Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Źródło: Areopag 21

Ks. Józef Naumowicz

Papież nie może abdykowaćNie odpowiada mi medialne określenie „abdykacja” stosowane do słynnego już aktu papieża Benedykta XVI. Jest to bowiem określenie ze świata polityki, dotyczące monarchów i innych panujących władców. Oznacza przedwczesne zrzeczenie się przez nich władzy i przysługujących z tego tytułu praw (od łacińskiego abdicatio).

Jest znaczące, że terminu tego nie używa ani prawo kanoniczne ani inne dokumenty kościelne, gdy mówią o ustąpieniu papieża. Termin ten bowiem ma silne konotacje polityczne i nie przystaje do urzędu papieża, którego władza nie ogranicza się do zarządzania Watykanem, ale wyraża się przede wszystkim w szczególnej funkcji religijnej i moralnej wynikającej z faktu, że jest on następcą św. Piotra i zastępcą Jezusa na ziemi.

Dokumenty kościelne używają w tym przypadku terminu renuntiatio (dosłownie: zrzeczenie się, można tłumaczyć także jako rezygnacja), jak np. w kanonie 332, paragraf 2: „Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia” (Kodeks Prawa Kanonicznego wydany przez Jana Pawła II w 1996; podobnych określeń używa starszy Kodeks z 1917, czy też regulacje w tym zakresie ustanowione przez papieża Pawła VI w 1975).

Myślę, że warto używać ścisłej terminologii przystającej do urzędu papieskiego.opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wolność papież Kodeks Prawa Kanonicznego pojęcie rezygnacja abdykacja Benedykt XVI zrzeczenie się
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W