Caritas Polska dla dzieci na całym świecie

Każde dziecko jest najcenniejszym skarbem! Pamiętamy o najmłodszych zwłaszcza w ich święto 1 czerwca. Z tej okazji prezentujemy kilka naszych działań, które obejmują pomocą dzieci na różnych kontynentach - pisze Caritas Polska.

GHANA

W ubogiej wiosce Yamfo w Ghanie mieszkańcy żyją z rolnictwa. Mieszkają tam również siostry nazaretanki, które w 2015 roku otworzyły szkołę dla dzieci z ubogich rodzin. Caritas Polska dofinansowała zakup chleba dla 170 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających na stołówkę szkolną.

INDIE

Wspólnie z organizacją Jana Vikas wspieramy edukację 80 ubogich uczniów z dyskryminowanych grup, w tym dalitów (niedotykalnych), adivadi i mniejszości chrześcijańskiej. Uczniowie, którzy otrzymali promocję do 10. klasy będą mieli zapewnione dodatkowe lekcje podczas wakacji. Wielu uczniów nie stać na dodatkowe zajęcia ani nie wiedzą jak przygotować się do egzaminów, a w efekcie nie dostają się na studia i nie mogą zdobyć dobrej pracy. Dodatkowo utrudnia im naukę brak prądu w wielu domach.

IZRAEL

W Tel Awiwie dzięki współpracy wikariatu św. Jakuba dla hebrajskojęzycznych katolików z organizacją UNITAF działają dwa żłobki dla dzieci migrantów oraz osób starających się o azyl w Izraelu. Fundusze przekazane przez Caritas Polska zostały przeznaczone na pokrycie czynszu oraz bieżących opłat. Opieką otoczone jest 69 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, podzielone na siedmioosobowe grupy.

EKWADOR

Tornister Pełen Uśmiechów to ogólnopolska akcja Caritas, w ramach której przygotowujemy wyprawki szkolne dla uczniów z ubogich rodzin. Idea akcji dotarła aż do Ekwadoru, gdzie polski misjonarz z Palanda za środki otrzymane z Caritas Polska zakupił dla dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin plecaki oraz przybory szkolne.

BIAŁORUŚ

W ośmiu miejscowościach na Białorusi - w obwodach grodzieńskim, mińskim, mohylewskim i witebskim - powstały świetlice integracyjne, w których dzieci mogą wspólnie spędzać czas, uczyć się i bawić. Dzięki projektowi współfinansowanemu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wychowawcy i wolontariusze wzięli udział w specjalnych szkoleniach, a świetlice są dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Centrum Medialne Caritas Polska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao