Salezjańskie spotkanie Strenna 2020: "Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele"

"Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele" to inicjatywa, by stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się świata

Generał salezjanów, Don Ángel Fernández Artime, oficjalnie zainaugurował spotkanie Strenna 2020. Inicjatywa ta wsłuchuje się w historyczne okoliczności, towarzyszące dzisiejszej rzeczywistości, aby aktualizować duszpasterski wymiar przesłania, które pochodzi od Następcy Księdza Bosko: "Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi" (Mt 6,10).

Można zadać sobie pytanie, skąd wziął się temat refleksji na rok 2020. Mówi o tym generał: "Po wysłuchaniu majowej Konsultacji Rodziny Salezjańskiej wybrałem ten temat, ponieważ towarzyszyliśmy temu, jak Kościół podążał z rodziną, zobaczyliśmy także rzeczywistość młodzieży na Synodzie i otworzyliśmy się na piękne wyzwanie, które mamy jako Rodzina Salezjańska: nadal być prawdziwymi ewangelizatorami - wychowawcami wiary młodzieży".

Z drugiej strony, jak podkreśla Rektor Generalny, "jako Rodzina Salezjańska musimy być wyczuleni na wielkie ludzkie wyzwania naszego świata, takie jak uczciwość jako osoby, bycie zaangażowanym obywatelem, poszukującym dobra, uobecnianie Nauki społecznej Kościoła w życiu codziennym, opcja na rzecz najbardziej pokrzywdzonych, zapewnienie, aby chrześcijanie i nasza młodzież służyła ludziom, poprzez służbę polityczną; zwracamy szczególną uwagę na encyklikę Laudato Si', troskę o zmiany klimatyczne i troskę o stworzenie oraz, oczywiście, na zdecydowaną postawę, jaką Rodzina Salezjańska musi mieć w odniesieniu do praw człowieka, a w szczególności praw nieletnich, którzy wydają się być najbardziej poszkodowani. W ten sposób chcemy przedłożyć dwa wielkie filary wychowania Księdza Bosko i uczynić je aktualnymi".

Strenna 2020 daje możliwość rekonstrukcji podejścia księdza Bosko w naszych czasach, jego sposobu działania i postępowania pośród młodych ludzi.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama