Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Guy Jonquières SJ

Ćwiczenia duchowe dla poczatkujących

Wydawnictwo Księży Marianów
Warszawa , styczeń 2007
ISBN 978-83-7502-063-2Spis treści
Od Wydawcy polskiego5
  
CZĘŚĆ I 
35 prostych ćwiczeń duchowych 
  
Uwagi wstępne9
Rady dla kierownika duchowego14
  
Ćwiczenie 1. WYCISZENIE17
Ćwiczenie 2. TWÓJ TEMPERAMENT19
Ćwiczenie 3. SPOJRZENIE21
Ćwiczenie 4. MYŚLI O BOGU22
Ćwiczenie 5. BÓG TWOIM TOWARZYSZEM24
Ćwiczenie 6. CZYNIĆ BLIŹNIEMU JAK SOBIE SAMEMU26
Ćwiczenie 7. PAMIĘĆ27
Ćwiczenie 8. RĘCE29
Ćwiczenie 9. ROZMOWA Z BOGIEM30
Ćwiczenie 10. PRZEBACZENIE32
Ćwiczenie 11. PODSUMOWANIE34
Ćwiczenie 12. JEZUS DO NAS MÓWI35
Ćwiczenie 13. BYĆ Z JEZUSEM37
Ćwiczenie 14. CIĘŻARY ŻYCIA38
Ćwiczenie 15. MIŁOŚĆ BOŻA40
Ćwiczenie 16. KOCHAĆ42
Ćwiczenie 17. PRZYMNÓŻ MI WIARY!43
Ćwiczenie 18. POWTÓRKA44
Ćwiczenie 19. I WY IM CZYŃCIE...46
Ćwiczenie 20. MĘŻCZYZNA I KOBIETA47
Ćwiczenie 21. CIERPIENIE50
Ćwiczenie 22. PRZYJAŹŃ52
Ćwiczenie 23. NIEPRZYJAŹŃ54
Ćwiczenie 24. POGLĄDY POLITYCZNE56
Ćwiczenie 25. MODLIĆ SIĘ SŁOWAMI59
Ćwiczenie 26. PATRZEĆ NA JEZUSA60
Ćwiczenie 27. NIE POTĘPIAĆ61
Ćwiczenie 28. WOLNOŚĆ SERCA64
Ćwiczenie 29. GRZECH67
Ćwiczenie 30. PROSIĆ O PRZEBACZENIE69
Ćwiczenie 31. PONOWNE SPOJRZENIE NA CHRYSTUSA71
Ćwiczenie 32. WIERZĘ W BOGA72
Ćwiczenie 33. MARYJA74
Ćwiczenie 34. KOŚCIÓŁ76
Ćwiczenie 35. MSZA ŚWIĘTA78
  
CO DALEJ?82
  
CZĘŚĆ II 
35 nowych ćwiczeń duchowych 
  
Uwagi wstępne87
Pierwsze ćwiczenie wstępne 
DYSPOZYCYJNOŚĆ93
Drugie ćwiczenie wstępne: JAKI JEST TWÓJ BÓG?97
  
Rozdział I 
UPORZĄDKOWAĆ WŁASNE ŻYCIE101
  
Ćwiczenie 1. JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ WYOBRAŹNIĄ?103
Ćwiczenie 2. STOSUNEK DO PIENIĘDZY105
Ćwiczenie 3. KIEDY IDZIESZ NA ZAKUPY108
Ćwiczenie 4. MIĘDZY PRAGNIENIEM A KAPRYSEM110
Ćwiczenie 5. ODPOCZYNEK I ODPRĘŻENIE113
Ćwiczenie 6. ZDOLNOŚĆ KOSZTOWANIA I SMAKOWANIA115
Ćwiczenie 7. RELACJE Z NAJBLIŻSZYMI118
Ćwiczenie 8. RELACJE Z INNYMI120
Ćwiczenie 9. STOSUNEK DO PRACY123
Ćwiczenie 10. SŁUCHAĆ I MÓWIĆ127
Ćwiczenie 11. GNIEW I REZYGNACJA130
Ćwiczenie 12. PRAWDA I KŁAMSTWO133
Ćwiczenie 13. DOKĄD ZMIERZA TWOJE ŻYCIE?135
Ćwiczenie 14. CZY MYŚLISZ CZASEM O ŚMIERCI?138
  
Rozdział II 
PÓJŚĆ ZA JEZUSEM141
  
Ćwiczenie 15. CZY WIERZYSZ W BOGA JEZUSA CHRYSTUSA?143
Ćwiczenie 16. „BĄDŹ WOLA TWOJA”146
Ćwiczenie 17. STWORZYCIEL NIEBA I ZIEMI148
Ćwiczenie 18. PROSIĆ I DZIĘKOWAĆ150
Ćwiczenie 19. DAWAĆ I PRZYJMOWAĆ153
Ćwiczenie 20. JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO SŁOWA BOŻEGO?155
Ćwiczenie 21. POKUTA, WYRZECZENIE, UBÓSTWO159
Ćwiczenie 22. NIE OSĄDZAĆ I NIE USPRAWIEDLIWIAĆ SIĘ163
Ćwiczenie 23. TWOJA WIARA166
Ćwiczenie 24. TWOJA NADZIEJA170
Ćwiczenie 25. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO173
Ćwiczenie 26. POMAGAĆ I SŁUŻYĆ177
Ćwiczenie 27. GOŚCIĆ I ODWIEDZAĆ180
Ćwiczenie 28. CZCIĆ BOGA W DUCHU I PRAWDZIE183
Ćwiczenie 29. PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM (Podsumowanie)187
  
Rozdział III 
BYĆ W KOŚCIELE CZY BYĆ KOŚCIOŁEM189
  
Ćwiczenie 30. ODNOWIĆ PRZYRZECZENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO190
Ćwiczenie 31. PRZEBACZAĆ I PRZYJMOWAĆ PRZEBACZENIE194
Ćwiczenie 32. „TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ”199
Ćwiczenie 33. TWOJA PARAFIA202
Ćwiczenie 34. PODSUMOWANIE205
Ćwiczenie 35. ROZESŁANIE209
  
DODATEK 
Modlitwa Pańska212
Duszo Chrystusowa213
Zdrowaś Maryjo214
Wyznanie wiary215


Fragment książki

OD WYDAWCY POLSKIEGO

Z książki, którą oddajemy do rąk Czytelników, mogą skorzystać zarówno osoby, które już przeszły pewną drogę formacji chrześcijańskiej, jak i i ci, którzy nie mając takich doświadczeń, szukają sposobu, by nadać swemu życiu głębszy wymiar. Te proste Ćwiczenia duchowe przydatne są zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy są zbyt pochłonięci codziennymi zajęciami, by przeznaczyć wiele czasu na modlitwę lub pozwolić sobie na udział w rekolekcjach zamkniętych.

Książka ta nie zawiera teoretycznych wywodów. Powstała na kanwie wieloletniej praktyki: wielu spotkań z ludźmi, którym autor towarzyszył w ich poszukiwaniu Boga. Znajdują się w niej wskazówki i ćwiczenia, które pomogą Czytelnikowi odnaleźć jego własną drogę do Boga i nawiązać z Nim osobistą więź.

Obie części książki stanowiły pierwotnie osobne publikacje: pierwszą, z ćwiczeniami podstawowymi, i drugą, z rozszerzonymi. Śladem tego są odrębne wprowadzenia do każdej części. W naszym wydaniu połączyliśmy obie książeczki, tak aby mogły stanowić pomoc w pracy rozplanowanej na dłuższy okres.

 

UWAGI WSTĘPNE

Podobnie jak można poświęcać czas na ćwiczenia fizyczne, naukę liczenia czy języków obcych, można też oddawać się ćwiczeniom duchowym. Niniejsza książka stanowi bardzo solidne do nich wprowadzenie.

Poszczególne ćwiczenia nie wymagają wiele czasu, ale można też zatrzymać się nad nimi dłużej. W zasadzie wystarczy 5-7 lub 10-12 minut rano (albo w przeddzień wieczorem) i tyle samo wieczorem. Ćwiczenia te nie wymagają koncentrowania na nich uwagi w ciągu dnia. Chodzi raczej o umiejętność dostrzegania i przyjmowania wszystkich, nawet najmniej istotnych z pozoru wydarzeń. Wymaga to dużej wolności wewnętrznej i jest nie do pogodzenia z jakąkolwiek formą przesadnego aktywizmu.

Najbardziej potrzebna będzie wytrwałość i stałość w codziennym podejmowaniu wysiłku. Jeśli nie możesz podjąć się wykonywania ćwiczeń codziennie, wystarczy, że zobowiążesz się do czterech lub pięciu w tygodniu. Jeśli konieczna okaże się przerwa, niech nie będzie dłuższa niż tydzień. W przeciwnym razie przestaniesz dostrzegać u siebie postępy i szybko stracisz motywację do kontynuowania ćwiczeń.

Odniósłbyś większą korzyść, gdybyś podczas ćwiczeń miał kierownika lub towarzysza duchowego. Kierownik wskazałby ci indywidualnie, na co powinieneś zwrócić baczniejszą uwagę i ewentualnie do których ćwiczeń powrócić. Spotkania z kierownikiem duchowym, na przykład cotygodniowe, mogłyby działać stymulująco, szczególnie gdy zaczęłoby cię ogarniać zniechęcenie. Jeśli jednak nie masz kierownika duchowego, wystarczy ci minimum dobrej woli, aby podjąć ćwiczenia samemu. Wykonując kolejne ćwiczenia, najpierw musisz sprawdzić, jaki rytm jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Zasadniczo nie należy omijać trudności czy pojawiających się problemów; lepiej powtórzyć któreś ćwiczenie, niż je opuszczać. W razie potrzeby, porozmawiaj o swoich trudnościach z kimś doświadczonym, tak jak to robią sportowcy, kiedy jakieś ćwiczenie stale sprawia im ból. Odpowiednim rozmówcą może być każdy chrześcijanin mający minimum rozeznania i doświadczenia w życiu duchowym. Najlepiej żeby była to osoba znająca metodę ignacjańską, stworzoną przez św. Ignacego Loyolę, autora Ćwiczeń duchowych i założyciela Towarzystwa Jezusowego.

Kilka uwag praktycznych

 1. Powinieneś znaleźć najodpowiedniejszy dla siebie czas w ciągu dnia. Osoby uczące się lub pracujące mogą:
 2. - rozpocząć ćwiczenie rano, przed wyjściem z domu lub nawet w przeddzień wieczorem;

  - dokończyć je po powrocie do domu (lub w drodze z pracy, jeśli w domu nie ma warunków do skupienia) albo tuż przed położeniem się spać. Być może trzeba będzie skrócić o kilka minut oglądanie telewizji.

 3. Bezużyteczne jest zaglądanie do następnych ćwiczeń, natomiast zawsze można wrócić do wykonanego ćwiczenia, aby je pogłębić czy lepiej wykorzystać. W tym względzie naprawdę nie trzeba się spieszyć: nie stanie się nic złego, jeśli skończysz ćwiczenia kilka dni później. Pan Bóg jest cierpliwy. Każdy owoc dojrzewa w swoim czasie.
 4. Małżonkowie mogą wykonywać ćwiczenia wspólnie, pod warunkiem jednak, że oboje czują taką potrzebę oraz że godzą się nawzajem uszanować rytm współmałżonka. Nie wolno wywierać presji na drugą osobę ani stawiać jej w niezręcznej sytuacji. Dobrze jeśli ćwiczenia staną się okazją do dialogu, lecz nigdy nie powinny one przerodzić się we wzajemne krytykowanie się.
 5. Nie wolno się poddawać, kiedy przyjdzie chwila zniechęcenia czy ociężałości, odczucie wewnętrznej pustki. Pokusa minie, gdy spojrzysz jej prosto w oczy, i będziesz mógł spokojnie pójść dalej.
 6. Na zakończenie jeszcze dwie małe uwagi:
 7. - Na końcu książki znajdziesz cztery najbardziej znane chrześcijańskie modlitwy, które prawdopodobnie znasz na pamięć, a które przy niektórych ćwiczeniach dobrze będzie mieć przed oczyma. A jeśli jeszcze niezbyt dobrze znasz te modlitwy na pamięć, jest okazja, abyś się ich nauczył.

  - Znajdziesz w tej książeczce również cytaty z Pisma Świętego, przy których podany jest adres, tak abyś mógł odczytać je w całym kontekście. Jeżeli nie umiesz jeszcze posługiwać się adresami biblijnymi, poproś kogoś o pomoc. Większość chrześcijan potrafi dzisiaj posługiwać się skrótami adresów biblijnych.

Odwagi! Bóg jest z tobą! Duch Święty działa w tobie dla twojego większego pożytku. Jeśli zdarzy ci się raz czy drugi popełnić błąd podczas ćwiczeń, przeczytaj raz jeszcze powyższe wskazówki i idź dalej.

 

Rady dla kierownika duchowego

Jak powstało 35 prostych ćwiczeń duchowych? Każdy, kto zna Ćwiczenia duchowe św. Ignacego, łatwo rozpozna, skąd zostały one zaczerpnięte. Św. Ignacy zwraca uwagę, że nie należy proponować nikomu tego, czego nie byłby on w stanie udźwignąć i z czego nie odniósłby korzyści (zob. Ćwiczenia, nr 18). Istotnie, doświadczenie pokazuje, dla niektórych osób, choćby nawet powodowało nimi autentyczne pragnienie duchowego wzrostu, wiele wymagań ćwiczeń ignacjańskich, nawet na wstępnym ich etapie, okazuje się zbyt trudne, czy to ze względu na rozpraszające ich myśli i troski, czy też z powodu braku przygotowania lub niedostatecznych umiejętności.

Przygotowałem tę książkę, idąc za wskazówkami zawartymi w numerze 18 Ćwiczeń św. Ignacego oraz wieloma podobnymi refleksjami z jego listów i innych dokumentów, a także pod wpływem refleksji V. Ramallo, konferencji J.C. Dhôtela, i lektury dzieła ojca Iparraguirre, zatytułowanego La pratique des Exercices du vivant de leur auteur.

Celem 35 prostych ćwiczeń duchowych jest danie do ręki skutecznego narzędzia tym, dla których pełne Ćwiczenia duchowe wydają się za trudne, oraz tym, którzy pragną poznać podstawy życia wiarą i ”w jakiejś mierze zaspokoić swoją duszę”. Ćwiczenia te należy odprawiać bez odrywania się od codziennego życia. Plan każdego z nich jednoznacznie precyzuje sposób wykonania ćwiczenia w ciągu dnia. Czytelnik znajdzie tutaj trzydzieści pięć ćwiczeń z kilkoma dodatkowymi „powtórkami”. Zamieszczone nieco dalej wskazówki, streszczające poszczególne ćwiczenia, ułatwią posługiwanie się nimi kierownikowi duchowemu.

Zaproponowana kolejność ćwiczeń nie jest obowiązkowa. Można ją w pewnym stopniu zmieniać. Należy jednak pamiętać, iż ćwiczenia zostały ułożone w pewien cykl pozwalający na stopniowe odkrywanie samego siebie, modlitwy, integracji życia chrześcijańskiego, bycia w Kościele itd.

Towarzyszenie kierownika duchowego nie jest konieczne. Może on jednak pomóc we właściwym rozpoczęciu ćwiczeń, a także w późniejszym zachowaniu ich regularnego rytmu, w wyznaczeniu odpowiedniego momentu na zatrzymanie się i powtórkę, zgodnie z zasadą ignacjańską, w wyborze czasu na przerwę itp.

Kierownik powinien także lepiej poznać osobę, która wykonuje ćwiczenia, i zdecydować, czy, ewentualnie, jest ona w stanie odprawić pełne Ćwiczenia duchowe.

Komu można zaproponować 35 prostych ćwiczeń duchowych?

 1. Młodzieży i młodym dorosłym przygotowującym się do sakramentów bierzmowania lub małżeństwa, a także wszystkim katechumenom lub quasi-katechumenom.
 2. Katolikom o nieuregulowanej sytuacji kanonicznej, pragnącym prowadzić autentyczne życie duchowe (zob. św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe, nr 172). Osoby te jednak nie będą mogły przystępować do wszystkich sakramentów.
 3. Świeckim zaangażowanym w życie Kościoła (prowadzącym grupy młodzieżowe, katechetom itp.), zwłaszcza w okresie formacji.
 4. Wszystkim chrześcijanom (nie wyłączając kapłanów i osób zakonnych), którzy w jakimś momencie pragną ożywić codzienne życie duchowe bez konieczności odrywania się od swoich zajęć.

Z niezmierną wdzięcznością przyjmę wszelkie uwagi wynikające z praktykowania niniejszych ćwiczeń i na ich podstawie będę starał się je udoskonalać.

(...)


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość medytacja Kontakt z Bogiem Jezuici ćwiczenia duchowe kierownictwo duchowe kierownik duchowy św. Ignacy Loyola ćwiczenia ignacjańskie towarzysz duchowy

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W