Bp Tomasik: każdy związek małżeński zawarty z wiarą jest Bożym Narodzeniem

- Każdy związek małżeński zawarty z wiarą jest Bożym Narodzeniem - mówił bp Henryk Tomasik, podczas Pasterki w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

Ordynariusz radomski powiedział, że nasza obecność w świątyni jest wyrazem wdzięczności za Boże Narodzenie. Dalej mówił, że to jest także wyraz naszej gotowości przyjęcia Chrystusa, który przychodzi ze swoją łaską, prawdą, aby – jak mówił Adam Mickiewicz – zrodził się w każdym z nas.

Bp Tomasik mówił również, że Boże Narodzenie dokonuje się podczas każdej Mszy św. - Ten rok duszpasterski poświęcimy właśnie tej prawdzie, tajemnicy wiary, jaką jest Eucharystia. Chcemy wyznać tę wiarę, troszcząc się, aby nigdy nie było niedzieli bez Mszy św. Aby każda liturgia była także naszym darem. Dzisiaj Bogu dziękujemy, że jest tak blisko. Czeka na nasze wyznanie wiary i otwarte serce, które przyjmie Ewangelię i prawdy wiary, które kształtują życie. Tu szczególnie prośba do młodzieży, by dobrze korzystała z katechez, bo to szansa, by pogłębić wiarę i nie pozostać dzieckiem w Bożych sprawach – mówił biskup.

Prosił, aby nasze serca były otwarte na Chrystusa, który przychodzi w sakramentach. - Modlitwą ogarniemy tych, którzy decydują się na zawarcie sakramentu małżeństwa, aby ten moment był Bożym Narodzeniem Bożej łaski w ich sercach – powiedział ordynariusz radomski.

W koncelebrze uczestniczyli: ks. Edward Poniewierski, kanclerz kurii diecezjalnej w Radomiu i proboszcz parafii katedralnej ks. Krzysztof Ćwiek.

rm / Radom

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama