Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Petra Schuhler, Monika Vogelgesang

tłumacze: Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak

WYŁĄCZ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Uzależnienie od komputera i internetu

ISBN: 978-83-7767-888-6
wyd.: Wydawnictwo WAM 2014

By wzmocnić efekt pocieszenia, uzdrowienia i odporności.
Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby w tym zakresie. Autor, psychiatra i neurolog, sięga do neurobiologii i socjobiologii, by czerpać stąd inspirację i zająć się złem, które pojawia się, gdy życie religijne zamiast przynosić ulgę w cierpieniu, staje się jego przyczyną. Griffith pokazuje, jak niektórzy, odwołując się do swoich przekonań religijnych, odmawiają leczenia. Bo chcą "pozostać wierni Bogu".
Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy to nie tylko katalog zachowań klinicznych, ale przede wszystkim doskonały podręcznik ilustrujący rozmaite sposoby wykorzystywania w psychoterapii doświadczeń z życia religijnego konkretnej osoby. To książka, dzięki której sfera duchowa staje się inspirującym elementem zdrowego życia.

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku / Kto czuje wiatr zmian, może się ociągać albo rozwinąć żagle


Wstęp

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Wskazówki dotyczące korzystania z książki

Niniejsza książka została napisana przede wszystkim dla pacjentów, którzy uczestniczą już w  terapii z  powodu niewłaściwego sposobu korzystania z  komputera / internetu, dla tych, którzy właśnie ją rozpoczęli albo po cichu się zastanawiają, czy nie powinni jej podjąć. Może być także przydatna dla członków rodziny osoby uzależnionej, jak i dla psychoterapeutów prowadzących terapię uzależnienia od komputera / internetu.

Patologiczne korzystanie z  komputera / internetu jest terminem fachowym, który wolimy od takich pojęć, jak uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, siecioholizm czy uzależnienie od mediów. Mimo niejednolitej nomenklatury chodzi cały czas o ten sam obszar problemowy, który powinien zostać poddany stosownej psychoterapii.

Wciąż jeszcze zbyt mało uzależnionych osób trafia na psychoterapię. Różne są tego powody — niektórzy nie chcą dostrzegać niebezpieczeństwa, chociaż dom już stoi w ogniu.W takich przypadkach trudno jest przyznać, że coś z tym problemem trzeba zrobić, i  zdecydować się na konkretne działanie. Inni szukają już pomocy, ale zwracają się do poradni czy lekarzy, którzy są często niewystarczająco zorientowani w  nowych zagadnieniach. Dlatego wzięcie do ręki i przejrzenie tej książki może się dla osoby uzależnionej okazać punktem zwrotnym, z  którego wyruszy we właściwym kierunku symbolizowanym słowem „wyłącz”.

Na rozpoczęcie psychoterapii czeka się z  reguły z  mieszanymi uczuciami. Przypuszczalnie zadajesz sobie pytania: Co Cię czeka? Z  czego będziesz musiał zrezygnować? Co w  Twoim życiu zastąpi komputer, internet? Prawdopodobnie masz wątpliwości, czy będziesz umiał wyrzec się swojej ulubionej aktywności komputerowej czy internetowej, gdy zostanie Ci postawione takie wymaganie. Czy Ty tego w ogóle chcesz, albo przynajmniej powinieneś chcieć? Czy będziesz umiał opanować impuls ucieczki w znajomy świat komputera / internetu? Krótko mówiąc: plan podróży pojazdem o nazwie „psychoterapia” często jawi się osobie uzależnionej jako przedsięwzięcie, którego rezultat jest niepewny. Już sam cel podróży niejednokrotnie na początku wydaje się mało atrakcyjny, gdyż postrzega się go jedynie przez pryzmat rezygnacji z  gier, czatów czy surfowania po sieci, a  nie widzi się nowej jakości życia, która zostanie w ten sposób uzyskana. Nieznane są poszczególne stacje na trasie podróży, ponieważ nie jest jasne, w  którą stronę należy się skierować na początku i  jakie są cele kolejnych etapów. Poza tym przewodnik w tej podróży, terapeuta czy doradca, jest jeszcze obcy, nie wiadomo, czy jedzenie będzie dobre i w wystarczającej ilości. To znaczy, że trudno przewidzieć, jakimi środkami dysponuje terapeuta, czego może oczekiwać od Ciebie, szczególnie wtedy, gdy będzie ciężko, gdy wspólna droga zaprowadzi Was w niegościnne okolice, gdy wpadniesz w tarapaty i  będziesz potrzebował pomocy. Wziąwszy to wszystko pod uwagę, Twoje wahania są zrozumiałe. Ta publikacja pomoże Ci w tym, abyś mimo wszystko zdecydował się na tę podróż.

W osiągnięciu jakich celów może pomóc ta książka?
Samo jej przeczytanie bez podjęcia jakichkolwiek działań nie rozwiąże Twojego problemu z  komputerem / internetem. Najlepszym sposobem na pozbycie się tego problemu jest psychoterapia. Książka ta może jednak ułatwić niezbędną psychoterapię, ponieważ:
Uzyskasz dzięki niej informacje na temat możliwego przebiegu psychoterapii. Dobrze rokująca psychoterapia ma podobną strukturę jak książka: na początku konieczne jest ustalenie, jak poważny jest problem z komputerem / internetem i w jaki sposób się przejawia. Potem przychodzi kolej na konfrontację, krok po kroku, z głównymi obszarami problemowymi, które doprowadziły do uzależnienia od komputera / internetu. Chodzi o to, aby rozpoznać i  zrozumieć indywidualne problemy w  świecie realnym, które pacjent próbował rozwiązać poprzez swoje działania w świecie wirtualnym. Z reguły nie zdawał on sobie sprawy z tego, jak wysokim ryzykiem obarczone są takie próby znalezienia rozwiązania. Rzeczywiste powody, dla których ktoś spędza tak wiele czasu przed komputerem / w  internecie, na początku terapii są jeszcze ukryte i w trakcie jej trwania powinny być ostrożnie wydobywane na światło dzienne. Jest to warunkiem odnalezienia nowej drogi do rozwiązania właściwego problemu.

Częstym przedmiotem psychoterapii jest poczucie własnej wartości w  realnym świecie. Wielką rolę odgrywa więc to, czy dana osoba w świecie realnym czuje swoją godność. Poza tym terapia dotyczy uczuć: jej tematem jest lęk, wściekłość, rozczarowanie, ale także poczucie własnej kompetencji, radości i szczęścia. Ponadto naświetlone zostaną następujące problemy: trudność z tym, żeby zmobilizować się do działania i robić swoje, zwłaszcza jeśli wymaga to wysiłku i energii. Co można zrobić, żeby odzyskać zdolność do energicznego i celowego postępowania w realnym świecie? Dalej, chodzi o to, żeby znaleźć przyjaciół, kochającą osobę i dobrych kolegów w pracy. W końcu trzeba sprawdzić, jak można znowu przeżywać rzeczywistość w bardziej pozytywny sposób. To wszystko wiąże się z rezygnacją z chorego sposobu korzystania z komputera i internetu. Musi on zostać zastąpiony przez podejście medialnie kompetentne, tzn. pacjent powinien wiedzieć, jak można używać danego medium oraz, nie ponosząc przy tym szkody, jak przełożyć tę wiedzę na własny sposób życia.
Niniejsza książka przekazuje także pomocne informacje. W kolejnych rozdziałach przytoczone zostały fakty psychologiczne i medyczne, które pozwalają zrozumieć wpływ i skutki uzależnienia od komputera / internetu. Im więcej się dowiesz, tym większa jest szansa na to, że w  realnym świecie poczujesz się znowu jak u siebie w domu.
Ta lektura może również stać się bodźcem do refleksji i  głębszego wczucia się w swój problem. Poszczególnym rozdziałom odpowiadają dostępne na stronie internetowej wydawnictwa materiały przeznaczone do samodzielnej pracy. Są to kwestionariusze, testy i zadania do wykonania. Praca z nimi stanowi impuls do pouczającej refleksji nad poszczególnymi aspektami własnego problemu. Zalecamy omówienie rezultatów ćwiczeń z  terapeutą. Rozmowa powinna Cię przybliżyć do celu Twojej terapii.

Książka może służyć jako lektura towarzysząca psychoterapii, zarówno prowadzonej w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym, oraz jako przygotowanie do psychoterapii dla uzależnionego, a także dla jego rodziny. Sama lektura książki w żadnym wypadku jednak nie zastąpi psychoterapii! Może jej towarzyszyć, wspierać ją i wspomagać, ale gdy mamy już do czynienia z uzależnieniem od komputera i internetu, sama nie wystarczy.

Przeczytanie tej publikacji i praca z materiałami może Ci pomóc w walce z uzależnieniem w następujących sytuacjach:

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: internet psychoterapia uzależnienie od internetu uzależnienie od komputera uzależnienie od czatu leczenie uzależnień przepracowanie problemu uzależnienie od mediów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W