym ograniczeniom, błędom i grzechom. Takiej, która jest w stanie znaleźć przestrzenie, aby rozpalać serca i rozeznawać drogi Ducha.”

Franciszek podkreślił, że synod jest wyzwaniem do usunięcia barier dzielących Kościół od młodych. Trzeba usłyszeć ich głos. Należy stanąć obok, udzielić wsparcia w czasach niepokoju, który wpędza w sytuacje braku perspektyw, wykluczenia i przemocy. Nie można zastygnąć w schematach i przyzwyczajeniach. Ojciec Święty zachęcił do odważnego i pełnego pokory szukania tego, co lepsze.

Odnaleźć większe dobro

“To wymaga od nas, abyśmy byli uważni i czujni, aby nie przeważyła logika dążąca do postawienia na swoim i zachowania wszystkiego po staremu. Prowadzi ona do sytuacji, że ważniejszym staje się to, co drugorzędne, a drugorzędnym, to, co ważniejsze – mówił Papież. - Umiłowanie Ewangelii oraz powierzonego nam ludu wymaga od nas poszerzenia spojrzenia, aby nie zgubić z pola widzenia misji, do której nas wzywa, wskazując większe dobro. Ono przyniesie pożytek wszystkim. Bez tej postawy, wszystkie nasze wysiłki pójdą na marne.”

Ojciec Święty powierzył synodalną drogę słuchania i rozeznawania opiece Matki Bożej oraz przypomniał słowa Papieża Pawła VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II, kiedy większość ojców synodalnych była jeszcze w młodym wieku.

Budujcie świat lepszy do obecnego

“W imieniu tego Boga i Jego Syna Jezusa zachęcamy was do rozszerzania serc na miarę oczekiwań świata, aby zrozumieć wołanie waszych braci oraz zaangażować swoje młode siły w służbie dla nich. Zwalczajcie wszelką formę egoizmu. Nie pozwólcie, aby zwyciężyły w was uczucia gwałtu i nienawiści, które są przyczyną wojen oraz ich smutnych następstw. Bądźcie hojni, czyści, pełni szacunku, szczerzy. Budujcie z entuzjazmem świat lepszy od obecnego.”

Na zakończenie Papież zapewnił ojców synodalnych, że Kościół patrzy na nich z ufnością i miłością.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama