Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Kajetan Rajski


OJCZE ŚWIĘTY, ZACHOWAJ ICH W TWOIM IMIENIU, KTÓRE MI DAŁEŚ, ABY TAK JAK MY STANOWILI JEDNO.
J 17,11b


Jezus w modlitwie arcykapłańskiej modlił się o to, by Kościół, który założył, trwał w jedności.

Chrześcijaństwo w trakcie wieków dzieliło się jednak na wiele odłamów. Dwa najsłynniejsze rozłamy miały miejsce w 1054 r., na katolicyzm i prawosławie, oraz w 1517 r., kiedy to część katolików stała się protestantami. Z kolei później protestanci podzielili się na wiele kościołów i związków wyznaniowych. Także prawosławie jest podzielone. Różne były przyczyny tych rozłamów. Czasami jedni nie chcieli uznać prymatu papieża, czasami przyczyną konfliktów były kwestie doktrynalne.

Wymysłem wielu „nowoczesnych” ludzi jest jakoby fakt, że dopiero Sobór Watykański II rozpoczął ideę ekumenizmu. Fakty jednak temu przeczą.

Najlepszy przykład możliwości zjednoczenia jest Kościół greckokatolicki, kiedyś nazywany unickim. Grekokatolicy mają liturgię, nazwy świąt, obyczaje i kalendarz taki sam jak prawosławni, natomiast uznają zwierzchność papieża oraz przyjęli jako dogmaty prawdy katolickiej wiary. Grekokatolicy przez wiele lat byli prześladowani, czy to w czasie rozbiorów czy w czasie komunizmu. Mężnie jednak wytrwali. Teraz stanowią przykład możliwego dialogu.

Panie Jezu, przemyślę:

1. Czy modlę się o zjednoczenie chrześcijan?

2. Jeśli mieszkam na terenach mieszanych religijnie, to jakie mam stosunki z innymi wyznawcami Jezusa Chrystusa?

3. Czy poprzez swoje zachowanie nie pogłębiam konfliktów między chrześcijanami?


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa dialog Biblia Kościół religia ekumenizm jedność człowiek Bóg Jezus chrześcijanie rozważania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W