I Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej "Nie lękajcie się"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie organizuje po raz pierwszy Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej Nie lękajcie się im. Jana Pawła II.

Inspiracją do zorganizowania konkursu stał się obchodzony w tym roku jubileusz 40 - lecia pontyfikatu Papieża Polaka. W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania jednego skomponowanego utworu muzycznego do słów Jana Pawła II, lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej. Warunkiem ubiegania się o cenną nagrodę Grand Pirx jest zaprezentowanie pieśni związanej z osobą i dziełem Jana Pawła II.

Zgłoszenia należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. Konkurs będzie miał charakter etapowy, a wyłonieni zwycięzcy wystąpią na koncercie finałowym w dniu 28 października 2018 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.idmjp2.pl w regulaminie konkursu.

Patronat honorowy nad Konkursem:

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita krakowski

Kardynał Stanisław Dziwisz, honorowy Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II

Biskup Andrzej Jeż, biskup diecezjalny tarnowski

Biskup Roman Pindel, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki

Jacek Krupa, Marszałek Województwa małopolskiego

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krakowa

Organizatorzy Konkursu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej

Komitet Organizacyjny Konkursu:

Ks. prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 – 2017

Ks. kanonik Robert Pietrzyk, dyrektor Radia Plus Kraków

Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Współpracujący z Komitetem Organizacyjnym Konkursu:

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. kard. F. Macharskiego w Krakowie

Ks. dr Bogusław Połeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Tarnowskiej

Ks. dr Andrzej Kilian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie


Źródło: Instytut Dialogu Międzykulturowego  im. Jana Pawła II w Krakowie

www.idmjp2.pl

« 1 »
Załączone: |

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao