Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoBénédicte Lucereau


Jak się obejść bez pigułki.
Tajemnica spełnionej seksualności

ISBN: 978-83-7516-439-8
Wydawnictwo Święty Wojciech 2012
Wybrane fragmenty
Wstęp
Dlaczego wybrać metodę naturalnego planowania rodziny?
Czym jest metoda naturalnego planowania rodziny?
Rozpoznawanie oznak dni płodnych
Zachowanie czasowej wstrzemięźliwości
Antykoncepcja a regulacja poczęć: różnice
Czy antykoncepcja może być naturalna?
Co oznacza, że planowanie rodziny jest naturalne?
Czym jest „pożądanie”
Jak się budzi pożądanie?
Od czego może zależeć pożądanie?


CZYM JEST METODA NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY?

Oto definicja proponowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

„Termin «naturalne planowanie rodziny» (NPR) jest określeniem używanym do opisania sposobu osiągnięcia lub odłożenia poczęcia opartego na obserwacji występujących w sposób naturalny oznak i objawów faz płodności i niepłodności w czasie cyklu miesiączkowego.
Ludzie stosujący NPR dla odłożenia lub uniknięcia poczęcia dziecka powstrzymują się od współżycia w potencjalnie płodnych dniach”[13].

Metoda NPR opiera się na rozpoznawaniu okresów płodnych w celu:

- precyzyjnego określenia momentu sprzyjającego zbliżeniu, jeśli para stara się o dziecko;

- powstrzymania się od penetracji i innych form kontaktu genitalnego, które mogłyby prowadzić do uwolnienia spermy podczas okresów płodnych — jeśli para chce odroczyć przyjście na świat dziecka.

Zatem w NPR chodzi o rozpoznanie dni płodnych i o powstrzymanie się w tym okresie od stosunków płciowych, które zostają zarezerwowane na dni rozpoznane jako niepłodne.

Z definicji, NPR polega na odbywaniu pełnych stosunków seksualnych, z wykluczeniem jakiejkolwiek ingerencji chirurgicznej, farmakologicznej lub mechanicznej, która mogłaby ograniczyć płodność pary małżeńskiej.

Definicja ta wyklucza także tak zwaną „metodę Ogino-Knausa”, bardziej znaną pod nazwą „metoda kalendarzowa”, która polega na obliczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia dni płodnych na podstawie długości poprzednich cyklów. Mówienie o metodzie kalendarzowej w kontekście metod naturalnych często prowadzi do nieporozumień: metoda „Ogino-Knausa” — zawsze mało wiarygodna, a wręcz oparta na przypadkowości — jest mocno przestarzała, a jej nieskuteczność rzuca się cieniem na wszystkie metody NPR.

Wyrażenie „metoda samoobserwacji” (ang. Self Observation Method; SOM) lepiej odpowiada realiom pożycia małżeńskiego. My jednak — w odniesieniu do „metod samoobserwacji” — będziemy używać sformułowania „naturalne planowanie rodziny” (NPR): po to, by uzmysłowić małżonkom różne aspekty wyboru naturalnych sposobów regulacji poczęć.

Naturalne planowanie rodziny opiera się na dwóch filarach, które szczegółowo omówimy w niniejszej książce: umiejętności rozpoznawania oznak dni płodnych i zachowaniu okresowej wstrzemięźliwości.
[13] Cyt. za: http://www.szansaspotkania.net/index.php?page=2171, dostęp 31 sierpnia 2012 r. (przypis tłumaczki).

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: seksualność NPR antykoncepcja płodność naturalne planowanie rodziny małżonkowie pigułka antykoncepcyjna Światowa Organizacja Zdrowia who metody naturalne dni płodne naturalna antykoncepcja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W