Pontyfikat Jana Pawła II - kronika najważniejszych wydarzeń

Kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II

(16 X 1978 - 15 X 1979)

 

 • 16 X 1978, ok. godz. 17.15 - wybór kard. Karola Wojtyły na papieża; ok. godz. 19.20 - pierwsze wystąpienie publiczne i błogosławieństwo "Urbi et Orbi";
 • 17 X - radiowo-telewizyjne orędzie "Urbi et Orbi"; wizyta w poliklinice Gemelli u chorego przyjaciela, bpa Andrzeja Deskura;
 • 22 X - uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II;
 • 5 XI - pielgrzymka do grobów Patronów Italii: św. Franciszka (Asyż) i św. Katarzyny Sieneńskiej (rzymska bazylika Santa Maria sopra Minerva);
 • 12 XI - ingres do bazyliki św. Jana na Lateranie;
 • 18 XI - spotkanie z abpem Marcelem Lefebvrem;
 • 3 XII - rozpoczęcie systematycznych odwiedzin w parafiach rzymskich;
 • 1 I 1979 - XII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju";
 • 6 I - święcenia biskupie ks. Franciszka Macharskiego, nowego metropolity krakowskiego;
 • 24 I - audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR;
 • 25 I - 1 II - pierwsza zagraniczna podróż Jana Pawła II do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama;
 • 4 III - encyklika "Redemptor hominis";
 • 12 III - audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich;
 • 3 IV - list do kard. Slipego z okazji zbliżającego się milenium chrztu Ukrainy;
 • 8 V - list apostolski "Rutilans agmen" do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława;
 • 31 V - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Jadwigi, królowej Polski;
 • 2 - 10 VI - podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ);
 • 30 VI - pierwszy konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Franciszek Macharski, bp Władysław Rubin oraz jeden kardynał mianowany in pectore (w tajemnicy) - po kilku latach okazało się, że był nim chiński biskup Ignatius Gong Pin-mei;
 • 29 IX - 8 X - podróż do Irlandii i USA (2 X - przemówienie na forum ONZ).

Rok drugi

(16 X 1979 - 15 X 1980)

 

 • 16 X 1979 - adhortacja apostolska "Catechesi tradendae" o katechizacji w naszych czasach;
 • 10 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO; przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (apel o podjęcie badań nad "sprawą Galileusza");
 • 5 - 9 XI - pierwsze od czterech wieków plenarne zgromadzenie kardynałów;
 • 28 - 30 XI - podróż do Turcji (spotkanie z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Dimitriosem I; ogłoszenie wspólnej deklaracji o ustanowieniu katolicko-prawosławnej komisji mieszanej do dialogu teologicznego);
 • 29 XI - list apostolski "Inter Sanctos" ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów;
 • 15 XII - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach nauczania teologicznego prof. Hansa Künga;
 • 1 I 1980 - XIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Prawda siłą pokoju";
 • 14 - 31 I - Synod Partykularny Kościoła Holenderskiego;
 • 20 II - audiencja dla grupy japońskich buddystów i szintoistów;
 • 24 II - list "Dominicae cenae" o tajemnicy i kulcie Eucharystii;
 • 24 - 27 III - Nadzwyczajny Synod Biskupów Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego;
 • 2 - 12 V - podróż do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrzeża Kości Słoniowej (spotkanie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury; apel do świata o pomoc dla krajów Sahelu);
 • 5 V - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji;
 • 15 V - list do Niemieckiej Konferencji Biskupów: "Nieomylność Kościoła darem Chrystusa" w związku ze sprawą ks. Hansa Künga;
 • 30 V - 2 VI - podróż do Francji (2 VI - przemówienie w siedzibie UNESCO);
 • 22 VI - beatyfikacja m.in. Katarzyny Tekakwitha, Indianki z plemienia Mohawków;
 • 30 VI - 12 VII - podróż do Brazylii (w jednej z faweli Jan Paweł zdjął z palca pierścień i zostawił go ubogim);
 • 11 VII - list apostolski "Sanctorum altrix Mater Ecclesia" z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta;
 • 20 VIII - list do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu;
 • 1 IX - dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej;
 • 26 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

Rok trzeci

(16 X 1980 - 15 X 1981)

 

 • 25 X 1980 - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie;
 • 14 XI - list do szefów państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE na temat wolności religijnej;
 • 15 - 19 XI - podróż do RFN;
 • 2 XII - encyklika "Dives in misericordia";
 • 31 XII - list apostolski "Egregiae virtutis" ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy;
 • 1 I 1981 - XIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!";
 • 15 I - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
 • 8 II - spotkanie z głównym rabinem Rzymu prof. Elio Toaffem;
 • 16 - 27 II - podróż na Daleki Wschód: do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii i USA - na Alaskę (apel o pokój wygłoszony w Hiroszimie);
 • 25 III - list "A Concilio Constantinopolitano" z okazji 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
 • 9 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Rodziny;
 • 13 V, ok. godz. 17.19, plac Świętego Piotra - zamach na życie Jana Pawła II;
 • 13 V - 3 VI - pobyt w poliklinice Gemelli;
 • 17 V - pierwsza po zamachu publiczna wypowiedź Papieża ("Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem");
 • 28 V - list do Polaków w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego;
 • 7 VI - ogólnokościelne (i ekumeniczne) obchody 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
 • 20 VI - 14 VIII - pobyt w poliklinice Gemelli;
 • 6 VII - powołanie stałej, 15-osobowej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej;
 • 14 IX - encyklika "Laborem exercens" (dokument ten miał być ogłoszony 15 V, w 90. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum").

Rok czwarty

(16 X 1981 - 15 X 1982)

 

 • 22 XI 1981 - adhortacja apostolska "Familiaris consortio" o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym;
 • 8 XII - list apostolski "Beata Hedvigis", ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie;
 • 14 - 18 XII - publikacja raportu o skutkach użycia broni nuklearnej, doręczonego sekretarzowi generalnemu ONZ oraz przywódcom USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji;
 • 18 XII - list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego;
 • 24 XII - Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską;
 • 1 I 1982 - XV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój - dar Boga powierzony ludziom";
 • 7 I - audiencja dla Icchaka Szamira, ministra spraw zagranicznych Izraela;
 • 12 II - deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE;
 • 12 - 19 II - podróż do Afryki: do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej;
 • 12 - 15 V - podróż do Portugalii (pielgrzymka do Fatimy - akt zawierzenia świata Matce Bożej);
 • 20 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury;
 • 22 V - Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny;
 • 28 V- 2 VI - podróż do Wielkiej Brytanii (wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego);
 • 7 VI - audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
 • 10 - 13 VI - podróż do Brazylii i Argentyny;
 • 15 VI - podróż do Szwajcarii (wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy);
 • 29 VIII - podróż do San Marino;
 • 15 IX - audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata;
 • 28 IX - audiencja dla Dalajlamy;
 • 3 X - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico;
 • 10 X - kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia.

Rok piąty

(16 X 1982 - 15 X 1983)

 

 • 31 X - 9 XI 1982 - podróż do Hiszpanii;
 • 28 XI - konstytucja apostolska "Ut sit validum", nadająca Opus Dei status prałatury personalnej;
 • 1 I 1983 - XVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów";
 • 6 I - bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia;
 • 25 I - konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego;
 • 2 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
 • 24 II - prezentacja książki André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II";
 • 2 - 10 III - podróż do Ameryki Łacińskiej (przez Portugalię): do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti;
 • 16 - 23 VI - podróż do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym - po oficjalnej części wizyty Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą);
 • 14 - 15 VIII - podróż do Francji (pielgrzymka do Lourdes).
 • 10 - 13 IX - podróż do Austrii;
 • 29 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie.

Rok szósty

(16 X 1983 - 15 X 1984)

 

 • 22 X 1983 - ogłoszenie Karty Praw Rodziny;
 • 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie;
 • 31 X - list do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra;
 • 11 XII - wizyta w rzymskim kościele luterańskim;
 • 27 XII - wizyta w rzymskim więzieniu Rebibbia i spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą;
 • 1 I 1984 - XVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój rodzi się z serca nowego";
 • 10 I - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Stanami Zjednoczonymi;
 • 11 II - list apostolski "Salvifici doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia;
 • 18 II - porozumienie w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Włoską; ogłoszenie bł. Fra Angelico patronem artystów;
 • 24 II - powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu;
 • 4 III - rzymskie obchody 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza, Patrona Litwy;
 • 25 III - adhortacja apostolska "Redemptionis donum" o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej;
 • 6 IV - list do sekretarza stanu: "Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim";
 • 20 IV - list apostolski "Redemptionis Anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych;
 • 1 V - list apostolski "Les grands mystčres" do biskupów Kościoła w sprawie pokoju w Libanie;
 • 2 - 12 V - podróż na Daleki Wschód (przez Alaskę): do Korei Płd., Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii (kanonizacja 103 męczenników koreańskich; wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu);
 • 2 VI - oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale;
 • 10 VI - dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan: "Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii";
 • 12 - 17 VI - podróż do Szwajcarii (wizyta w siedzibie Światowej Rady Kościołów);
 • 16 - 17 VII - wyprawa narciarska w Alpy;
 • 6 VIII - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia";
 • 9 - 21 IX - podróż do Kanady;
 • 10 - 13 X - podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: do Dominikany i Portoryko (pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy odkrycia Ameryki).

Rok siódmy

(16 X 1984 - 15 X 1985)

 

 • 2 XII 1984 - adhortacja apostolska "Reconciliatio et paenitentia" o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła;
 • 1 I 1985 - XVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój i młodzi idą razem";
 • 26 I - 6 II - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago;
 • 11 II - ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia;
 • 27 II - audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki;
 • 30 - 31 III - rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży;
 • 31 III - List apostolski do młodych całego świata;
 • 11 IV - udział Papieża w obradach Konferencji Episkopatu Włoch;
 • 26 IV - audiencja dla uczestników sympozjum nt.: "Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji";
 • 11 - 21 V - podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii (wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości);
 • 25 V - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, abp Andrzej Deskur oraz abp Lubacziwski, Ukrainiec.
 • 2 VI - encyklika "Slavorum Apostoli";
 • 24 VI - dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem: "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego";
 • 8 - 19 VIII - podróż do Afryki: do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroko (przemówienie do młodzieży muzułmańskiej w Casablance);
 • 8 IX - podróż do Liechtensteinu (przez Szwajcarię).

Rok ósmy

(16 X 1985 - 15 X 1986)

 

 • 3 XI 1985 - beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, męczennika z Dachau;
 • 10 XI - Msza św. dla uczestników 23. sesji FAO (w 40. rocznicę powstania tej organizacji);
 • 25 XI - 8 XII - Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego;
 • 1 I 1986 - XIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód--Zachód: jest tylko jeden pokój";
 • 25 I - zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu;
 • 31 I - 11 II - podróż do Indii;
 • 22 III - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu;
 • 13 IV - wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej;
 • 10 V - ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej;
 • 18 V - encyklika "Dominum et Vivificantem";
 • 21 VI - otwarcie rzymskiego Centrum Solidarności im. Jana Pawła II - ośrodka terapeutycznego dla narkomanów;
 • 26 - 28 VI - rzymskie obchody 800-lecia chrystianizacji Łotwy;
 • 1 - 8 VII - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji;
 • 6 IX - apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc);
 • 1 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych";
 • 4 - 7 X - podróż do Francji (m.in. wizyta w Ars i Taizé).

Rok dziewiąty

(16 X 1986 - 15 X 1987)

 

 • 27 X 1986 - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich;
 • 6 XI - audiencja dla uczestników Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego;
 • 18 XI - 1 XII - podróż na Daleki Wschód: do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele;
 • 1 I 1987 - XX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju";
 • 13 I - audiencja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego;
 • 20 II - audiencja dla matki Mehmeta Ali Agcy;
 • 22 II - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania;
 • 25 III - encyklika "Redemptoris Mater";
 • 31 III - 13 IV - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Chile, Argentyny (Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires);
 • 30 IV - 4 V - podróż do RFN (beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, filozofa, Żydówki, męczennicy Oświęcimia);
 • 5 czerwca - list apostolski "Sescentesima anniversaria" na 600--lecie chrztu Litwy;
 • 6 VI - inauguracja Roku Maryjnego; audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
 • 8 - 14 VI - podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą);
 • 25 VI - audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima;
 • 28 VI - beatyfikacja bpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Litwina;
 • 2 IX - spotkanie z członkami Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej;
 • 10 - 21 IX - podróż do USA i Kanady (m.in. spotkanie z chorymi na AIDS);
 • 1 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po Soborze Watykańskim II;
 • 4 X - beatyfikacja m.in. Marcela Callo, świeckiego działacza katolickiego.

Rok dziesiąty

(16 X 1987 - 15 X 1988)

 

 • 25 X 1987 - kanonizacja Giuseppe Moscatiego, świeckiego;
 • 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II;
 • 3 - 7 XII - wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I;
 • 4 XII - list apostolski "Duodecimum saeculum" z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego;
 • 27 XII - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych: "Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem?";
 • 30 XII - encyklika "Sollicitudo rei socialis";
 • 1 I 1988 - XXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia";
 • 3 I - spotkanie z ubogimi w rzymskim hospicjum Świętej Marty;
 • 25 I - list apostolski "Euntes in mundum" z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
 • 14 II - przesłanie "Magnum baptismi donum" do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
 • 4 III - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
 • 8 IV - list do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre’a;
 • 7 - 19 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju;
 • 21 V - otwarcie na terenie Watykanu schroniska dla ubogich "Donum Mariae";
 • 14 VI - audiencja dla Dalajlamy;
 • 19 VI - kanonizacja 117 męczenników wietnamskich;
 • 23 - 27 VI - podróż do Austrii;
 • 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Litwin i Chińczyk z Hongkongu (tuż przed konsystorzem zmarł kardynał-nominat Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego); konstytucja apostolska "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej;
 • 2 VII - list apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Marcela Lefebvre’a;
 • 9 - 10 VII - rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
 • 15 VIII - list apostolski "Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety;
 • 10 - 19 IX - podróż do Afryki: do Zimbabwe, Botswany, Lesotho i Mozambiku;
 • 8 - 11 X - podróż do Francji (wizyta w siedzibie Rady Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka).

Rok jedenasty

(16 X 1988 - 15 X 1989)

 

 • 28 X 1988 - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich);
 • 3 XI - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax": "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi";
 • 30 XII - adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po II Soborze Watykańskim;
 • 1 I 1989 - XXII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju";
 • 8 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
 • 6 II - audiencja dla prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla;
 • 20 IV - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
 • 28 IV - 6 V - podróż do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi;
 • 15 V - apel do sekretarza generalnego ONZ w sprawie Libanu;
 • 27 V - audiencja dla prezydenta USA George’a Busha;
 • 1 - 10 VI - podróż do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji;
 • 17 VII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL;
 • 15 VIII - adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła;
 • 19 - 21 VIII - podróż do Hiszpanii (Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela);
 • 27 VIII - list apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej;
 • 1 IX - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie (orędzie telewizyjne Jana Pawła II);
 • 7 IX - list apostolski "Ancora una volta" o sytuacji w Libanie;
 • 15 IX - audiencja dla mnichów - buddystów tybetańskich;
 • 26 IX - 2 X - wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie (ogłoszenie wspólnej deklaracji o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami);
 • 6 - 16 X - podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius;
 • 15 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej".

Rok dwunasty

(16 X 1989 - 15 X 1990)

 

 • 20 X 1989 - audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego;
 • 12 XI - kanonizacja bł. Agnieszki Czeskiej i bł. br. Alberta Chmielowskiego;
 • 15 XI - audiencja dla uczestników międzynarodowej konferencji nt.: "Kościół wobec AIDS";
 • 1 XII - audiencja dla przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
 • 1 I 1990 - XXIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem"; wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
 • 24 I - orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Misja Kościoła w erze komputerów";
 • 25 I - 1 II - podróż do Afryki: do Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu;
 • 9 II - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską;
 • 15 III - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR;
 • 19 IV - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną;
 • 21 - 22 IV - podróż do Czechosłowacji;
 • 6 - 14 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Meksyku i Curaçao;
 • 15 V - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Rumunią;
 • 20 V - beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego;
 • 24 V - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o powołaniu teologa w Kościele;
 • 25 - 27 V - podróż na Maltę;
 • 27 VIII - audiencja dla przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy;
 • 1 - 10 IX - podróż do Afryki (przez Maltę): do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej;
 • 30 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów we współczesnym świecie.

Rok trzynasty

(16 X 1990 - 15 X 1991)

 

 • 18 X 1990 - konstytucja apostolska "Sacri canones", promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich;
 • 28 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów;
 • 18 XI - audiencja dla prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
 • 5 - 6 XII - obchody 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate";
 • 6 XII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią;
 • 7 XII - encyklika "Redemptoris missio";
 • 1 I 1991 - XXIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju";
 • 11 I - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
 • 15 I - listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George’a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
 • 16 I - przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie;
 • 19 I - audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku;
 • 21 I - przywrócenie w Polsce Ordynariatu Polowego;
 • 5 II - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
 • 13 II - posłanie do Światowej Rady Kościołów;
 • 4 - 5 III - spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej;
 • 21 III - list do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej;
 • 4 - 7 IV - konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt;
 • 13 IV - mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie;
 • 1 V - encyklika "Centesimus annus" (w 100. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum");
 • 10 - 13 V - podróż do Portugalii;
 • 19 V - list do wszystkich biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego;
 • 31 V - list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej;
 • 1 - 9 VI - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa; beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego);
 • 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Rumun i Słowak;
 • 13 - 20 VIII - podróż do Polski (drugi etap - w dniach 13 do 16 VIII - Kraków, Wadowice, Częstochowa; beatyfikacja Anieli Salawy; Światowy Dzień Młodzieży) i na Węgry;
 • 7 IX - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią;
 • 8 IX - ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii;
 • 10 X - list do biskupów Chorwacji;
 • 11 X - list do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii;
 • 12 - 21 X - podróż do Brazylii.

Rok czternasty

(16 X 1991 - 15 X 1992)

 

 • 23 X 1991- apel do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji;
 • 27 X - beatyfikacja ks. Adolfa Kolpinga, prekursora społecznej nauki Kościoła;
 • 8 XI - audiencja dla prezydenta USA George’a Busha;
 • 17 XI - kanonizacja o. Rafała Kalinowskiego;
 • 28 XI - 14 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie;
 • 7 XII - nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Papieża w intencji jedności Europy;
 • 8 XII - apel o pokój w Jugosławii;
 • 20 XII - audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna;
 • 1 I 1992 - XXV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju".
 • 13 I - uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii;
 • 8 II - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją oraz Ukrainą;
 • 19 - 26 II - podróż do Afryki: do Senegalu, Gambii i Gwinei (wizyta w Domu Niewolników na wyspie Goreé);
 • 25 III - adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie; bulla "Totus Poloniae populus" dotycząca reorganizacji struktury kościelnej w Polsce;
 • 26 III - audiencja dla przedstawicieli Światowej Rady Metodystów;
 • 4 IV - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Mongolią;
 • 23 IV - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
 • 9 V - ustanowienie Światowego Dnia Chorego (11 II);
 • 17 V - beatyfikacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, i Giuseppiny Bakhita, niewolnicy sudańskiej;
 • 23 V - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją oraz Mołdawią;
 • 25 V - audiencja dla anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya;
 • 28 V - list Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia;
 • 4 - 10 VI - podróż do Afryki: do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą;
 • 25 VI - zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego;
 • 12 - 28 VII - pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli;
 • 21 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Bośni i Hercegowiny;
 • 28 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji;
 • 9 - 14 X - podróż do Dominikany (Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej);
 • 11 X - konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rok piętnasty

(16 X 1992 - 15 X 1993)

 

 • 31 X 1992 - audiencja dla uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk (rehabilitacja Galileusza: "Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych");
 • 12 XI - przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny.
 • 7 XII - prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego;
 • 20 XII - wizyta w jadłodajni dla ubogich;
 • 1 I 1993 - XXVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim";
 • 10 I - Dzień Modlitw o Pokój w Europie (Asyż);
 • 2 II - list do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie;
 • 3 - 10 II - podróż do Afryki: do Beninu, Ugandy i Sudanu (m.in. wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV);
 • 11 II - I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes;
 • 1 III - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny;
 • 20 III - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Dunsa Szkota, filozofa i teologa;
 • 6 IV - telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim;
 • 9 IV - list do sióstr karmelitanek w sprawie Karmelu w Oświęcimiu;
 • 18 IV - beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej;
 • 25 IV - podróż do Albanii;
 • 8 VI - dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: "Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu";
 • 12 - 17 VI - podróż do Hiszpanii;
 • 2 VII - pobyt w poliklinice Gemelli (badania kontrolne);
 • 28 VII - podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską;
 • 6 VIII - encyklika "Veritatis splendor";
 • 9 - 16 VIII - podróż do Ameryki: na Jamajkę, do Meksyku i USA (Światowy Dzień Młodzieży w Denver);
 • 4 - 10 IX - podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii;
 • 21 IX - audiencja dla głównego rabina Izraela Meira Laua.

Rok szesnasty

(16 X 1993 - 15 X 1994)

 

 • 16 X 1993 - audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna;
 • 11 - 12 XI - pobyt w poliklinice Gemelli (zwichnięcie stawu barkowego);
 • 30 XII - podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem;
 • 1 I 1994 - XXVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości"; ustanowienie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych;
 • 4 - 5 I - spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach z udziałem Papieża, watykańskiego sekretarza stanu, 7 kardynałów, oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni;
 • 11 I - apel Papieskiej Rady "Iustitia et Pax": "Pokój na Bałkanach jest możliwy";
 • 23 I - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach (Papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóty dopóki nie ustanie wojna na Bałkanach);
 • 2 II - List do rodzin;
 • 11 II - ustanowienie Papieskiej Akademii Obrony Życia;
 • 17 III - audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina;
 • 8 IV - odsłonięcie odrestaurowanego "Sądu Ostatecznego" Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej;
 • 9 IV - telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju;
 • 10 IV - 8 V - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce;
 • 14 IV - list do przywódców państw oraz do sekretarza generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju: "Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości";
 • 24 IV - beatyfikacja dwóch świeckich kobiet, matek: Elżbiety Canori Mora i Joanny Beretty Molla;
 • 28 IV - wypadek Jana Pawła II (złamanie kości udowej);
 • 29 IV - 27 V - pobyt w poliklinice Gemelli;
 • 19 V - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
 • 22 V - list apostolski "Ordinatio sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom;
 • 9 VI - przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego;
 • 13 - 14 VI - nadzwyczajny konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000;
 • 15 VI - dzień modlitw o pokój w Rwandzie;
 • 8 IX - Msza św. o pokój na Bałkanach (w tym dniu Papież chciał być w Sarajewie); apel do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny;
 • 10 - 11 IX - podróż do Chorwacji;
 • 14 IX - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach";
 • 29 IX - audiencja dla pierwszego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej;
 • 2 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.

Rok siedemnasty

(16 X 1994 - 15 X 1995)

 

 • 29 X 1994 - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.
 • 19 X - prezentacja książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei";
 • 10 XI - list apostolski "Tertio Millennio adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000;
 • 11 XI - ogłoszenie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV wspólnej deklaracji chrystologicznej;
 • 26 XI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Kazimierz Świątek (Białoruś), Czech, 92-letni Albańczyk, Chorwat i Libańczyk oraz o. Yves Congar, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
 • 13 XII - List do dzieci;
 • 26 XII - Jan Paweł II ogłoszony "Człowiekiem Roku" przez amerykański tygodnik "Time";
 • 1 I 1995 - XXVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju";
 • 11 - 21 I - podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki (Światowy Dzień Młodzieży w Manili);
 • 25 III - encyklika "Evangelium vitae"; listy: na 400-lecie Unii Brzeskiej i na 350-lecie Unii Użhorodzkiej;
 • 7 IV - audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów pastora Konrada Raisera;
 • 2 V - list apostolski "Orientale lumen";
 • 20 - 22 V - podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. ks. Jana Sarkandra) i nieoficjalna wizyta w Polsce (22 V: Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec);
 • 25 V - encyklika "Ut unum sint";
 • 3 - 4 VI - podróż do Belgii;
 • 27 - 30 VI - wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I (ogłoszenie wspólnej deklaracji podsumowującej dotychczasowe dokonania na drodze dialogu ekumenicznego);
 • 29 VI - List do kobiet w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie (Pekin, 4 - 15 IX);
 • 30 VI - 3 VII - podróż na Słowację (kanonizacja trzech męczenników z Koszyc, m.in. ks. Melchiora Grodzieckiego; hołd złożony męczennikom protestanckim)
 • 9 - 10 IX - spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto;
 • 14 - 20 IX - podróż do Afryki: do Kamerunu, RPA i Kenii (14 IX - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa");
 • 4 - 9 X - podróż do USA (5 X - przemówienie na forum ONZ).

Rok osiemnasty

(16 X 1995 - 15 X 1996)

 

 • 17 X 1995 - spotkanie z biskupami b. Jugosławii;
 • 12 XI - list apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej.
 • 26 XI - 14 XII - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi;
 • 1 I 1996 - XXIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju";
 • 21 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
 • 5 - 12 II - podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli;
 • 22 II - konstytucja apostolska "Niversi Dominici gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu;
 • 25 III - adhortacja apostolska "Vita consecrata" o życiu konsekrowanym;
 • 14 IV - podróż do Tunezji;
 • 15 IV - audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa;
 • 18 IV - list apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej;
 • 17 - 19 V - podróż do Słowenii;
 • 15 VI - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem i Tadżykistanem;
 • 21 - 23 VI - podróż do RFN (beatyfikacja ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny);
 • 6 - 7 VII - rzymskie obchody 400-lecia Unii Brzeskiej;
 • 6 - 7 IX - podróż na Węgry;
 • 19 - 23 IX - podróż do Francji;
 • 6 - 15 X - pobyt w poliklinice Gemelli.

Rok dziewiętnasty

(16 X 1996 - 15 X 1997)

 

 • 22 X 1996 - przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk: "Magisterium Kościoła wobec ewolucji";
 • 27 X - rzymskie obchody 350-lecia Unii Użhorodzkiej;
 • 7 - 10 XI - obchody 50. rocznicy święceń kapłańskich Jana Pawła II (z udziałem ok. 1500 kapłanów wyświęconych w 1946 r.);
 • 13 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO;
 • 15 XI - prezentacja książki Jana Pawła II "Dar i tajemnica";
 • 19 XI - audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro;
 • 24 XI - beatyfikacja dwóch austriackich męczenników II wojny: ks. Ottona Neururera i ks. Jakuba Gappa;
 • 3 - 5 XII - wizyta w Watykanie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya (nabożeństwo ekumeniczne; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu);
 • 10 - 13 XII - wizyta w Watykanie patriarchy Ormian Karekina I Sarkissiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
 • 25 XII - list do mieszkańców Rzymu ("Z Ewangelią w życie"), dostarczony wszystkim rzymskim rodzinom;
 • 1 I 1997 - XXX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Przebacz, a zaznasz pokoju";
 • 23 - 25 I - wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
 • 2 II - I Dzień Życia Konsekrowanego;
 • 3 II - audiencja dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
 • 4 III - list do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze;
 • 30 III - inauguracja "strony" Stolicy Apostolskiej w Internecie;
 • 7 IV - audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego;
 • 12 - 13 IV - podróż do Bośni i Hercegowiny;
 • 25 - 27 IV - podróż do Czech;
 • 4 V - beatyfikacja cygańskiego męczennika Zefiryna Giméneza Malla;
 • 10 - 11 V - podróż do Libanu (10 V - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Nowa nadzieja dla Libanu");
 • 31 V - 10 VI - podróż do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno; Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu; milenium śmierci św. Wojciecha - spotkanie z 7 prezydentami państw Europy Środkowo-wschodniej; kanonizacja bł. królowej Jadwigi i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej);
 • 17 VII - list do prezydenta Rosji w sprawie projektu ustawy o wolności religijnej dyskryminującej katolików;
 • 21 - 24 VIII - podróż do Francji (Światowy Dzień Młodzieży w Paryżu; beatyfikacja Fryderyka Ozanama, świeckiego działacza katolickiego);
 • 2 - 6 X - podróż do Brazylii (Światowe Spotkanie Rodzin).

Rok dwudziesty

(16 X 1997 - 15 X 1998)

 

 • 19 X 1997- list apostolski "Divini amoris scientia" z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła;
 • 31 X - 2 XI - watykańskie sympozjum nt.: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim";
 • 9 XI - beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej;
 • 10 XI - porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju;
 • 16 XI - 12 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce;
 • 1 I 1998 - XXXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich";
 • 3 I - wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu);
 • 11 I - list do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni rodzinnych;
 • 21 - 26 I - podróż na Kubę;
 • 21 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Adam Kozłowiecki, polski misjonarz w Zambii oraz dwaj kardynałowie mianowani "in pectore" (w tajemnicy");
 • 23 II - ratyfikacja konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
 • 15 III - beatyfikacja bułgarskiego biskupa Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa, uwięzionego i zamordowanego przez komunistów;
 • 16 III - dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem "Pamiętamy: Refleksje nad Szoa";
 • 19 III - święcenia biskupie ks. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Świętego;
 • 21 - 23 III - podróż do Nigerii;
 • 25 III - wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
 • 19 IV - 14 V - Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone Azji;
 • 30 - 31 V - Światowe spotkanie ruchów kościelnych w Rzymie;
 • 31 V - list apostolski "Dies Domini" o świętowaniu niedzieli;
 • 12 VI - audiencja dla przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata;
 • 19 - 21 VI - podróż do Austrii (beatyfikacja m.in. s. Restituty Kafki, męczennicy II wojny);
 • 1 VII - list apostolski "Ad tuendam fidem" o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności;
 • 23 VII - list apostolski "Apostolos Suos" o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu;
 • 20 IX - beatyfikacja Giuseppe Toviniego, świeckiego działacza katolickiego, bankowca;
 • 2 - 4 X - podróż do Chorwacji (beatyfikacja kard. Alojzije Stepinca, komunistycznego więźnia politycznego);
 • 11 X - kanonizacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, Żydówki i zakonnicy, filozofa, męczennicy Oświęcimia.

  Pontyfikat Jana Pawła II - kronika najważniejszych wydarzeń
  Copyright © by Tygodnik Powszechny

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao