Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Dieter-W. Allhoff, Waltraud Allhoff

SZTUKA PRZEKONYWANIA DO WŁASNYCH RACJI

Retoryka i komunikacja

ISBN: 978-83-7505-077-6

wyd.: WAM 2008


Spis treści
WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO9
WPROWADZENIE11
1. ZNACZENIE RETORYKI17
2. MOWA CIAŁA21
2.1 Funkcja „wypowiedzi” pozawerbalnych24
2.2 Sygnały widzialne. Kanał wizualny30
2.2.1 Postawa i prezencja 30
2.2.2 Gestykulacja 33
2.2.3 Mimika34
2.2.4 Kontakt wzrokowy35
2.2.5 Zachowania przestrzenne (proksemika)37
2.3 Sygnały wyczuwalne. Kanał taktylny 38
2.4 Sygnały słyszalne. Kanał audytywny 40
2.4.1 Głos41
2.4.2 Wymowa (artykulacja)44
2.4.3 Nacisk (akcentowanie)45
2.5 Oddychanie i mówienie49
2.6 Zaangażowanie52
3. PREZENTACJA — WYKŁAD — PRZEMÓWIENIE57
3.1 Zrozumiałość58
3.1.1 Struktura i uporządkowanie59
3.1.2 Prostota wyrazu62
3.1.3 Wybór informacji65
3.1.4 Impuls i zainteresowanie65
3.1.5 Pomoce wizualne66
3.1.6 Nastawienie na słuchacza68
3.1.7 Sposób mówienia69
3.2 Konstrukcja wypowiedzi71
3.2.1 Wstęp i zakończenie72
3.2.2 Podział informacji79
3.2.3 Podział ze względu na argmunetację 83
3.3 Techniki prezentacji — wizualizacja z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i epidiaskopu96
3.4 Co wobec krytycznych pytań101
3.5 Mówić z planem i bez planu103
3.5.1 Plan hasłowy103
3.5.2 MMM — metoda „mapy myśli” 105
3.5.3 Błyskotliwość108
3.5.4 „Myślenie i mówienie”110
3.6 Trema111
3.7 Pisanie przemówień117
3.7.1 Triki dla pisarza-cienia117
3.7.2 Stylistyczne figury retoryczne121
4. ARGUMENTACJA I PRZEKONYWANIE. STRATEGIE KSZTAŁTOWANIA I ZMIANY OPINII127
4.1 Figury argumentacyjne128
4.2 Cele argumentacji 134
5. KIEROWANIE ROZMOWĄ139
5.1 Zasady kierowania rozmową, rozumienie i bycie rozumianym139
5.1.1 Rozmowa uporządkowana141
5.1.2 Moderowanie 149
5.1.3 Techniki zadawania pytań160
5.1.4 Niedyrektywne prowadzenie rozmowy168
5.1.5 Feedback175
5.1.6 Interakcja skoncentrowana na temacie (TZI)176
5.2 Typy rozmów180
5.2.1 Narada, konferencja, spotkanie180
5.2.2 Działanie184
5.2.3 Rozmowa handlowa192
5.2.4 Rozmowa doradcza195
5.2.5 Wywiad niedyrektywny 197
5.2.6 Rozwiązywanie konfliktów198
5.2.7 Wyrażanie krytyki203
5.3 Jak rozumieć rozmowy?206
5.3.1 Analiza transakcyjna206
5.3.2 Programowanie neurolingwistyczne (NLP)211
5.3.3 Style komunikacyjne213
5.3.4 Systematyczna obserwacja rozmowy217
5.3.5 Socjogram interakcji218
6. Z MARSA CZY Z WENUS? DOCIEKANIA NA TEMAT ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PŁCIĄ A STYLEM KOMUNIKACJI 222
6.1 Odwieczne stereotypy ról222
6.2 Płeć i gender mainstreaming 223
6.3 Płeć i zachowanie w komunikacji223
6.4 Typowe dla płci sposoby zachowania224
6.4.1 Dominacyjne formy zachowania podczas rozmowy 225
6.4.2 Niedominacyjne formy zachowania podczas rozmowy 226
7. MIĘDZYNARODOWA KOMPETENCJA RETORYCZNA. ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ231
8. O HISTORII RETORYKI237
8.1 Antyk237
8.2 Średniowiecze 240
8.3 Od XV do XIX wieku w Niemczech 241
8.4 Wiek dwudziesty242
8.5 Wiek dwudziesty pierwszy243
ZAMIAST POSŁOWIA245
Literatura 251

WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO

Ponad czterysta umów partnerskich między miastami, trzykrotnie więcej umów partnerskich między szkołami i ponad tysiąc spotkań młodzieżowych rocznie — to wszystko przekonuje dobitnie, że porozumienie polsko-niemieckie między mieszkańcami obu krajów jest faktem. Zatem „Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z roku 1991 znalazł odbicie w ścisłych prywatnych i oficjalnych stosunkach między Polską a Niemcami.

Dzisiaj wiadomo, że Niemców i Polaków — mimo albo właśnie za sprawą ich wspólnej historii naznaczonej cierpieniem — łączy wiele wspólnego, co umożliwia i mobilizuje do dobrej współpracy na wszystkich płaszczyznach.

Kontakty polityczne i gospodarcze, naukowe i prywatne stały się czymś oczywistym, podobnie zresztą jak bilateralne projekty kulturalne, a przede wszystkim intensywna wymiana ludności. Ten podręcznik retoryki ma na celu ciągłe ulepszanie komunikacji międzyludzkiej, czy to w postaci prezentacji, czy rozmowy, we wszystkich dziedzinach życia — zawodowego, publicznego i prywatnego.

Stąd bardzo nas cieszy, że ta praca ukazuje się po polsku. Oby przyczyniła się do ulepszenia komunikacji nie tylko wewnątrz granic naszych krajów, ale także oby pomogła w takiej rozmowie, która te granice przekracza.

Regensburg, lipiec 2007
Dieter-W. und Waltraud Allhoff

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: porozumienie retoryka rozmowa dyskusja komunikacja argumenty zachowanie komunikacyjne wyrażanie własnych myśli swobodna wypowiedź

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W