Cechy problematycznego korzystania z Internetu

Fragmenty książki "Nowe uzależnienia ", której autor wymienia m.in. uzależnienie od korzystania z komputera, telefonu komórkowego, natręctwo zakupów, pracoholizm i uzależnienie od seksu

Cechy problematycznego korzystania z Internetu

Cesare Guerreschi

Nowe uzależnienia

ISBN: 978-83-7580-165-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Wstęp
New addictions. Pojęcie uzależnienia
Współuzależnienie
Nowe formy uzależnienia
Internet: pomiędzy normalnością a patologią
Cechy problematycznego korzystania z Internetu
Internet i depresja
Skutki w relacjach rodzinnych
Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Cechy problematycznego korzystania z Internetu

Problemy tego rodzaju występują w różnych kontekstach społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych oraz w odniesieniu do różnych grup wiekowych (Young, 1998a). Mass media rozpowszechniły stereotyp osoby uzależnionej od Internetu, przedstawiając ją najczęściej jako młodego, introwertycznego mężczyznę, siedzącego nieustannie przed komputerem. O ile w przeszłości wyobrażenie to mogło być uzasadnione, o tyle obecnie popularność komputerów i powszechna dostępność do Internetu sprawiają, że nie jest ono zgodne z rzeczywistością. Liczba kobiet używających Internetu ogromnie wzrosła, prawdopodobnie na skutek zmian w charakterze ról społecznych.

Podstawowe rozróżnienie dotyczy „starych” i „nowych” użytkowników Sieci. „Nowi” nawigatorzy wydają się bardziej podatni na patologiczne uzależnienie od Internetu. Po przełamaniu pierwszego onieśmielenia zaczynają stopniowo czerpać zadowolenie z opanowania umiejętności korzystania z technologii i sprawnego poruszania się po stronach Sieci (Kandell, 1998; Kraut et al., 1998).

Uzależnieni nawigatorzy spędzają w Sieci nawet czterdzieści godzin tygodniowo. Podają, że nadmierne korzystanie z Internetu naraziło ich na problemy rodzinne, zawodowe oraz ogólnie wywarło negatywny wpływ na ich życie. Pomimo to nie udaje im się ograniczyć swojego zaangażowania. Internet jest dla nich atrakcyjny również ze względu na swoją anonimowość, łatwość dostępu i użytkowania, stanowi skuteczny środek do uzyskania wsparcia społecznego, satysfakcji seksualnej, spojrzenia na siebie samego w inny sposób i zwiększenia poczucia władzy dzięki uczestnictwu w grach opartych na wyobraźni. Wielu patologicznych użytkowników Sieci określa się jako przygnębionych czy samotnych, nisko oceniających samych siebie czy też ogarniętych niepokojem. Dla nich Internet jest prawdopodobnie przestrzenią, w której doświadczają bardziej satysfakcjonujących przeżyć, niż zdarza im się to w rzeczywistości.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama