Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie

Szerokie i szczegółowe omówienie Listu do Hebrajczyków - w aspekcie egzegetycznym i teologicznym

ks. Antoni Tronina

 

Do Hebrajczyków
Słowo zachęty na dni ostatnieSpis treści (numery stron odnoszą się do wydania papierowego)

Wprowadzenie 5
  Problem autorstwa Listu do Hebrajczyków 7
  Barnaba - "syn pocieszenia" 10
  Zagadkowi "Hebrajczycy" 16
  Tło historyczne mowy "Do Hebrajczyków" 19
  Gmina z Qumran i jej stosunek do kultu 22
  "Bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę" 26
  List czy homilia "do Hebrajczyków"? 29
  Kompozycja "kazania arcykapłańskiego" 31
  Jeszcze raz o adresatach 35
I. Droga Odkupiciela 43
  Wcielone Słowo (1, 1-4) 43
  Jezus Syn Boży (1, 5-14) 48
  Jezus, Brat człowieczy (2, 1-18) 56
  Arcykapłan wiarygodny (3, 1 - 4, 13) 66
  Arcykapłan miłosierny (4, 14 - 5, 10) 78
II. Arcykapłaństwo Syna Bożego 87
  Przestroga przed odstępstwem (5, 11 - 6, 20) 88
  Na wzór Melchizedeka (7, 1-28) 96
  Niedoskonałość dawnego kultu (8, 1 - 9, 10) 107
  Skuteczność ofiary Chrystusa (9, 11-28) 115
  Ofiara Chrystusa źródłem wiecznego zbawienia (10, 1-18) 124
  Zachęta do wierności (10, 19-39) 130
III. Drogi wierzących 137
  Przykłady życia z wiary (11, 1-31) 138
  Wytrwałość podczas próby (11, 32 - 12, 13) 147
  Eschatologiczna przestroga (12, 14-29) 156
  Postawy chrześcijan (13, 1-21) 164
Dodatek: Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy 

Imprimatur:
ks. Marian Mikołajczyk
Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Wikariusz Generalny
20 kwietnia 1998 r.

 

ISBN 83-7168-174-7

 


 

Następna strona

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama