reklama

Królestwo dzieci

Temat: Królestwo dzieci

Jeśli Królestwo Boże jest królestwem dzieci, to warto postawić sobie pytanie, zwłaszcza w świetle naszych poprzednich rozważań, jak po kilkudziesięciu latach naszego życia na nowo odzyskać niewinność dziecka, w jaki sposób znów podchodzić do Boga z ufnością, jak do najlepszego Ojca, Który dał nam życie i Który pragnie naszego szczęścia?
Żyjąc w świecie pełnym nieprawości niekiedy oddalamy się od Boga, gdyż wydaje nam się, że wiara, tradycja czy nawet Pismo Święte są czymś odległym od życia. Tymczasem właśnie potrzeba naszego ufnego powrotu do Ojca, trzeba wzbudzenia na nowo w sobie tej ufności, aby nie tylko dostrzec w świecie także dobro, ale stać się narzędziem zmiany owego świata, zostać współpracownikiem Boga w przemianie tego, co nas otacza a co odbiega daleko od wzoru ukazanego w Ewangelii. Jeśli Boga uznajemy za naszego Ojca, to mnie tylko innych ludzi mamy traktować jako naszych braci i siostry, ale świat jako dziedzictwo dane nam przez Stwórcę.
Niekiedy wolelibyśmy ucieczkę odo świata, widząc, jak wiele zła nas otacza, jak bezbożność, sodomia, cywilizacja śmierci wdzierają się także w nasz świat i zdobywają kolejne twierdze w krajach dotąd uznawanych za katolickie. Wierzyć jak dziecko, to uwierzyć nawet wbrew nadziei, wierzyć, trzymając mocno rękę Ojca i idąc w Jego Imię zwyciężać. Bóg umacnia nas słabych, ale także posyła na świat, aby być jego solą i światłem, aby uporządkować niszczone dziedzictwo dane nam przez Najwyższego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziecięctwo Boże, to pewność obecności Boga w naszym życiu, ale też zobowiązanie do reprezentowania Ojca, do działania w Jego Imię. Nie wolno nam więc jako dzieciom Bożym zostawić świata na pastwę grzeszników, nie możemy godzić się na usunięcie się w cień, gdy ludzie źli, zawodowi grzesznicy podnoszą swoje sztandary, aby zmieniać porządek ustanowiony przez Boga. Być dzieckiem Bożym, to także uwierzyć, że wciąż możliwe jest zwycięstwo Dobra, Prawdy i Piękna.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wierzę jak dziecko?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao