Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Cendrzak

Nowenny i modlitwy do Matki Bożej

ISBN: 978-83-60703-50-2

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007

Wybrane fragmenty
Wstęp
Modlitwa do Matki Bożej
Oddanie się Najświętszej Maryi Pannie
Modlitwa św. Bernarda
O pomoc w sprawach materialnych
W intencji rodziny
Modlitwa matki oczekującej potomstwa
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności, przyrzekłaś Mu: "Oto ja służebnica Pańska". I dochowałaś obietnicy, nigdy nie zgrzeszyłaś. Matko, w moim stanie czuję się tak bardzo bliska Bogu. Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.

Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu. Ty, Matko Najświętsza, strzeż mnie. Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była wierna Bogu jako Jego dziecko, jako małżonka i jako matka upragnionego dziecka.

Matko dobrej rady, w chwilach gdy będę się czuła bezradna i pozostawiona sama sobie, gdy nie będę wiedziała, do kogo zwrócić się o światło i o radę, bo boję się, by mi nie poradzono zbyt po ludzku, Ty bądź moim oparciem. Ostrzeż mnie, o Matko, gdyby cokolwiek miało szkodzić mojemu dziecku albo mnie osobiście.

Gdyby na mojego męża albo na moją rodzinę czyhało zło, błagam, bądź nam Matką dobrej rady i tak długo niepokój swoim matczynym słowem, aż Cię usłuchamy i tak się uratujemy.

Matko Jezusowa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących. Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja noszę w sobie życie i mam je wydać na świat. Ileż tajemnic składa się na to, że powstaje nowe życie ludzkie, ileż trzeba mocy Bożej Opatrzności, by to życie bezpiecznie się rozwijało.

Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swe macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu.

Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki, które wyczekują swej godziny i zsyłaj na nas obfitą pomoc z nieba. Amen.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa dziecko Matka Boża rozważanie ciąża wstawiennictwo modlitwa za przyczyną Modlitwa matki oczekującej potomstwa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W