Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Skuteczna Lista 80

Agnieszka Duras

Opublikowana 10 lat temu przez Ministerstwo Środowiska "Lista 80" zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju jest coraz krótsza.

Jeszcze trzy lata temu figurowało na niej 12 elektrowni i elektrociepłowni. Obecnie dzięki kontroli służb ochrony środowiska i wieloletnim programom inwestycyjnym liczy 61 zakładów, w tym 10 elektrowni i elektrociepłowni. Od chwili utworzenia jej do końca 1999 r. skreślono 31 zakładów, z tego na trwałe 26 oraz 6 w trybie warunkowym, po podjęciu przez nie realizacji przedsięwzięć zawartych w "Programach dostosowawczych", przyjętych w drodze negocjacji.

Autorem listy jest Inspekcja Ochrony Środowiska, która postanowiła zrealizować trzy cele: ekologiczny, społeczny i moralny. Skracanie "Listy 80" oznacza coraz większą skuteczność realizacji jej pierwotnych założeń.

Według danych IOŚ zakłady wpisane na listę zmniejszyły emisję pyłów o 60%, gazów o 40%, ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych ograniczyły o prawie 70 proc, ilość odpadów o 40% w stosunku do 1989r. Cel społeczny w postaci zainteresowania społeczeństwa ochroną środowiska, poprawy wizerunku ekologicznego wielu zakładów przemysłowych w znacznej mierze został osiągnięty. Pozostał jeszcze aspekt moralny.

Jeszcze do 1996 r energetyka zawodowa była największym źródłem zanieczyszczenia powietrza z 50,5% udziałem SO2 w emisji krajowej, oraz ponad 31% zanieczyszczeniem atmosfery NOx. Liczne inwestycje i zmiany tradycyjnych technologii na przyjazne środowisku, przyczyniły się do poprawy tej sytuacji. Wiodące w energetyce elektrownie i elektrociepłownie wpisały się w czołówkę zakładów "czystej produkcji", realizując zasadę zrównoważonej gospodarki zasobami ekologicznymi.

Przeprowadzona niedawno inwentaryzacja emisji CO2, CH4, N2O w ciągu ostatnich trzech lat w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 20% wielkości notowanych w 1988 roku. Oznacza to, że w polskiej polityce energetycznej znalazło się miejsce na proekologiczne inwestycje, a największe energetyczne firmy zrozumiały, że zanieczyszczanie środowiska się po prostu nie opłaca.

Również w środowisku biznesowym dostrzega się tendencje do troski o środowisko. Widoczne jest coraz większe zainteresowanie "czystą produkcją" i systemem zarządzania środowiskowego według norm ISO 14000. Normy te są skierowane do wszystkich branż przemysłu, instytucji usługowych (pralni, hoteli, restauracji, biur projektowych, kancelarii adwokackich i urzędów administracyjnych). W Polsce certyfikat wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14000 posiada prawie 100 firm, wśród nich: ABB, Daewoo, FSO Motor, Philips Lighting Poland, Radomska Fabryka Farb i Lakierów Rafil SA., Huta Częstochowa, Fabryka Kabli Ożarów, Amika Wronki, itp. Są godne naśladowania, bowiem dążą do połączenia efektu ekonomicznego przedsiębiorstwa z poprawą stanu środowiska w zakładzie i jego otoczeniu. Powyższe przykłady to dowód dokonującego się postępu na rzecz ochrony środowiska. Polski przemysł zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko, przez co staje siłę coraz bliższy standardom unijnym i przepisom obowiązującym w UE.

Tymczasem na "Czarnej Liście 80" pozostaje jeszcze wiele firm. Aby dorównać konkurencji i ubiegać się o skreślenie z "niechlubnej listy" muszą poczynić stosowne inwestycje, przestawić technologie na tory przyjazne środowisku. Miejmy nadzieję, że zrobią to stosunkowo szybko, a niegdyś "niechlubna Lista 80" po spełnieniu swoich funkcji stanie się pusta.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: etyka ekologia środowisko zanieczyszczenie etyka biznesu ochrona inwestycje powietrze truciciele
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W