List w 5 rocznicę śmierci brata Rogera z Taize

List Sekretarza Stanu kard. Tarcisia Bertone w 5. rocznicę śmierci brata Rogera z Taize (16.08.2010)

Brat Roger Schutz urodził się 12 maja 1915 r. w Provence, w szwajcarskim kantonie Vaud, w rodzinie ewangelików reformowanych. Po studiach teologicznych w sierpniu 1940 r. osiedlił się w miejscowości Taizé w pobliżu Cluny, gdzie początkowo pomagał Żydom i potrzebującym, a z czasem założył wspólnotę ekumeniczną. Głosił, że Jezus przyszedł, by pojednać ludzi między sobą. W 1988 r. otrzymał nagrodę unesco za wychowywanie dla pokoju. Zginął 16 sierpnia 2005 r. W 5. rocznicę śmierci brata Rogera Schutza do brata Aloisa, przełożonego Wspólnoty z Taizé, specjalne przesłania skierowali: Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone w imieniu Papieża, Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola, arcybiskup Canterbury, Patriarcha Moskwy i Wszechrusi, sekretarze generalni Ekumenicznej Rady Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Poniżej zamieszczamy list Sekretarza Stanu.

Drogi Bracie!

W tych dniach, kiedy wspominamy powrót do Ojca drogiego brata Rogera, założyciela Wspólnoty z Taizé, zamordowanego pięć lat temu, 16 sierpnia 2005 r., podczas wieczornej modlitwy w Kościele Pojednania, Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI pragnie wyrazić swoją duchową bliskość i jedność w modlitwie ze Wspólnotą i z tymi wszystkimi, którzy biorą udział w uroczystościach upamiętniających brata Rogera.

Brat Roger, niezłomny świadek Ewangelii pokoju i pojednania, był pionierem na trudnej drodze, wiodącej do jedności uczniów Chrystusa. 70 lat temu założył Wspólnotę, do której wciąż przybywają tysiące młodych ludzi z całego świata w poszukiwaniu sensu własnego życia, by spotykać się na modlitwie i poznać smak osobistej relacji z Bogiem.

Teraz, gdy wszedł już do wiecznej radości, brat Roger dalej do nas mówi. Niech jego świadectwo ekumenizmu świętości będzie dla nas natchnieniem na drogach do jedności i niech wasza Wspólnota wciąż żyje jego charyzmatem, szerząc go szczególnie wśród młodych pokoleń!

Całym sercem Ojciec Święty prosi Boga, by napełnił Brata swoim błogosławieństwem, jak również braci ze Wspólnoty z Taizé oraz tych wszystkich, którzy razem z wami angażują się na rzecz jedności uczniów Chrystusa, szczególnie młodych.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama