Kościół w opinii młodzieży

Co młodzież sądzi o Kościele? Dlaczego jej stosunek jest bardziej negatywny niż pozytywny, a jednocześnie ich oczekiwania względem Kościoła są całkiem spore?

Kościół w opinii młodzieży

W moim badaniu opinii na temat Kościoła respondentami byli ludzie młodzi zaangażowani w życie parafii — przynajmniej tak się przedstawili. Stąd zostały im zaprezentowane różne opinie dotyczące życia Kościoła. Mieli oni określić w skali od 1 do 5, na ile zgadzają się z danym stwierdzeniem. Ocena 1 oznaczała całkowity brak zgody, zaś przyznanie oceny 5 świadczyło o tym, że respondent w pełni zgadza się z daną tezą.


Ocena działalności Kościoła

Znaczna część badanej młodzieży stwierdziła, że generalnie wiele zawdzięcza Kościołowi. Średnia ocen, jakie zostały przyznane temu stwierdzeniu, wynosi 4,3. Choć taka wysoka ocena Kościoła może budzić zadowolenie, to w przypadku opinii, że „młode pokolenie zna swoje miejsce w Kościele”, sprawa nie wygląda aż tak dobrze. Prawdziwość tej opinii młodzi respondenci ocenili na 2,5 punktu. Natomiast stwierdzenie: „Dokładnie wiem, czego się ode mnie oczekuje w Kościele”, otrzymało od badanych ocenę 3,2.

W stosunkowo niewielkim stopniu respondenci zgodzili się z tezą, że są bardzo zaangażowani w życie parafii (3,6). Jednocześnie ujawnili duży potencjał w tym kierunku, ponieważ stwierdzeniu, że „czują się w parafii jak w rodzinie”, przyznali 3,7 punktu.

W niewielkim stopniu młodzi respondenci zgodzili się z tezą, iż „coraz mniej ludzi uczestniczy w życiu Kościoła” (3,5). Co ciekawe, przyszłość w tym zakresie jawi się im raczej w jasnych kolorach. Stwierdzenie, że „coraz mniej ludzi będzie chciało być w Kościele”, uzyskało bowiem zaledwie 3 punkty.

Teza, że „Kościół dobrze troszczy się o potrzeby młodych ludzi”, została oceniona przez respondentów na 3 punkty. Badanie ujawniło także, że respondenci nie są przekonani co do tego, że młodzi ludzie mają pozytywny stosunek do Kościoła (2,6). Z drugiej strony — w niewielkim stopniu zgodzili się oni z tezą, że ich rówieśnicy mają bardzo złe zdanie o Kościele (3,3).

Stwierdzenie, że „to, co proponuje Kościół, jest bardzo atrakcyjne”, młodzież oceniła na 3 punkty. Chociaż kategoria atrakcyjności nie najlepiej określa charakter misji Kościoła, to jednak warto pamiętać o tym, że styl jego posługi może jawić się albo jako nieprzyjazny, albo jako przyciągający, i przez to zaważyć na ocenie tego, co Kościół proponuje.

Generalnie rzecz biorąc, Kościół został oceniony przez młodych ludzi na ocenę dostateczną.

Jeśli mówimy o misyjności młodego Kościoła, to należy zauważyć, że badania ujawniły u młodzieży brak umiejętności rozmawiania o Kościele z rówieśnikami. Teza, że „łatwo jest rozmawiać o Kościele z rówieśnikami”, otrzymała jedynie 3 punkty.

Rodzaje pomocy udzielanej przez Kościół

Na pytanie zadane młodzieży: „Jakiej pomocy od Kościoła potrzebowałby aktualnie młody człowiek?” wielu młodych ludzi w ogóle nie odpowiedziało. Jak się wydaje, respondenci ujawnili w ten sposób nieumiejętność identyfikacji własnych potrzeb.

Pomimo braku odpowiedzi od wielu respondentów warto zauważyć, że 12 proc. młodych ludzi oczekuje od Kościoła akceptacji. Najwięcej młodzieży oczekuje od niego „porady, wskazania drogi, nakierowania na cel” — 17 proc. i 16 proc. osób powyżej 30. roku życia. Młodzi ludzie nie ignorują zatem Kościoła w swoim życiu. Ale badanie pokazuje jednocześnie, że tylko 7 proc. znajduje tego typu pomoc w swoich parafiach. Oprócz porady i akceptacji młodzi oczekują też „rozmowy” — 11 proc., „wysłuchania” — 5 proc. oraz „tolerancji” — 8 proc. To życzenia i oczekiwania kierowane pod adresem Kościoła przez młode pokolenie.

Zaskakujące, że tylko 3 proc. młodzieży oczekiwałoby od Kościoła modlitwy oraz poznania Boga i tylko 5 proc. — świadectwa. Wśród życzeń znalazło się zapotrzebowanie na organizowanie grup młodzieżowych — 7 proc., atrakcji oraz wsparcia zarówno duchowego, jak i materialnego — 9 proc. młodzieży i 14 proc. starszych respondentów. Badani chcieliby znaleźć w Kościele także specjalistów od problemów codziennych i rodzinnych — 6 proc. młodzieży i 3 proc. osób dojrzałych. Oczekują też zwiększenia nauczania wiary i zdobycia wiedzy religijnej — 6 proc. młodzieży.

Nowe wyzwania wobec Kościoła

W związku z młodzieńczym krytycyzmem i spostrzegawczością zostało młodym postawione następujące pytanie: „Jakie wyzwania stoją aktualnie przed Kościołem?”.

Trzy wyzwania wydają się najważniejsze dla Kościoła dziś. Pierwsze — to zainteresowanie się Kościoła młodzieżą — tak uważa 27 proc. respondentów powyżej 30. roku życia i 23 proc. młodzieży. Drugim wyzwaniem jest obrona wartości — 19 proc. starszych respondentów i 13 proc. młodzieży uważa, że są one dziś szczególnie zagrożone. Trzecią sprawą ważną dla Kościoła w naszych czasach jest wzmożona ewangelizacja — 14 proc.

10 proc. młodzieży twierdzi, że Kościół powinien coś zrobić, aby zmienić swój wizerunek. Chodzi o to, aby jawił się on w świecie jako instytucja przyjazna i pozytywna. Dlatego 8 proc. młodzieży i 5 proc. starszych kolegów mówi o oczyszczeniu Kościoła z zachowań negatywnych. 6 proc. młodzieży i 8 proc. osób powyżej 30. roku życia uważa, że już najwyższy czas, aby obalić stereotypy o Kościele. Może dlatego jako wyzwanie stawia Kościołowi autentyczność — 8 proc. starszych respondentów i 4 proc. młodzieży. 13 proc. młodzieży twierdzi, że negatywny obraz Kościoła tworzą napięcia światopoglądowe. Zdaniem respondentów (8 proc. osób powyżej 30. roku życia i 4 proc. młodzieży), wzmagają się też ataki niewierzących na Kościół. Negatywną rolę odgrywa proces laicyzacji. Tak uważa 5 proc. młodzieży. Ponadto dostrzegają oni odchodzenie ludzi od Kościoła — 4 proc. Ich zdaniem, jest to poważne wyzwanie, stojące przed Kościołem funkcjonującym w społeczeństwie pluralistycznym.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama