Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Giacomo Perego

ABC o Biblii

ISBN: 978-83-7318-814-3

wyd.: WAM 2007
Spis treści
1. Wprowadzenie Otwieramy Biblię
Nazwa, stuktura, księgi
Big-bang.
Bóg w poszukiwaniu człowieka
Kanon i natchnienie.
Dlaczego te księgi a nie inne?
Pisma w różnych językach.
Hebrajski, aramejski i grecki
Błędy.
Czy Biblia może się mylić?
Formy i rodzaje literackie.
Kiedy pisanie staje się sztuką
2. Stary Testament
Wielkie imperia.
Historia Starego Testamentu
Haggada i halacha.
Pięcioksiąg: między opowieściami a przepisami i Beneficja.
Od sędziów do królów: księgi historyczne ( Języki z ognia.
Literatura prorocka
Mistrzowie mądrości. Literatura mądrościowa
3. Nowy Testament
Nowy Testament. Co nowego? Jaka historia?
Nowe horyzonty. Ze wzgórza Golgoty
Paweł. Niestrudzony apostoł
Quo vadis, Domine? Pierwsze kroki chrześcijańskiej wspólnoty
Objawienie. Tajemnica Apokalipsy
4. Biblia dzisiaj
Sensus fidei. Interpetacja Biblii w Kościele
Jedność i różnorodność.
Jedna wiara, różne spojrzenia
Biblijna manipulacja.
Świadkowie Jehowy
Pomoce i sugestie.
Jak strzec Słowa
Chronologia Starego Testamentu
Chronologia Nowego Testamentu
Spis ksiąg i ich skróty

Wprowadzenie Otwieramy Biblię

W dzisiejszych czasach dostęp do Biblii jest stosunkowo łatwy. Pismo Święte można znaleźć na półkach księgarń i bibliotek, w mniej lub bardziej widocznym miejscu. Dzisiaj Kościół już nie tyle martwi się o to, jak udostępnić ludziom Biblię, ile próbuje przede wszystkim podjąć wyzwanie uczenia regularnej praktyki lektury Pisma Świętego oraz codziennego życia słowem Bożym. To niewielkie va-demecum ma na celu przybliżenie podstawowych kwestii, pomocnych w czytaniu i rozumieniu świętego tekstu oraz w zasmakowaniu bogactwa jego treści. Książeczka ta została podzielona na cztery sekcje:

1 Pierwsza, żółta, podejmuje podstawowe tematy związane z Biblią, począwszy od najbardziej elementarnych kwestii, jak: jej nazwa, księgi z jakich się składa, ich treść, języki w jakich zostały napisane, rodzaje literackie, itp. Oczywiście, poruszone kwestie nie wyczerpują w pełni podjętych zagadnień. Jest to pewien rodzaj syntezy, zawierającej podstawowe wiadomości, ukazane w jasny i zwięzły sposób, potrzebne do pełniejszego rozumienia Biblii.

2 Sekcja druga, pomarańczowa, skupia się na świecie Starego Testamentu. Na historycznym tle omawiane są tutaj poszczególne części Starego Testamentu: Pięcioksiąg, księgi historyczne, prorockie i mądrościowe. Jest to tematyka dość rozległa, którą warto - choć w ogólnym zarysie - poznać.

3 Trzecia, czerwona, koncentruje się na Nowym Testamencie, począwszy od aspektów historycznych, aż po księgi, podzielone na pięć grup: Ewangelie i Dzieje Apostolskie, Listy Pawła, List do Hebrajczyków, Listy katolickie i Apokalipsa. Ze względu na niezwykłą wagę, jaką stanowiły listy apostoła Pawła u początków chrześcijaństwa oraz na ich rolę w Nowym Testamencie, szczególną uwagę poświęcimy życiu tegoż apostoła oraz jego pismom.

4 Sekcja czwarta, zielona, skupia się natomiast na niektórych kwestiach dotyczących relacji pomiędzy współczesnym człowiekiem a Pismem Świętym. Dotyka tematu chrześcijańskiej interpretacji Biblii, ukazuje różne konteksty sugerowane przez badaczy, porusza temat świadków Jehowy oraz mówi o metodzie lectio divina. Na zakończenie, pozwoliliśmy sobie podzielić się propozycją medytacji, która może okazać się pomocna w codziennej modlitwie Słowem.

W podstawowy tekst tej publikacji wplecione zostały wybrane, cenne cytaty z dokumentów kościelnych, mówiące o pogłębianiu znajomości Pisma Świętego oraz jego chrześcijańskiej interpretacji. Są to wskazówki i sugestie zaczerpnięte z nauczania Kościoła, który, przede wszystkim począwszy od Soboru Watykańskiego II, niestrudzenie zachęca wiernych do odkrywania i wprowadzania w życie tekstów biblijnych i pomaga im w tym.

Ojciec Święty Jan Paweł II, zwracając się do wiernych na audiencji w dniu 31 maja 2001 roku, wypowiedział następujące słowa: „Słowo Boże musi być przede wszystkim przeżywane. Musi przenikać wszystkie miejsca, gdzie człowiek żyje i pracuje. Aby to mogło nastąpić, Kościół wezwany jest do głoszenia go z mocą i jasnością, z wykorzystaniem zarówno metod i środków tradycyjnych, jak i tych, które oferują nowe technologie. Zapraszam Pasterzy i wiernych do uczynienia z Biblii codziennego duchowego pokarmu. Zachęcam do medytowania i modlenia się słowami Pisma Świętego, które obok Eucharystii, stanowi centrum życia kościelnego i rodzinnego. Dopiero wówczas Kościół oraz rodzina będą zawsze napełnione natchnieniem Bożym oraz siłą do trwania w wierności Chrystusowi, dając świadectwo światu”. Mamy nadzieję, że ta książeczka okaże się pomocna w rozumieniu Pisma Świętego. Zapraszamy również do otwierania Biblii z nadzieją „spotkania” Boga, który ma moc przemienić życie każdego człowieka.

ksiądz Giacomo Perego

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia lektura Stary Testament Nowy Testament

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W