Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Mieczysław Maliński

KATECHIZM DLA NIEWIERZĄCYCH (fragmenty)

40 odpowiedzi na 40 pytań

Trójca Święta
1. Dlaczego Bóg stworzył świat

Jest jeden Bóg - Absolut. Tajemnica. Rzeczywistość dla nas, ludzi, niedostępna. Wiemy, że Bóg jest nie tylko największą Potęgą, ale również największym Dobrem. A dobro nie może siebie nie dawać. Nie mogło być momentu, kiedy Bóg by nie stwarzał. On wyraża się na zewnątrz we wszystkim, co jest, co jest przez Niego stwarzane. Akt stwórczy nie miał więc miejsca tylko kiedyś, na początku, ale jest on nieustannym ciągiem.

Całość "działalności Bożej" jest wynikiem Jego miłości, dobra, którym On jest. Tylko nie można odrywać aktu stwórczego od samego Boga. Bóg jest w akcie stwórczym cały ze swoją potęgą, mądrością, sprawiedliwością i miłością. Jesteśmy stworzeniem, a więc wyrazem Boga Stworzyciela. Jesteśmy w nurcie nie tylko stwórczym ale również w nurcie miłości.

Bóg nas stworzył i stwarza z miłości. Mówiąc obrazowo, On jest w każdej kropli naszej krwi, w każdym włóknie naszego ciała, w każdym uderzeniu naszego serca, w całej naszej mądrości i prawdzie, w każdym akcie naszej dobroci i poświęcenia, w każdym przebaczeniu, w każdym czynie bezinteresownym. Dlatego, choć On jest bytem transcendentnym, mówienie o Bogu jak o kimś stojącym z zewnątrz nas jest jakimś zafałszowaniem Jego i naszej rzeczywistości.

A jeżeli są trudności w mówieniu o Bogu, jak i w myśleniu o Nim, to wypływa to stąd, że nie mamy pojęć, które by określały istotę Bożą; ani sposób Jego istnienia w nas, ani w świecie, ani "w Nim samym". Nie mamy słów, nie potrafimy zbudować sensownych zdań wyrażających rzeczywistość Boga. Wszystko, co mówimy o Bogu, jest "na podobieństwo", ponieważ rzeczywistość Boga jest tak różna od naszej, do tego stopnia, że wszystko, co mówimy o Bogu, jest bardziej nieprawdziwe niż prawdziwe.

2. Kim jest Syn wobec Ojca

Bóg wyraził się i wyraża się w stworzeniach. W sposób szczególny Bóg się wyraził i wyraża w Synu swoim. Dlatego jest to akt nieporównywalny do aktu stwarzania świata, bo to właśnie nie jest akt stwórczy. Bóg Syna nie stworzył. Bóg się w Słowie wyraził podobnie jak ojciec ziemski wyraża się w akcie zrodzenia dziecka.

Jeżeli mówimy, że Bóg zrodził Syna czy wyraził się w Synu, to również dlatego, aby ukazać, że ten akt jest szczególnym aktem miłości i ten akt miłości pomiędzy Ojcem i Synem wciąż trwa. Stanowi On trzecią Osobę Bożą: Ducha Świętego.

3. Kim jest Duch Święty wobec Ojca i Syna

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa należymy do Niego, identyfikujemy się z Nim. Na tej zasadzie znajdujemy się w nurcie miłości Bożej, jesteśmy synami Boga Ojca. Już nie tylko jako stworzenia, ale jesteśmy z Nim złączeni na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Dlatego też jesteśmy przeniknięci miłością: Duchem Świętym, który trwa pomiędzy Bogiem a Synem - pomiędzy Bogiem a nami: synami Bożymi. Jeżeli możemy mówić, że poprzez wiarę mieszka w chrześcijaninie Jezus Chrystus, to w sposób szczególny dzieje się to w społeczności wierzących w Chrystusa, jaką jest Kościół.

Ale tak, jak to zostało powiedziane już powyżej: wszystkie słowa użyte tutaj są nieadekwatne. Nie wyrażają rzeczywistości Bożej w sposób dostateczny. Dla przykładu, określenia "zrodzenie" albo "synostwo Boże" nie są najszczęśliwsze. Autorzy greccy woleli używać określenia "emanacja". Zamiast zwrotu "Syn Boży" woleli używać wyrazu "Logos" - Słowo. Dlatego też każde opisywanie spraw Bożych z założenia nie ma zbyt wielkiej wartości.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Duch Święty ojciec Trójca Święta syn

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W