Międzynarodowy Konkurs plastyczny: Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Muzeum w Bielsku Podlaskim,Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Dekanat Bielski oraz Fundacja Mater zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIV edycji Konkursu: Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, którego hasło brzmi w tym roku: „Wstańcie, chodźmy”.

Temat oraz szeroka formuła konkursu nieprzerwanie od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież. Każdego roku uczestnicy z całego świata nadsyłają ponad 1,5 tysiąca prac, a niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla młodego pokolenia, co niewątpliwie jest zasługą rodziców i opiekunów wychowanych w okresie pontyfikatu papieża

Polaka. W ciągu dekady w konkursie wzięło udział ponad 21.000 dzieci i młodzieży (w  trzynastej edycji, w 2018 roku nadesłano ponad  1.600 prac z całego kraju oraz Ukrainy, Anglii, Rosji, Irlandii, Litwy). Konkurs jest adresowany do ludzi młodych, z którymi Jan Paweł II czuł szczególną łączność i bliskość. Biorą w nim udział uczniowie wszystkich poziomów nauczania, włącznie ze szkołami specjalnymi.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia  26 IX 2019 r. osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:   
Muzeum w Bielsku Podlaskim     
ul. Mickiewicza 45   
17 – 100 Bielsk Podlaski   

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama