Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano wrzesień - 9(395)/2017

L'Osservatore Romano

L'Osservatore Romano wrzesień - 9(395)/2017

L'Osservatore Romano wrzesień - 9(395)/2017 - foto
Autor/źródło:

L'OSSERVATORE ROMANO - n. 9/(395)2017

DOKUMENTY PAPIESKIE
Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r 4
Wspólne przesłanie Papieża Franciszka i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego 8
PRZEMÓWIENIA I PRZESŁANIA OJCA ŚWIĘTEGO
Przemówienie do uczestników włoskiego 68. Krajowego Tygodnia Liturgicznego Reforma liturgiczna jest nieodwracalna 9
Przesłanie z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Rodzina zjednoczona wokół Matki 13
Przemówienie do przedstawicieli Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki i Komisji Wielkiego Rabinatu Izraela Od dialogu do współpracy 14
AUDIENCJE GENERALNE 15
Kościół jest ludem grzeszników Śmierć i nienawiść nie mają ostatniego słowa Pamięć o spotkaniu z Jezusem 15
MODLITWA MARYJNA Z PAPIEŻEM 22
Z przemienionymi oczami i sercem W łodzi Kościoła Prośmy Maryję wniebowziętą o wsparcie Siła kobiet Jesteśmy "żywymi kamieniami" Kościoła Nie lękaj się krzyża 22
ARTYKUŁY
Bartłomiej I — Łączenie tego, co podzielone 28
Marcello Semeraro — Biskup według Bergoglia - ten, który czuwa nad ludem 29
Giovanni Maria Vian — 100. rocznica urodzin abpa Oskara Arnulfa Romera 31
Giovanni Maria Vian — Wywiad z generałem jezuitów Misja Towarzystwa 32
Gianpaolo Romanato — O początkach Towarzystwa Jezusowego 33
Giuseppe Como i Enrico Parolari — Martini i jego księża 35
José Rodríguez Carballo — Instytuty świeckie w świetle Evangelii gaudium 37
Dalil Boubakeur — Rozum odrzuca przemoc i okrucieństwo 39
Ferdinando Cancelli — Od karmelu w Echt do komór gazowych w Birkenau41
Giovanni Cerro — Dzieje pojęcia rasy 42
Gaetano Vallini — Zło nie jest banalne 44
Lucetta Scaraffia — Media a sprawa Ratyzbony 46
Enzo Bianchi — Historia Grupy z Dombes 47
KOBIETY KOŚCIÓŁ ŚWIAT
Lucetta Scaraffia — Rozeznanie 48
Enzo Bianchi — Sztuka rozeznania duchowego 49
María José Delgado — Samarytanka i Żyd 51
KURIA RZYMSKA I PAŃSTWO WATYKAŃSKIE 54
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Kronika 63
Śp. kard. Dionigi Tettamanzi 64
Śp. kard. Cormac Murphy-O'Connor 66

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks