Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Praca zbiorowa

O Eucharystii
Medytacje i modlitwy

ISBN: 978-83-7580-007-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Być obecnym przed Panem

Jezus jest obecny w Eucharystii jako bezwarunkowy dar z siebie samego, niezależnie od jakości naszej wiary.

Oznacza to, że nie powinien On być obecny sam tylko; także my winniśmy być obecni przed Panem, który do nas mówi, i przekraczając samych siebie, pozwolić się wchłonąć przez Jego wolę i Jego pragnienia. Ileż to razy byliśmy fizycznie obecni na Eucharystii, podczas gdy nasz umysł był zaprzątnięty różnymi fantazjami i osobistymi niepokojami. Nieczęsto możemy powiedzieć: „Oto jestem, Panie!”, w pełni akceptując Jego wolę.

W Eucharystii Pan obecny jest w nas, cały jest pochłonięty tym, czym się stajemy. Także my powinniśmy być obecni dla Niego i dla innych, zachwyceni tym, czym jest On i czym wszyscy możemy się stać.

I choć nasze pole działania w kontakcie z innymi, w wyczuciu ich zamiarów, w otwarciu na ich punkt widzenia, w wejściu w ich tok myślenia, jest ograniczone — trzeba być eucharystycznie obecnym, by móc powiedzieć na koniec dnia: „Panie, oto jestem!”. Dopiero w tego typu obecności możemy przyjąć Jego słowo, przeżywać je i urzeczywistniać.

André Joos


Podczas Eucharystii
dokonuje się Pascha

Mamy własne wyobrażenia. Wydaje się nam, że doskonale wiemy, czym jest Eucharystia, i że możemy ją spokojnie włożyć między inne rzeczy będące w naszym posiadaniu.

Zbudowaliśmy nasze życie według programu, który stawia nas samych w centrum. Jest to tajemnica „twardości serca człowieka”, jego ociągania się w wierze, o czym często przypominają Pisma.

Czasami to skoncentrowanie uwagi na nas samych jest tak głębokie, że stajemy się oporni lub obojętni na relacje z Bogiem. Oto dlaczego wielu zaniedbuje Eucharystię lub uznaje ją za fenomen uczuciowy właściwy dla wieku dziecięcego, a w wieku dojrzałym nadaje jej znaczenie religijne wyłącznie w chwilach nostalgii.

Innym razem akceptujemy ogólne relacje z Bogiem. Chodzi tu jednak o Boga mierzonego według naszej skali. To człowiek decyduje, kiedy, gdzie i jak chce się spotkać z Bogiem. Eucharystia, jako bezinteresowny dar, w którym Bóg oddaje się nam we wspólnocie chrześcijańskiej, jest zaniedbywana na rzecz innych aktywności religijnych, niepełnych i niejasnych.

Wiemy, że w Eucharystii, która jest dziełem Paschy, obecne jest Ciało Jezusa, „[wydane] za życie świata” (por. J 6,51). Chcemy zrozumieć i przeniknąć orędzie paschalne przekazywane w czasie Eucharystii jako wskazówka dla naszego życia.

Carlo Maria Martini


Oświeć moje oczy

Panie, Boże mój, przyjdź do Twojego sługi z Twym życzliwym błogosławieństwem i słodyczą, ażebym mógł godnie i pobożnie przystąpić do Twojego cudownego sakramentu.

Rozpal me serce pragnieniem Ciebie, wyrwij mnie z ociężałości i gnuśności. Przybądź do mnie ze swoim Zbawieniem, abym mógł w duchu kosztować Twej słodyczy, która w Twym sakramencie kryje się jak w gorejącym źródle.

Oświeć także moje oczy, żebym mógł przeniknąć tak wielką tajemnicę; umocnij moją wiarę, żeby się nigdy nie zachwiała.

Bo Twoje działanie nie na ludzką siłę, a Twoje święte ustanowienie nie jest dziełem człowieka.

Bo sam z siebie nikt nie jest zdolny pojąć ani zrozumieć tego, co jest nieprzeniknione nawet dla aniołów.

Cóż więc ja, niegodny grzesznik, ziemia i proch, mógłbym zrozumieć i pojąć z tak wzniosłej świętej tajemnicy?

Panie, w prostocie mego serca, z mocną, szczerą wiarą i na Twoje polecenie, przystępuję do Ciebie z czcią i ufnością, wierząc głęboko, że jesteś tu obecny w tym sakramencie, Ty, Bóg i Człowiek. Chcesz więc, żebym Cię przyjął i zjednoczył się z Tobą w miłości?

Tomasz à Kempis

Wybrane fragmenty
Wstęp
Co więcej mógł uczynić dla nas?
Sakrament nadziei
Być w komunii z Chrystusem
Bierzcie i jedzcie
Pobożnie Cię wielbię
* * *
Zbliżam się do Ciebie z wiarą i nadzieją
Chleb dla życia świata
Ofiara Jezusa
Misyjny wymiar Eucharystii
Msza święta niedzielna
Eucharystia przemienia wierzącego
Baranek bez skazy
Prefacja eucharystyczna
Święta ofiara ołtarza
Chrystus rozlewa się w nas
Przylgnąć do Chrystusa
Być obecnym przed Panem
Podczas Eucharystii dokonuje się Pascha
Oświeć moje oczy
Eucharystia i życie codzienne
Właściwe nastawienie duchowe
Nasz codzienny dar
O przedziwna łasko!
Prawdziwa natura ofiary
Jezus podarował nam siebie samego
Zjednoczeni w łamaniu chleba
Uczynić pamiątkę z Chleba Pańskiego
Objawienie miłości Bożej

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Msza święta Eucharystia msza św. komunia modlitwy rozważania Podczas Eucharystii dokonuje się Pascha Oświeć moje oczy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W