Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Praca zbiorowa

O Eucharystii
Medytacje i modlitwy

ISBN: 978-83-7580-007-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

O przedziwna łasko!

A tutaj, w sakramencie ołtarza, cały jesteś obecny Ty, mój Bóg i Człowiek, Jezus Chrystus; tutaj każdy może otrzymać owoc wiecznego zbawienia, zawsze, gdy przystępuje do niego godnie i z wielką pobożnością.

Do niego nie przyciągają próżność, ciekawość ani zmysłowość, lecz niezłomna wiara, ufność, nadzieja i szczera miłość.

O, Boże, niewidzialny Stwórco Świata, jak cudownie postępujesz z nami, jak łagodny i życzliwy jesteś dla swych wybranych, którym dajesz siebie do spożywania w tym sakramencie!

Przewyższa to wszelkie nasze rozumienie, a w szczególny sposób przyciąga serca pobożnych i rozpala ich uczucia.

Bo ci, którzy są rzeczywiście wierni Tobie i przez całe swe życie dążą do poprawy, z tego Najświętszego Sakramentu często otrzymują wielką łaskę gorącej pobożności i umiłowanie cnoty.

O, jak przedziwna i ukryta jest łaska tego sakramentu! Znają ją tylko chrześcijanie, niewierzący natomiast i słudzy grzechu nie mogą jej doświadczać.

W tym sakramencie udzielana jest łaska duchowa, duszy przywracane są utracone przez nią cnoty i odżywa zniekształcone grzechem piękno.

Tomasz à Kempis


Prawdziwa natura ofiary

Jeśli ofiara jest pełnym otwarciem się na to, czego pragnie dla nas Bóg, wówczas ofiara, która staje się tylko rytem, formalnością, przepisem, gubi swoje prawdziwe znaczenie, swoją wartość. Ofiara powinna być natomiast odkryciem, pogłębieniem i przyjęciem przez nas natury Boga, winna być zrozumieniem Jego prawdziwej intencji, to znaczy Jego wielkiego miłosierdzia, którym nas obdarza.

Oprócz rytualnego gestu i przepisu Eucharystia odsłania nam prawdziwą naturę ofiary: jest przełamaniem rytmu naszych codziennych myśli i działań, pomaga nam wejść w nowy wymiar zmieniającego się życia. Jest to samo życie Boga, który ofiaruje się dla nas.

Ofiara eucharystyczna oznacza aktualizację w duchu i w prawdzie tego, czego pragnie Bóg: miłosierdzia, jakim On promieniuje ku nam, oraz tego, by nie podnosić głosu, nie łamać trzciny nadłamanej, nie gasić ledwo tlącego się knotka, lecz ze wszystkich sił pomagać bliźnim ciągle na nowo podejmować drogę ku Bogu (por. Iz 42,2-3).

André Joos


Jezus podarował nam siebie samego

Eucharystia, zgodnie z wiarą Kościoła, pokazuje swój zaskakujący obraz pobudzający inteligencję i wzruszający serce. Stajemy w obliczu jednego z tych bezgranicznych gestów miłości Boga, wobec których jedynym możliwym zachowaniem człowieka jest adoracja pełna nieskończonej wdzięczności.

Eucharystia jest nie tylko wybranym przez Jezusa sposobem na nieustanną obecność zbawczej mocy Paschy. Jest nie tylko przejawem woli Jezusa, który ustanowił znak zbawienia. Ale jest w niej po prostu obecny — ileż tajemnicy w tej prostocie! — sam Jezus.

W Eucharystii Jezus daje samego siebie, ponieważ tylko On jest zjednoczony z nieskończoną miłością Boga, który może uczynić wszystko.

Oczywiście, trzeba także zważać na ludzkie narzędzia, jakimi posługuje się Jezus.

Wszystko to jednak przezwycięża absolutna nowość, jaką jest moc Komunii, objawiona i pokazana w ofierze krzyża, poprzez którą obecny jest w Eucharystii sam Chrystus w akcie oddania się Ojcu i ludziom, by pozostać z nimi zawsze.

Carlo Maria Martini

Wybrane fragmenty
Wstęp
Co więcej mógł uczynić dla nas?
Sakrament nadziei
Być w komunii z Chrystusem
Bierzcie i jedzcie
Pobożnie Cię wielbię
* * *
Zbliżam się do Ciebie z wiarą i nadzieją
Chleb dla życia świata
Ofiara Jezusa
Misyjny wymiar Eucharystii
Msza święta niedzielna
Eucharystia przemienia wierzącego
Baranek bez skazy
Prefacja eucharystyczna
Święta ofiara ołtarza
Chrystus rozlewa się w nas
Przylgnąć do Chrystusa
Być obecnym przed Panem
Podczas Eucharystii dokonuje się Pascha
Oświeć moje oczy
Eucharystia i życie codzienne
Właściwe nastawienie duchowe
Nasz codzienny dar
O przedziwna łasko!
Prawdziwa natura ofiary
Jezus podarował nam siebie samego
Zjednoczeni w łamaniu chleba
Uczynić pamiątkę z Chleba Pańskiego
Objawienie miłości Bożej

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Msza święta Eucharystia msza św. komunia modlitwy rozważania Prawdziwa natura ofiary Jezus podarował nam siebie samego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W