Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Fragmenty książki "Nowe uzależnienia ", której autor wymienia m.in. uzależnienie od korzystania z komputera, telefonu komórkowego, natręctwo zakupów, pracoholizm i uzależnienie od seksu

Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Cesare Guerreschi

Nowe uzależnienia

ISBN: 978-83-7580-165-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Wstęp
New addictions. Pojęcie uzależnienia
Współuzależnienie
Nowe formy uzależnienia
Internet: pomiędzy normalnością a patologią
Cechy problematycznego korzystania z Internetu
Internet i depresja
Skutki w relacjach rodzinnych
Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Nadmierne korzystanie z Internetu jest problemem zataczającym coraz szersze kręgi w firmach mających nieograniczony dostęp do Sieci (Young et al., 2004). Wielu pracowników umysłowych jest narażonych na rozwinięcie się u nich uzależnienia od Internetu właśnie w miejscu zatrudnienia. Sporo pracodawców narzeka, że wydajność niepomiernie spada w związku z niewłaściwym wykorzystaniem Internetu — różnymi pozazawodowymi działaniami wykonywanymi online w miejscu pracy: odwiedzaniem stron pornograficznych, uczestnictwem w czatach, graniem, śledzeniem wydarzeń sportowych, zajmowaniem się inwestycjami i robieniem zakupów.

Wyróżniono grupę sygnałów, które mogą stać się dzwonkami alarmowymi, że w grę zaczyna wchodzić uzależnienie powstające w miejscu pracy. Po pierwsze, często ma się do czynienia ze spadkiem wydajności pracownika oraz częstszym występowaniem w pisanych przez niego tekstach błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych oraz nielogicznych stwierdzeń. To skutek wykonywania w pośpiechu zadań odkładanych na później w związku z długim czasem przegladania stron Internetu w celach pozazawodowych. Young (1998a, 1998b) zwraca uwagę, że pracownicy dotknięci uzależnieniem starają się mieć jak najmniej relacji z kolegami, są mniej tolerancyjni względem warunków pracy oraz często wyrażają irytację i niezadowolenie. Można nawet zaobserwować, że wzdragają
się, kiedy ktoś zbliża się do ich biurka. Jeśli pracownik używa Internetu w domu, widoczne będzie jego zmęczenie, spóźnienia staną się coraz częstsze, a dni poświęcone na wizyty u lekarzy oraz zwolnienia chorobowe coraz liczniejsze.

Jednym z czynników powodujących narastanie zjawiska nadużywania Internetu w miejscu pracy jest rozpowszechnienie tegoż w firmach i łatwa dostępność do niego wszystkich zatrudnionych. Young opisuje konflikty pracowników z pracodawcami niezdającymi sobie sprawy z tego, że to właśnie nadmierne korzystanie z Sieci jest powodem słabych wyników pracy — inne przyczyny tego zjawiska dotyczą problemów zawodowych.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama