Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Janina Lankau

Dziedzictwo pielgrzymstwa Jana Pawła II
ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻYSpotkania z Janem Pawłem II były niewątpliwie dla młodzieży wielkim przeżyciem i doświadczeniem, bo były sprawowane pod przewodnictwem SŁAWNEGO WĘDROWNIKA — słowiańskiego Papieża Polaka — 262. Następcy na „Skale Piotrowej”.

Ten bezpośredni kontakt Ojca Świętego z ludźmi, a przede wszystkim z młodzieżą, był pewną nowością, którą Jan Paweł II wprowadził w świat, bo ma ona wielkie znaczenia i wartość dla Kościoła i współczesnego świata. W swym panowaniu na Stolicy Apostolskiej, Karol Wojtyła umacniał ludzkość całego świata poprzez ogrom dziedzin swego zainteresowania, a przede wszystkim poprzez autentyczność zatroskania o człowieka. Te wspólne spotkania, które zainicjował ten SLAWNY WĘDROWNIK, świadczyły o obopólnym oddaniu się i o wyczuwalnej miłości ku sobie.

Z milości do młodych ludzi, czując ich zrozumienie, przywiązanie i miłość, Jan Paweł II witał młodzież słowami: „Moi drodzy, młodzi przyjaciele”. W głębi ojcowskiego serca przeżywał te spotkania z młodzieżą różnych narodowości i kultur. „Wy jesteście solą i światłem świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją” — tymi to słowami zwracał się do młodzieży. Swą troską pasterską starał się pomóc młodzieży w sferze zachowania się we współczesnym, pełnym problemów świecie. Starał się budzić w sercach młodzieźy tęsknotę — ku duchowemu pięknu — jakim jest sam Bóg.

W czasie swych spotkań z młodzieżą, modlił się z nią „o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreście o dar bojaźni Bożej — o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości”.

Tą wspólną modlitwą Jan Paweł II pokazywał młodzieży, że jeżeli będzie się modlić, to zupełnie inaczej będzie wyglądało jej życie — będzie dążyła ku świętości.

 

Wzywał młodzież do budowania swojej przyszłości na mocnym fundamencie Bożej miłości i do trwania w jedności z Kościołem.

Mlodzież wiedziała dobrze o tym, że ten Papież potrafi zrozumieć ją w różnych bolączkach życia, zarówno w sferze wiary, jak i też codziennego życia. Wiedziała, że ten Papież gromadzi młodych ludzi, którzy specjalnie łakną Jego słów: „Nie lękajcie się!” i „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Z miłości do Jana Pawła II, młodzież sluchała Jego kazań , w których uczył jak żyć. Był jej przewodnikiem, dając własną postawą świadectwo wiary, nadziei, miłości i poświęcenia się dla Boga i człowieka.

Z błogosławiącą ręką żegnal Jan Paweł II swych młodych przyjaciół — a z głęboką czcią żegnała swego ukochanego kaznodzieję młodzież z różnych krajów świata.

Te spotkania młodego pokolenia z tak SŁAWNYM WĘDROWNIKEM były świadectwem o wspaniałym dialogu Jana Pawła II z młodzieżą. Wskazywały one na możliwość obalenia wszelakich barier istniejących między narodami i na możliwość spotkania się narodów i kultur ze sobą, aby obdarzyć ludzkość sprawiedliwym i trwałym pokojem.

* * *

Ze wzruszeniem wspominamy pielgrzymującą młodzież, która tak bardzo pragnęła spotkać i spotkała Namiestnika Chrystusa na ziemi. Spotkania z NIM, napewno były dla tej młodzieży przedmiotem refleksji i rozmyślań — bo jakże wielkie miała szczęście spotkać:

ŚWIĘTEGO JUŻ ZA ŻYCIA — JANA PAWŁA II .

* * *

Benedyktowi XVI wyrażamy podziękowanie za podjęcie i prowadzenie wielu zadań pozostawionych przez Jana Pawła II dziedzictwo, do których należy „Światowy Dzień Młodzieży”, który przybliża i pomaga mlodzieży odkrywać Boga.

Młodzieży życzymy szczególnej łaski Bożej — za szczere potrzymanie i umacnianie wiary w Chrystusa.

opr. Janina Lankauopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież papież Jan Paweł II nie lękajcie się Światowy Dzień Młodzieży duszpasterstwo młodzieży ŚDM
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W