Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Festiwal "Niepokalanów 2005"

Komunikat Komitetu OrganizacyjnegoSzczegółowe informacje:
www.warszawa.org.pl/niepokalanow

Adres:
Biuro Festiwalu Niepokalanów 2005
Barska 2; 02-315 Warszawa., POLSKA
festiwal@isf.pl; festiwal@waw.org.pl
tel. / fax (+48) (22) 8234489

Zobacz także: Komunikat o przedłużeniu terminu nadsyłania prac festiwalowych

Trwają przygotowania do XX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2005". Napływają zgłoszenia filmów i programów radiowych.

Festiwal odbędzie się w Niepokalanowie w dniach od 23 do 29 maja 2005 roku.

Mottem Festiwalu "Niepokalanów 2005" są słowa "Wstańcie, chodźmy!" (Mk 14,42). Chodźmy ufni w Chrystusie. On będzie towarzyszył nam w drodze, aż do celu, który zna tylko On." (Jan Paweł II - "Wstańcie, chodźmy!").

Osobisty patronat nad Festiwalem od 1993 roku sprawuje Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Głównym organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, współorganizatorem jest Klasztor Ojców Franciszkanów - Niepokalanów, a wsparcia udziela Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Festiwal "Niepokalanów" organizowany jest od 1986 roku i rozwinął się z festiwalu filmowego o zasięgu krajowym do multimedialnego festiwalu międzynarodowego, jest jedynym w świecie, katolickim festiwalem oceniającym dzieła w kategoriach filmowych, radiowych i multimedialnych.

W ciągu 19 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano ponad 2300 filmów z 53 krajów ze wszystkich części świata i ponad 220 programów radiowych przez siedem lat istnienia konkursów w tej dziedzinie. Prezentowane na Festiwalu dzieła przekazują prawdę, dobro, piękno i ewangeliczną miłość, pokazują godziwe życie, podtrzymują nadzieję, przybliżają ku Bogu. Takich dzieł oczekujemy i na dwudziestym Festiwalu.

Zapraszamy twórców do udziału w konkursach odbywających się w kategoriach: filmów fabularnych, dokumentalnych i amatorskich, programów telewizyjnych i edukacyjnych, programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych. Specjalne zaproszenie kierujemy do twórców polonijnych - naszych Rodaków za granicą.

Zgłoszenia do konkursów festiwalowych przyjmuje do dnia 31 stycznia 2005 roku Biuro Festiwalu - Katolickie Stowarzyszenie Filmowe; ul. Barska 2; 02-315 Warszawa; tel./fax 0....22 823 44 89; e-mail: festiwal@isf.pl . Biuro Festiwalu jest czynne w poniedziałki w godz. 15 -19, a w środy w godz. 10-14. Informacje o Festiwalu (w tym regulamin i karty zgłoszeń) można znaleźć na stronach internetowych: www.warszawa.org.pl/niepokalanow .

W Warszawie odbędzie się, jako impreza towarzysząca Festiwalowi, "II Polonijny Przegląd Twórczości Audiowizualnej",

W Warszawie i w innych miastach - przewiduje się projekcje filmów nagrodzonych na poprzednich Festiwalach oraz prezentowanych i nagrodzonych na Festiwalu Niepokalanów 2005.

Zapraszamy do współpracy w organizacji Festiwalu wszystkich ludzi dobrej woli. Oczekujemy pomocy finansowej, zapewniamy możliwość umieszczenia reklam w katalogu festiwalowym, na stronach internetowych i w miejscach imprez festiwalowych. Jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy i pomocy.

Nasze konto bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe; BPH SA Oddział w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50; nr 49 1060 0076 0000 4010 4020 3569 z dopiskiem "Festiwal".

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

o. Stanisław Piętka Andrzej Bogusław Januszewski

Gwardian Niepokalanowa Dyrektor Festiwalu

Prezes Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce tel. 0 692 465 087

Zygmunt Gutowski

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Tel. 0-602 126 206

XX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów the 20th International Catholic Film and Multimedia Festival Biuro Festiwalu: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe ul. Barska 2; 02-315 Warszawa - POLSKA tel./ fax (+48-22) 823-44-89; e-mail :festiwal@isf.pl ; gutowski@waw.org.pl Internet:www.warszawa.org.pl/niepokalanow
XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NIEPOKALANÓW 2005

Termin Festiwalu: 23-29 maja 2005 / Festival will take place: 23-29 of May,2005

Karta udziału - Entry Form

(proszę wypełnić na maszynie lub pismem drukowanym/please use typewriter or write in block letters)
Termin zgłoszeń - 31 stycznia 2005 roku / The Deadline - January, 31th, 2005 (informujemy, że termin nadsyłania prac na kasetach VHS, DVD, VCD, diVx, CD, CDROM i innych przedłużono do 10 lutego br. )

Zgłaszam: I am sending in: film fabularny feature film film dokumentalny documentary film program TV TV program program edukacyjny educational program

film amatorski amateur film program radiowy radio program program multimedialny multimedia strona Internetu Internet web sites

Tytuł oryginału Original title

Tytuł angielski English title

Tytuł polski Polish title

Reżyser/Autor Director / Author

Adres / Address

Telephone - Fax E-mail

Scenarzysta Script

Adres /Address

Telephone - Fax E-mail

Producent (firma) Producer

Adres /Address

Telephone - Fax E-mail

Dystrybutor World Sales

Adres /Address

Telephone - Fax E-mail

Zdjęcia Photography

Adres /Address

Telephone - Fax E-mail

Montaż Editing

Muzyka Composer

Główni aktorzy Main actors

Kraj i rok produkcji Country and year of production

Język: Language:

oryginału / original

dubingu / of dubbing

napisów / of subtitles

listy dialogowej / of script

Dane techniczne oryginału Technical data of the master 16 mm 35 mm Betacam DV DVD Umatic SVHS VHS VCD CD CDROM Czas projekcji

Running time _____ min ____s

Miejsce i data premiery Locate and date of first performance

Na jakim festiwalu był pokazywany ? At what festivals has the film been shown before ? Nagrody i wyróżnienia Prizes or mentions

Krótka treść filmu (maks. 60 słów)

Brief synopsis (max. 60 words)

Reżyser / Director

Nota biograficzna / Biographical note

Prosimy przesłać zgłoszenie wraz z przeglądową kasetą wideo VHS lub płytą CD, z listą dialogową w języku polskim lub angielskim na dyskietce lub CD-ROM oraz materiałami promocyjnymi (zdjęcia, plakaty itp). Po zakwalifikowaniu do konkursu należy dostarczyćlisty dialogowe w obu językach i możliwie najwyższej jakości materiały do prezentacji. Kaseta przeglądowa wraz z materiałami promocyjnymi pozostaje w Archiwum Festiwalu i może być wykorzystwye w celach edukacyjnych i promocyjnych.

Send please enclosed demo-cassette video VHS, audiocassette, CD, script in English or Polish on diskiette or CD-ROM and advertising materials. After acceptance to the final contest the scripts must be delivered in both languages and the best avaliable quality materials for presentation. Demo cassettes or compact discs and advertising materials will be left in the Festival Archive and may be used for educational and promotional purposes

[] Akceptuję emisją filmu w Katolickiej Telewizji w Polsce - bezpłatnie........ /odpłatnie ok......USD

[] Akceptuję dystrybucję kaset lub DVD w Polsce i innych krajach - bezpłatnie........... /ew. odpłatnie ok......USD


[] I am interested to show the film in the Catholic Television in Poland - free of charge / cost appr.........USD

[] I am interested to distribute viedocassette or DVD - free of charge.............. / cost appr.........USD

.............................; data/ the date................................. . podpis / signature.............................


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: film kino festiwal multimedia Niepokalanów konkurs festiwal filmowy Niepokalanów 2005 zgłoszenie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W