Nominacje i decyzje papieskie X 1998

Kronika nominacji i decyzji papieskich w październiku 1998

  • 16 X 1998 — Papież przyjął rezygnację bpa Francisa Josepha MacKiernana — złożoną zgodnie z kan. 401, § 2 KPK — z obowiązków ordynariusza diecezji Kilmore; rządy przejmuje bp Leo O’Reilly, dotychczasowy koadiutor.
  • 17 X — Ojciec Święty mianował: kard. Lucasa Moreirę Nevesa OP, kard. Darío Castrillona Hoyosa i kard. Antonio Marię Rouco Varelę członkami Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych; abpa Giuseppe Pittau SJ (tyt. Castro di Sardegna), sekretarza Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, konsultorem Kongregacji ds. Biskupów; abpa José Manuela Estepę Llaurensa, ordynariusza polowego Hiszpanii, członkiem Kongregacji ds. Duchowieństwa; abpa Marcello Zago OMI (tyt. Roselle), sekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, i s. Ritę Burley, przełożoną generalną zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przewodniczącą Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, członkami Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; ks. prał. Giuseppe Liberto, ks. prał. Crispino Valenziano, ks. Giuseppe Busaniego i ks. Alfredo Di Stefano konsultorami Urzędu Papieskich Nabożeństw Liturgicznych; o. Petera Malone MSC, prezesa Międzynarodowej Organizacji Katolickiej ds. Kina i Audiowizualnych Środków Przekazu, i Theresę Ee-Chooi, prezesa Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy, członkami Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, a o. Pierre Belangera SJ, sekretarza generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego ds. Radia i Telewizji, konsultorem tejże Rady.
  • 19 X — Papież przyjął rezygnację bpa Marco René Revelo Contrerasa — złożoną zgodnie z kan. 401, § 1 KPK — z obowiązków ordynariusza diecezji Santa Ana (Salwador).
  • 22 X — Ojciec Święty przyjął rezygnację patriarchy Ignace'a Antoine'a II Hayeka, złożoną ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego, i udzielił ecclesiastica communio patriarsze Ignace'owi Moussa I Daoudowi, kanonicznie wybranemu patriarchą Antiochii Syryjczyków na Synodzie Biskupów Kościoła Syryjskiego, który zebrał się w Charfet (Liban) 13 października 1998 r.
  • 23 X — Papież mianował: Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano swoim legatem na uroczyste obchody 350. rocznicy Pokoju Westfalskiego, które odbyły się w Osnabrück i w Münster (Niemcy) 24 października; bpa Francesco Saverio Salerno (tyt. Cerveteri), dotychczasowego sekretarza Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej, sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz konsultorem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego; bpa Josepha Fabera McDonalda, dotychczasowego ordynariusza Grand Falls, ordynariuszem Saint John, New Brunswick (Kanada).
  • 28 X — Ojciec Święty przyjął rezygnację bpa José Gomesa — złożoną zgodnie z kan. 401, § 1 KPK — z obowiązków ordynariusza diecezji Chapecó (Brazylia); jego następcą mianował ks. Manoela Joăo Francisco z duchowieństwa archidiecezji Florianopolis, dyrektora Instytutu Teologicznego w Santa Catarina.
  • 31 X — Papież mianował: kard. Gilberto Agustoniego członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; ks. prał. Franco Croci, dotychczasowego kierownika biura w sekcji spraw ogólnych Sekretariatu Stanu, sekretarzem Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej; ks. Marcelo Arturo Gonzaleza Amadora z duchowieństwa diecezji Santa Clara (Kuba), dotychczasowego kanclerza kurii i proboszcza parafii katedralnej, biskupem pomocniczym (tyt. Segia) w tej diecezji.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama