Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Piotr Duksa

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY DZISIAJ - KLUB MŁODZIEŻOWYWychowanie młodego człowieka należy do zadań priorytetowych i zarazem bardzo trudnych, szczególnie w zmieniających się ustawicznie uwarunkowaniach społecznych. Odpowiedzialne za wychowanie młodzieży są takie instytucje, jak Rodzina, Państwo, Szkoła a także i Kościół, który ma do spełnienia w tym względzie ogromną rolę. Troszcząc się o dojrzałą postawę chrześcijańską swoich członków, wielką wagę przywiązuje m.in. do pełnienia posługi duszpasterskiej.

Doświadczenie kilkunastu lat obecności religii w szkole wskazuje, że szkolne nauczanie religii tylko w pewnym zakresie realizuje funkcje katechezy. Nie stwarza bowiem odpowiednich możliwości do pełnego ukazania i przeżycia wartości religijnych. Stąd postuluje się, by powiązać je z innymi formacyjno — wychowawczymi dziełami Kościoła. Z tych też powodów konieczne staje się rozszerzenie działalności duszpasterskiej wśród młodzieży także na spotkania poza lekcjami religii, które mogą odbywać się przy parafii, jak również na terenie szkoły. Część młodzieży należy do grup ministranckich, lektorskich, kościelnych zespołów muzycznych i schol, Ruchu Światło — Życie, wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to jednak znikomy procent młodzieży w klasie szkolnej, co najwyżej kilka osób, a bywa i tak że w nie ma w niej żadnego przedstawiciela grupy kościelnej. Większość młodzieży nie czuje wewnętrznej potrzeby takiej przynależności, uważając grupy kościelne za zbyt elitarne. Jednak z drugiej strony każdy człowiek, a szczególnie młody, odczuwa i przeżywa potrzebę przynależności, bliskości, oparcia i współdziałania we wspólnocie, w grupie. Jak wskazuje doświadczenie nie zawsze młodzi ludzie wiążą się z grupami pozytywnymi z wychowawczego i społecznego punktu widzenia. Dosyć często są to szkodliwe subkultury młodzieżowe, grupy blokersów, a niejednokrotnie grupy młodocianych przestępców. Stąd też wielkie wyzwanie stoi dziś przed Kościołem, który powinien otoczyć zainteresowaniem i troską szczególnie młodzież. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe metody pracy duszpasterskiej z młodzieżą już nie spełniają swojego zadania, do jakiego były przewidziane. Pochodzą z innej epoki. Wówczas były bardzo dobre i skuteczne, ale transformacja społeczna sprawiła, że Kościół musi poszukiwać dzisiaj nowych sposobów duszpasterstwa młodzieży.

Właśnie jedną z takich propozycji adresowanych do młodych ludzi jest Klub Młodzieżowy. Celem jego działania jest rozwój posiadanych uzdolnień młodzieży, pobudzanie do twórczej aktywności a także kierowanie zainteresowań młodzieży ku treściom religijnym. Ważne jest, aby młody człowiek osiągnął dojrzałość osobową i chrześcijańską, wybrał właściwą dla siebie drogę życia oraz stał się aktywnym podmiotem życia kościelnego i społecznego. W swoich założeniach i celach Klub Młodzieżowy zakłada odwołanie się do specyficznych dla młodego człowieka dynamizmów rozwojowych, sposobu postrzegania przez niego samego siebie, innych, świata, Kościoła, czy wreszcie do charakterystycznego dla tego okresu rozumienia i przeżywania wiary, dość często nacechowanego licznymi wątpliwościami, problemami, również wyrażanymi na zewnątrz stanami niezadowolenia, kontestacji czy buntu.

Jak zorganizować Klub Młodzieżowy?

Członkowie Klubu:

Kierownictwo Klubu:

Struktura kaskadowa:

Spotkania Klubu:

Środki finansowe:

Propozycje programowe Klubu Młodzieżowego:

1. W pomieszczeniu:

2. W terenie:

3. Formacja religijna:

Praca wychowawcza z młodzieżą nie może ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy religijnej, ale powinna polegać na kształtowaniu stosunku młodych ludzi do świata i ludzi, ich przekonań i postaw, wartości i celu życia. Jak dla dziecka naturalna jest zabawa, tak dla młodego człowieka rozrywka. Można więc w jakiś sposób odpowiedzieć na to zapotrzebowanie młodzieży. Ewangelizować także rozrywkę, obszar sportu i turystyki, które są dobrą płaszczyzną do spotkań z młodzieżą i do otwarcia ich na życie Kościoła. Zadanie to stara się wspomóc idea Klubu Młodzieżowego.

W najbliższym czasie wydana zostanie pozycja książkowa, która przedstawi propozycje programowe Klubu Młodzieżowego opracowane od strony praktycznej wraz ze stosownymi metodami pracy.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież duszpasterstwo wychowanie opieka grupa formacja bunt kontestacja klub czas wolny impreza moderator dynamika grupy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W