Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Edward Staniek

KAZANIA PASYJNE

© Copyright by Wydawnictwo "M", Kraków 2003
Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl
OKO W OKO Z CIERPIENIEM

W Polsce o atmosferze Wielkiego Postu zadecydowały dwa nabożeństwa: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Ponieważ w sanktuariach Droga Krzyżowa często jest stałym elementem, nabożeństwo to jest sprawowane przez cały rok. Większość wierzących Polaków docenia tę formę przeżycia religijnego, o czym świadczy liczny udział wiernych w Drodze Krzyżowej odprawianej ulicami miast i osiedli w okresie Męki Pańskiej.

Gorzkie Żale pozostają nabożeństwem ściśle wielkopostnym. Wprawdzie w niektórych środowiskach, zwłaszcza w większych miastach, udział w nich maleje, ale mimo to zawsze znajduje się pewna grupa chrześcijan, która ceni tę formę modlitwy. Dla wielu współczesnych katolików powtórne przyjście do kościoła, w tym samym dniu, wydaje się być rzeczą zbyt trudną. Mniejsze zrozumienie wartości ofiary pociąga za sobą osłabienie gotowości na poświęcenie czasu potrzebnego do uczestniczenia w Gorzkich Żalach. Należy jednak podkreślić, że udział w nich był, jest i jeszcze długo pozostanie znakiem autentycznej troski o głębsze życie religijne.

Ważnym elementem Gorzkich Żalów jest kazanie pasyjne. Będąc rozważaniem tajemnic związanych z cierpieniem i śmiercią Jezusa jest ono jedną z form katechezy dla dorosłych. Specyfika tych kazań polega na tym, że podejmują one najboleśniejsze problemy nurtujące słuchaczy. To, co jest codziennym krzyżem dla uczestników Gorzkich Żalów zbliża ich do Chrystusa zmagającego się z cierpieniem i krzyżem. W kazaniach pasyjnych na pierwszy plan wysuwa się pomoc wiernym w dorastaniu do odpowiedzialności za twórcze wykorzystanie czasu doświadczenia. Ewangeliczny opis Wielkiego Tygodnia w życiu Mistrza z Nazaretu pozwala odkryć wartość naszego trudu i ukazuje sposób, w jaki należy dobrowolnie podejmować bolesne uderzenia, jakich nie szczędzi nam życie. Ewangeliczna droga została w całości wytyczona przez Jezusa, a jej najtrudniejszy odcinek prowadzi z Wieczernika, przez Getsemani, pałac Kajfasza, pretorium Piłata aż na Golgotę. Obserwowanie Mistrza na tym ostatnim etapie Jego pielgrzymowania na ziemi jest nieodzownie potrzebne dla właściwego zrozumienia naszego ziemskiego życia. Wielu ludzi przeszło ten odcinek za Jezusem dosłownie krok w krok. Taką drogę przeszli wszyscy więźniowie obozów zagłady, taką przechodzili więźniowie wyprowadzani na miejsce egzekucji, taką wędrowali i wędrują ludzie dotknięci śmiertelną chorobą. Ilu z nich przeszło w duchu Jezusa, to pozostanie tajemnicą, znaną tylko Bogu. Jeśli się im to udało, zyskali najwyższy stopień świętości - męczeństwo.

Na ziemi nie da się uciec od cierpienia. Kazania pasyjne pozwalają w modlitewnej atmosferze spojrzeć na to, co trudne i przygotować się do wędrowania przez życie z własnym krzyżem na ramieniu.

W kapłańskim życiu wygłosiłem około trzydzieści serii kazań pasyjnych. Część z nich została spisana i była wydawana w różnym czasie i pod różnymi tytułami. Wielokrotnie proszono mnie o wznowienie najstarszych wydanych tekstów. Zamysł wydania w jednym tomie wszystkich, podjęty przez Wydawnictwo „M", w pewnej mierze spełnia te życzenia. Nowe wydanie zachowuje wstępy do poprzednich edycji, ponieważ pozwalają one dostrzec pewne czasowe wymiary poszczególnych cykli publikowanych kazań pasyjnych.

Rozważania pasyjne w dużej części są kaznodziejskim komentarzem do ewangelicznych opisów męki Chrystusa. Z tej racji mogą być pomocą dla wszystkich czytających Pismo Święte. Komentarz ten bowiem ułatwia dostrzeżenie aktualności wydarzeń Wielkiego Tygodnia, nie tylko z punktu widzenia dzieła odkupienia, ale i z racji naśladowania Chrystusa na drodze ociekającej krwią.

Kraków, 22 listopad 2002 roku. Wspomnienie św. Cecylii męczennicy

Spis treści
Oko w oko z cierpieniem 5
KAZANIA PASYJNE
Najważniejsza doba w dziejach świata 11
Los Sprawiedliwego 15
Abel i Chrystus 15
Ofiara Abrahama i Izaaka 21
Józef Egipski i Chrystus 25
Mojżesz i Chrystus 31
Izajasz — Cierpiący Sługa Boga 37
Jeremiasz — Chrystus 42
Zamknięte serca — Ewangelia św. Mateusza 47
Chciwość 47
Zazdrość 53
Pycha 61
Wygodnictwo 68
Brak ducha modlitwy 75
Metody działania zła — Ewangelia św. Marka 81
Wieczernik 81
Getsemani 88
W domu Kajfasza 97
Przed Piłatem 103
Golgota 110
Śmierć Chrystusa 117
W trosce o zbawienie człowieka — Ewangelia św. Łukasza . 123 123
Wieczernikowe wskazania 123
Skarb wiary 130
Zniszczone sumienie Heroda 137
Piłat uwikłany w politykę 144
W trosce o zbawienie kobiety 151
Krzyż źródłem zbawienia 158
Tajemnica Chrystusa i Jego Kościół — Ewangelia św. Jana 167
Odwaga 167
Prawda 175
Godność człowieka 182
Miłość 189
Jedność 195
Wiara w Zmartwychwstałego 202
„Do końca ich umiłował” — Ewangelia św. Jana 211
Miłość pokorna 211
Miłość nieprzyjaciół 218
Miłość to otwarty dom 225
Miłość nie zna rozstania 231
Miłość przyjaźni 237
WAWELSKIE KAZANIA PASYJNE
Tajemnica Chrystusowego Krzyża 245
„Czyń, co widzisz” 247
Święci głoszą Ewangelię 247
Modlitwa szkołą mądrości 248
Tajemnica modlitwy Jezusa Chrystusa 248
Modlitwa Świętej w rodzinnym domu 250
Umiłowanie Pisma Świętego 251
Uczestnictwo w Eucharystii 252
Wymowa Krzyża 253
Ewangeliczna koncepcja władzy 254
Krucyfiks Jadwigi 255
Tryptyk 256
Modlitwa i działanie 258
Naśladowanie Chrystusa 259
Marta i Maria 259
Decyzje powzięte przed porodem 260
W obliczu śmierci 261
Prośby o jubileusz 262
Wobec podwładnych 264
Dałem wam przykład 265
Blisko podwładnych 265
Szacunek dla prawa 267
Troska o biednych 267
Troska o mądrość narodu 269
Ja jestem prawdą 270
Umiłować mądrość 271
Twórcze środowiska 271
Mądrzy ludzie na stanowiskach 273
Troska o Uniwersytet 274
Królowa wielu narodów 276
Aby byli jedno 276
Wielkie uroczystości w Katedrze na Wawelu 277
Chrystianizacja Litwy 279
Wielkie państwo 280
Pamiątki wielkiego tygodnia 285
Drzewo Krzyża 285
Gwoździe 289
Całun 294
Bazylika Grobu Pańskiego 298
Święty tekst ewangelistów 303
Eucharystia i Kapłaństwo 309
Polskie światła na Golgocie 317
Święty Wojciech 317
Święty Stanisław 321
Święty Jan Sarkander 326
Święty Jozafat Kuncewicz 330
Święty Andrzej Bobola 335
Święty Maksymilian Kolbe 340
Panie, pokaz nam Ojca 347
Miłość objawia Boga 347
Śmierć to przejście 347
Przykład miłości 348
Miłość nieprzyjaciół 350
Chrystus Drogą i Prawdą, i Życiem 351
Jezus Drogą 352
Jezus Życiem 353
Bóg bliski 354
Duch Chrystusa 356
Uleczone sieroctwo 356
Bóg jest z nami 357
Współpraca z Bogiem 359
Ojcze, zbaw nas od złego 361
Świat nienawidzi was bez powodu 361
Świat ucieka od odpowiedzialności 362
Bóle rodzenia 364
Ojcze, uświęć nas w prawdzie 366
Świętość to umiłowanie prawdy 366
Jedność 368
Błędne rozumienie jedności 369
Ojcze, w Twe ręce oddaję ducha mojego 371
Miłości nie da się zabić 371
Dobrowolny wybór cierpienia 372
Przebaczenie 374
Dzieło spełnione 376
Sakramenty Święte 377
Chrzest 377
Wcielenie trwa 377
Człowiek arcydziełem Boga 378
Dramat grzechu 378
Zniszczone piękno 379
„Ecce Homo” 380
Skutki chrztu 381
Odzyskane piękno 381
Bierzmowanie 382
Święte krzyżmo 382
Zadania chrześcijanina 383
Wezwani do świadectwa 385
Sakrament dojrzałości 387
Eucharystia 389
Oto wielka tajemnica wiary 389
Święty pokarm 390
Głodni Boga 391
Boża wspólnota 392
Boże piękno 393
Sakrament Pokuty i Pojednani 394
Tajemnica nieprawości 394
Pokój sumienia 395
Odpowiedzialność za grzech 396
Rola kapłana 399
Sakrament małżeństwa 400
Wzajemna miłość 401
Odpowiedzialność 402
Potrzeba dojrzałości 403
Świadectwo 404
Litera i duch 405
Sakrament Kapłaństwa 406
Powołanie 407
Celibat 409
Zadania kapłana 410
Ofiara 411
KRAKÓW STOLICĄ MIŁOSIERDZIA
Kraków bogaty w Miłosierdzie 417
Miłosierna kieszeń  
Ksiądz Piotr Skarga 419
Miłosierne ręce  
Córki i synowie św. Wincentego a Paulo 425
Dom z Miłosierdzia zbudowany  
Siostra Samuela 431
Miłosierna przyjaźń  
Święty Brat Albert 439
Miłosierdzie zorganizowane  
Książę Kardynał Adam Stefan Sapieha 447
Miłosierdzie Boga  
Święta Siostra Faustyna 455

opr. mg/ab

Copyright © by Wydawnictwo "m"

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Męka Pańska Homilie kazania GORZKIE ŻALE rozważania pasyjne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W