Papieska Fundacja uczciła 20. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

Uroczystość odsłonięcia V Tablicy Ofiarodawców

Uroczystość odsłonięcia V Tablicy Ofiarodawców

Każdego roku, 16 października, wspominamy ten pamiętny dzień, kiedy Syn polskiej ziemi został wezwany by zasiąść na Piotrowej Stolicy. Z poczuciem głębokiej wdzięczności za plany Bożej Opatrzności śpiewamy Panu radosne "Te Deum" za tak wielki dar dla Kościoła i świata, jakim jest pontyfikat Jana Pawła II.

Od samego początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II stał się najwyższym autorytetem moralnym naszych czasów. Ten niestrudzony pielgrzym odwiedza wyznawców Chrystusa i wszystkich ludzi dobrej woli, dzieląc się z nimi Dobrą Nowiną, darem Miłości i Nadziei."

Po tych słowach zawartych w liście do Przyjaciół i Dobroczyńców Fundacji noszącej imię Papieża - Polaka, przedstawiona została decyzja Rady Administracyjnej Fundacji o uczczeniu XX-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II przez odsłonięcie kolejnej, piątej już Tablicy Ofiarodawców. Decyzja ta stanowiła zarazem zaproszenie do włączenia się w materialne zabezpieczenie aktualnych, a zwłaszcza przyszłych działań papieskiej Fundacji, w ramach której specyficzną dla siebie działalność prowadzą: Dom Polski Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej i studencki Dom Jana Pawła II w Lublinie.

Uroczystości związane z odsłonięciem V Tablicy Dobroczyńców stanowiącej dar wielu hojnych serc dla uczczenia 20. rocznicy pontyfikatu Papieża-Polaka wyznaczone zostały na dni: 27, 28 i 29 października br. Jednak program przygotowany dla oczekiwanych gości, przybywających często z tak odległych stron jak Australia, Ameryka Północna i Południowa, Kanada czy Indonezja, przewidywał również 4 dodatkowe dni zapewniające chętnym gruntowne poznanie Wiecznego Miasta i przeżycia związane z odwiedzeniem Monte Cassino i Asyżu.

Kim są Przyjaciele i Dobroczyńcy papieskiej Fundacji? Na V Tablicy Dobroczyńców Fundacji wśród 284 zapisów można odczytać ich nazwiska, chociaż przecież jest wielu bezimiennych objętych wspólną nazwą instytucji, organizacji, czy innych społeczności. Najczęściej ich rodowód ma polskie korzenie, ale w ostatnich latach powiększa się grono osób nie mających genealogicznych związków z narodem znad Wisły. Reprezentują różne pokolenia; wśród tych, którzy przyjechali na Fundacyjne uroczystości były nawet dzieci. Przeważnie są to rodziny, małżeństwa, ale jest też wiele osób samotnych. Wykonują różne zawody; są wśród nich zarówno wysokiej klasy specjaliści z naukowymi tytułami, przedsiębiorcy; ludzie o wysokim statusie społecznym i tacy, którzy specjalnie niczym się nie wyróżniają, a ich dochody wcale nie przekraczają przeciętnych. Jest jednak płaszczyzna, na której spotykają się wszyscy: miłość i oddanie wobec osoby i magisterium Jana Pawła II, Piotra naszych czasów.

Dlatego też w tych dniach spotkanie z Ojcem Świętym było dla wszystkich momentem najbardziej oczekiwanym. Niektórzy ujrzeli Jana Pawła II już podczas niedzielnej modlitwy "Anioł Pański", natomiast 28 października podczas środowej audiencji generalnej na placu św. Piotra wszyscy uczestnicy jubileuszowego spotkania, w liczbie około 600 osób z bliskiego sektoru wsłuchiwali się w słowa Papieża, skierowane także specjalnie do nich. Po audiencji Ofiarodawcy Fundacji spotkali się na uroczystej Mszy św. w kościele Ducha Świętego w pobliżu Watykanu.

Podniosły charakter tej dziękczynnej liturgii podkreślał i pomagał przeżyć wystrój kościoła pw. Ducha Świętego. Zarówno Ksiądz Proboszcz, pochodzenia polskiego jak i siostry z polskiego zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia zatroszczyli się o piękne bukiety z kwiatów. Schody prowadzące do kościoła wyłożone zostały czerwonym dywanem, a wewnątrz ławki przykryte czerwonym ozdobnym materiałem. Wchodzącym do świątyni z miejsca udzielała się uroczysta atmosfera zapowiadająca doniosłość wydarzenia.

Dziękczynnej Ofierze Eucharystycznej za 20 lat pontyfikatu Jana Pawła II przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce a jednocześnie członek Rady Administracyjnej papieskiej Fundacji. Koncelebrował ks. abp Szczepan Wesoły, przewodniczący tejże Rady, bp Stanisław Ryłko i kilkunastu innych kapłanów, zarówno należących do zarządu Fundacji, kierujących Fundacyjnymi instytucjami, jak też patronujących Kołom i Towarzystwom jej Przyjaciół. Miejsca najbliżej ołtarza były zarezerwowane dla członków Rady Administracyjnej Fundacji.

Głosząc okolicznościowe kazanie (które zamieszczamy również w całości) ks. abp Kowalczyk rozpoczął od słów Jana Pawła II skierowanych do Rodaków zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową. Nowo wybrany Papież zawarł w nich głębokie poczucie przynależności do polskiego narodu i gorącą prośbę o modlitwę rodaków za Namiestnika Chrystusowego, który jest "krwią z waszej krwi i sercem z waszych serc". Następnie powiedział: "Nasza tu obecność, podobnie jak tylu innych, a zwłaszcza narodowa pielgrzymka Polaków w dniu 16 bm. do Wiecznego Miasta, jest konkretną odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego skierowaną do Rodaków przed dwudziestu laty.

Przedstawiciele Kół Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z całego świata, zatroskani o duchowe dziedzictwo wiary, miłości i nadziei związane z apostolską misją tego Papieża, gromadzą się dziś w kościele Ducha Świętego w Rzymie, aby złożyć Bogu dziękczynną Ofiarę Eucharystyczną za dwadzieścia lat papieskiej posługi Jana Pawła II w Kościele powszechnym i czterdzieści lat Jego posługi biskupiej". Nawiązując do przewidzianej na popołudnie tego dnia uroczystości poświęcenia pamiątkowych tablic Ksiądz Arcybiskup kontynuował: "Ta pielgrzymka i tablice dedykowane darczyńcom Fundacji, są symbolicznym zewnętrznym znakiem solidarności duchowej więzi, która łączy ludzi dobrej woli - polskiego i niepolskiego pochodzenia - z Piotrem naszych czasów, a zarazem znakiem naszej "wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi i Jego Pasterzom"". Statystyki, którymi Arcybiskup Kowalczyk posłużył się w swoim kazaniu wskazują na niezwykły dynamizm Papieża-Pielgrzyma i Apostoła, niestrudzonego w wychodzeniu naprzeciw człowiekowi w każdym niemal zakątku ziemskiego globu. Jednoznaczne świadectwo jego życia i wielki autorytet moralny wpłynęły na przywrócenie porządku Bożego w wielu ludzkich sercach, na zburzenie fałszywych systemów, zaznaczyły się "w sposób wyjątkowy w procesie przemian zachodzących we współczesnym świecie, w kształtowaniu świadomości i sumienia ludzkości, w obronie i poszanowaniu niezbywalnych wartości, zwłaszcza życia ludzkiego, godności i praw każdego człowieka.

Jan Paweł II zbliżył ludy i narody różnych kontynentów, krajów, ras, kultur, religii, ideologii i systemów politycznych. Przekonywał, że zło należy zwyciężać dobrem, że trudne problemy ludzkości rozwiązuje się przez pokojowy dialog; młodszemu pokoleniu ukazywał motywy życia i nadziei.

Serca nasze ożywia dziś uczucie głębokiego szacunku i wdzięczności za - pełną ofiary i cierpienia - posługę Jana Pawła II pełnioną w ciągu minionych lat na wszystkich kontynentach." Z pewnością słowa te były bliskie zgromadzonym na liturgii, a przybyłym właśnie z tych różnych kontynentów: obu Ameryk, Australii, Azji, Europy. Wystarczyło spojrzeć wokół siebie, by zauważyć, że papieskie dzieło brata narody i rasy, że przy Janie Pawle II, czerpiąc z jego przykładu pokonujemy bariery kulturowe, etniczne, odkrywamy wspólnotę wiary, rodzinę dzieci Bożych. Dalej Ksiądz Nuncjusz podkreślił rolę modlitwy w życiu Ojca Świętego jako "źródła wszelkiej aktywności". "Żarliwa i szczera modlitwa, za przykładem Ojca Świętego, jest początkiem mądrości, z której rodzą się czyny mające wartość trwałą. Jak bardzo dziś potrzebuje Kościół, świat cały, Europa i Polska ludzi mądrych - budujących teraźniejszość i przyszłość na trwałych fundamentach. Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla nas wzorem takiego właśnie bytowania i budowania. Zechciejmy go w jakiś sposób naśladować." W kontekście modlitwy Ksiądz Arcybiskup przypomniał z kolei prośbę Namiestnika Chrystusowego ponowioną do polskich pielgrzymów 16 października br., ale skierowaną przecież nie tylko do nich, o trwanie na modlitwie w intencji jego posługi utwierdzania braci w wierze i, dodajmy, modlitwy o to by Jan Paweł II wprowadził Kościół i świat w trzecie tysiąclecie. Kazanie zostało odczytane również w języku angielskim.

W tym dniu po południu miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. To samo grono osób spotkało się tym razem w Domu Polskim na via Cassia 1200 by uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu V tablicy pamiątkowej ofiarodawców papieskiej Fundacji. Samą ceremonię odsłonięcia poprzedziła liturgia słowa w kaplicy Domu. Przewodniczył jej ks. abp Szczepan Wesoły, obok którego w prezbiterium zasiedli księża kardynałowie: Franciszek Macharski, Edmund Szoka i Adam Maida oraz arcybiskup Józef Kowalczyk i biskupi: Stanisław Dziwisz i Stanisław Ryłko. W tym liturgicznym spotkaniu uczestniczyło około 20 kapłanów przybyłych tak z daleka jak i z samego Rzymu. Niemała przecież kaplica okazała sie niedość pojemna by pomieścić wszystkich zaproszonych. Wielu z nich pozostało w holu i na korytarzu, gdzie dzięki dobremu nagłośnieniu mogli włączyć się we wspólną modlitwę. Po odczytaniu czytań i Ewangelii w języku polskim i angielskim, okolicznościowe słowo powiedział po polsku przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, ks. abp Wesoły, natomiast po angielsku przemówił ks. kard. A. Maida z Detroit. Następnie zgromadzeni przeszli do holu przed kaplicą, którego ściany zajmują już od roku 1985 tablice dobroczyńców (tablicę pierwszą 26 IX 1985 r. poświęcił śp. ks. abp Bronisław Dąbrowski, długoletni sekretarz Episkopatu Polski, drugą 28 IX 1988 - Prymas Polski, ks. kard. Józef Glemp, trzecią z kolei poświęcił ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski 25 IX 1991 r., poświęcenia czwartej dokonał nowokreowany wówczas kard. Adam J. Maida 25 X 1995 r.) Tę ostatnią tablicę poświęcił wypowiadając też słowa uroczystego błogosławieństwa ks. abp Szczepan Wesoły razem z ks. kard. Adamem Maidą. W radosnych nastrojach goście przeszli do ogrodu Domu Polskiego, gdzie czekał na nich obfity i smaczny poczęstunek. Stanowił on też okazję do zawarcia nowych znajomości, rozmów z ludźmi z odległych stron zbliżonych wspólnotą przekonań, a tutaj - bardzo konkretnie - także wspólnotą stołu. Nie mogło obyć się bez polskich śpiewów i tych religijnych i patriotycznych, i harcerskich. Kręgowi śpiewających i tańczących przewodzili z humorem i znajomością rzeczy dwaj księża, jeden z Polski, drugi z Danii.

W tym czasie naznaczonym rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II przewidziane było jeszcze jedno spotkanie z Piotrem naszych czasów zaplanowane na czwartek 29 października w watykańskiej Auli Pawła VI. Już sam odświętny strój oczekujących na audiencję, niejednokrotnie polski ludowy, mówił o ważnej chwili, która się zbliżała. Wielu ofiarodawców papieskiego dzieła przyniosło też dary dla Ojca Świętego jako wyraz swojej miłości i oddania. Podczas audiencji zgromadzeni w grupy narodowe, parafialne, Kół Przyjaciół i inne wysłuchaliśmy najpierw słów powitania wypowiedzianych przez przewodniczącego Fundacji ks. abpa Szczepana Wesołego, a następnie przesłania Jana Pawła II do ofiarodawców i przyjaciół Fundacji (oba te teksty zamieszczamy w tym numerze w całości). Następnie każda grupa podchodziła do Papieża i każdy mógł znaleźć się blisko Ojca Świętego, niejednokrotnie zamienić słowo, ofiarować swój dar. Te momenty zostały upamiętnione na indywidualnych i zbiorowych fotografiach, które pozostaną trwałym śladem przeżytej radości i doznanych wzruszeń. Takie spotkanie, niepowtarzalne, w każdym przypadku inne, z pewnością pogłębia więź osobową tak z Namiestnikiem Chrystusa jak i z Tym, którego Papież reprezentuje na ziemi. Potwierdza też sens podejmowanych wysiłków służących wspieraniu dzieła, które zainicjował Jan Paweł II i któremu stale patronuje.

Dni świętowania osób złączonych z Fundacją Jana Pawła II miały też swoje akcenty "robocze". Chodzi zwłaszcza o spotkanie prezesów Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji z członkami jej Rady Administracyjnej, które miało miejsce we wtorek 27 października w godzinach popołudniowych. Przybyło nań 26 prezesów Kół Przyjaciół z dwunastu krajów. Referat wprowadzający ks. prał. Stefana Wylężka administratora Fundacji zainspirował zebranych do dzielenia się informacjami i doświadczeniami z działalności poszczególnych Kół. Zaangażowanie prezesów oraz członków Kół i Towarzystw papieskiej Fundacji ma swoje przejawy zewnętrzne polegające na rozpowszechnianiu informacji o Fundacji, organizowaniu różnych spotkań dających możliwość prezentacji tego papieskiego dzieła oraz zebrania funduszy dla wspierania jego inicjatyw, ale też i przejawy wewnętrzne kryjące się w bardzo osobistym, modlitewnym i duchowym wkładzie w to dzieło. Na ten duchowy aspekt zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas audiencji dla Dobroczyńców Fundacji przemawiając po angielsku: "Drodzy Przyjaciele, modlę się aby wsparcie, jakiego udzielacie Fundacji przyniosło obfity owoc dla odnowy życia chrześcijańskiego i przyczyniło się do rozprzestrzenienia Bożego Królestwa".

Uroczystości rzymskie gromadzące Dobroczyńców i Przyjaciół Fundacji wokół osoby i całej posługi Jana Pawła II z pewnością jeszcze bardziej zjednoczyły wszystkich w trosce o to papieskie dzieło.


Wszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kronika Rzymska 117(1998)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama