Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Roland E. Murphy, O. Carm.

Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy i inne pisma

Tytuł oryginału: Responses to 101 questions on the Psalms and other writings
Published by Paulist Press, New York/Mahwah
© The Society of Mount Carmel (Carmelite Fathers), 1994
ISBN: 83-7318-189-X

Transliteracja hebrajskich terminów jest uproszczona, aby ułatwić czytelnikowi ich wymowę. Teksty biblijne polskiego tłumaczenia pochodzą przede wszystkim z Biblii Tysiąclecia (Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000, wyd. V). W przypadkach kiedy skorzystano z innego tłumaczenia zostało to zaznaczone.

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
PYTANIE 24 Skąd pochodzi idea „cierpliwego” Hioba?

Najwyraźniej pochodzi z Listu św. Jakuba: „Słyszeliście o hypomone Hioba” (Jk 5, 11). Greckie słowo jest tłumaczone dzisiaj jako [...] wytrwałość (Biblia Tysiąclecia) lub nieugiętość, a terminy te obejmują całość sensu doświadczenia Hioba. Wydaje się, że w XVII wieku termin cierpliwość nawiązywał bardziej do aspektu cierpienia (łacińskie patior). W rzeczy samej łacińska Wulgata ma w tym wersecie Listu św. Jakuba termin sufferentia czyli cierpienie. W każdym razie, w naszych czasach termin „cierpliwość” jest zbyt słabym słowem na określenie charakteru Hioba; terminy wytrwałość i nieugiętość są odpowiedniejsze. W kontekście piątego rozdziału Listu św. Jakuba autor daje przykład cierpienia Hioba i proroków jako wzór i zachęta dla chrześcijan aby wytrwali.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Stary Testament nauki biblijne Księga Psalmów księgi Starego Testamentu Stare Przymierze cierpliwy Hiob
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W