Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

S.  Teresa  Drewnowska

BÓG  OJCEM  KAŻDEGO  CZŁOWIEKA

klasa  V - VIII

Cel  dydaktyczny:  na podstawie perykopy biblijnej o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) ukazujemy Boga, który kocha każdego człowieka i z miłością czeka na jego powrót.

Cel  wychowawczy:  kształtowanie postawy zaufania do Boga, kochającego Ojca oraz wrażliwości na Jego miłość, którą objawia w konkretnych wydarzeniach życia.

I.  UŚWIADOMIENIE CELU KATECHEZY

Za chwilę wysłuchamy wypowiedzi waszych rówieśników, które dotyczą roli ojca w ich życiu. Wsłuchajcie się uważnie i spróbujcie ocenić, w jaki sposób ojcowie spełniają powierzone im zadania.

(Przykłady mogą być nagrane na taśmie magnetofonowej lub odczytane przez uczniów).

Przykład I: Materialnie jest nam bardzo dobrze, mam własny pokój i wszystko, co mi jest potrzebne. Jednak nie potrafię cieszyć się, a w moich oczach inni zauważają smutek. Dlaczego tak jest? Gdy miałam dwa lata odszedł od nas ojciec. Zawsze zazdrościłam innym dzieciom ojca. Często płakałam z tego powodu, a gdy mnie pytali, nie chciałam odpowiadać, bo to było dla mnie zbyt bolesne.

(Jola, lat 14)       

Przykład II: Bardzo kocham swoich rodziców. Właściwie dopiero niedawno zrozumiałem, jak ojcu bardzo na mnie zależy. Przez dwa tygodnie chodziłem na wagary. Z dwóch przedmiotów groziła mi ocena niedostateczna. Chciałem być taki, jak inni koledzy. Dobre oko ojca we właściwym czasie zauważyło grożące mi niebezpieczeństwo. Obeszło się bez awantur, zakazów i nakazów. Po prostu rozmowa z ojcem, pełna miłości i wyrozumiałości, pozwoliła zacząć od początku.

(Piotr)       

Przykład III: Mój ojciec jest alkoholikiem. Odkąd pamiętam, zawsze mieliśmy z nim kłopoty. Przez swoje pijaństwo ojciec dawno przestał być samodzielny i często to właśnie ja muszę się nim opiekować, prowadzić pod rękę, kiedy wraca zupełnie pijany.

(Paweł, lat 15)       

Postarajcie się ocenić postawę ojca, ukazaną w tych wypowiedziach.

Wnioski z oceny uczniów:

Przykład I: brak ojca powoduje cierpienie.
Przykład II: dobry ojciec kocha, przebacza, rozumie, rozmawia.
Przykład III: zły ojciec sprawia kłopoty, nie spełnia swojej roli.

Różne są postawy ojców. Są tacy, którzy wiernie realizują swoje zadania, ale niestety, nie wszyscy są wzorem dobrego ojca, jak to wynikało z przykładów. Każdy z nas chciałby mieć kochającego ojca. Kto wychodzi naprzeciw tej ważnej potrzebie człowieka?

II.  ODKRYWANIE TREŚCI ORĘDZIA BOŻEGO

Pan Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) pozwala nam znaleźć odpowiedź na to pytanie.

(Uroczyste czytanie Pisma św. z podziałem na role: narrator, ojciec, syn marnotrawny, drugi syn).

Praca w grupach:

I grupa: Łk 15,20-24

 1. Jakie cechy ojca ujawniły się w spotkaniu z synem marnotrawnym?
 2. Nadać tytuły podanemu fragmentowi przypowieści, biorąc pod uwagę rozpoznane cechy ojca.

II grupa: Łk 15,25-32

 1. Jakie cechy ojca ujawniły się w spotkaniu ze starszym synem?
 2. Nadać tytuły podanemu fragmentowi przypowieści, biorąc pod uwagę rozpoznane cechy ojca.

(Referowanie wyników pracy i zapis na tablicy cech ojca oraz jednego tytułu, który grupa wybrała spośród wielu).

Rozmowa z uczniami prowadząca do odkrycia Dobrej Nowiny zawartej w przypowieści.

 1. Kogo Jezus objawia nam w osobie ojca? (Boga Ojca)
 2. Kogo Jezus objawia nam w osobie syna marnotrawnego? (grzesznika)
 3. Kogo Jezus objawia nam w osobie starszego syna? (Człowieka, któremu wydaje się, że jest w porządku wobec Boga).

(Katecheta odwołuje się do zapisu znajdującego się na tablicy).

Bóg jest Ojcem, który kocha każdego człowieka: tego, który jest synem marnotrawnym i tego, któremu wydaje się, że jest w porządku wobec Ojca. Bóg kocha ich obydwu, ale inną miłością, dostosowaną do ich sytuacji życiowych. Bóg zaprasza nas, abyśmy odkryli Jego miłość skierowaną do każdego z nas, byśmy właściwie przeżyli rok poświęcony Bogu Ojcu. Z tej okazji Ojciec Święty wydał specjalny list.

(Prezentacja listu)

"Całe życie chrześcijańskie jest wielkim pielgrzymowaniem po Domu Ojca, którego miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza do syna marnotrawnego, odkrywamy na nowo każdego dnia".

(Rozmowa z uczniami mająca na celu poznanie odpowiedzi człowieka na miłość Boga Ojca)

Do czego wzywa nas Ojciec Święty w tych słowach?

Do odkrywania każdego dnia miłości Boga Ojca do nas w różnych sytuacjach i zdarzeniach życia.

III.  POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI ODPOWIEDZI NA ODKRYTE ORĘDZIE

1. Modlitwa

Śpiewając piosenkę o synu marnotrawnym, spróbujmy sobie uświadomić, że to jest każdy z nas i dziękujmy Bogu za Jego wielką miłość do nas.

 1. Pustą, samotną drogą, z sercem ciężkim od win
  i ze spuszczoną głową szedł marnotrawny syn.
  Ref.: Wróć, synu, wróć z daleka,
  Wróć, synu, wróć, ojciec czeka
 2. I wychodzi na drogę, i wygląda stęskniony, czy nie wracasz do domu.
  Tyle razy odchodzisz i powracasz skruszony
  A On zawsze dla ciebie ma otwarte ramiona.

2. Medytacja - zainspirowana obrazem Rembrandta

(z wykorzystaniem muzyki)

Treść obrazu: Malarz, chcąc ukazać Boską miłość, wybrał starca, prawie ślepego mężczyznę. Jedna jego ręka różni się od drugiej, gdyż jedna jest ręką kobiety a druga ręka mężczyzny. Dotyka syna kobiecą i męską dłonią. Jedna ręka podtrzymuje, a druga pieści; jedna stwarza poczucie bezpieczeństwa, a druga pociesza i przytula, aby uspokoić dziecko, które zrobiło sobie krzywdę.

Medytacja  (katecheta czyta)

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

IV.  WYPRACOWANIE PROGRAMU DZIAŁANIA

Zastanówmy się wspólnie nad tym, co możemy uczynić w Roku Boga Ojca, aby doświadczyć Jego miłości?

(Uczniowie podają propozycje, katecheta koncentruje ich uwagę na codziennym rachunku sumienia i podaje sposób jego przeprowadzenia).

V.  ZAPIS DO ZESZYTU

Temat:  Bóg Ojcem każdego człowieka.

Wypisz z przypowieści o synu marnotrawnym słowa, które najbardziej do ciebie przemawiają.

VI.  ZAKOŃCZENIE

Modlitwa:  Ojcze nasz.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-03Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wina grzech ojciec przebaczenie syn marnotrawny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W