Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Praca zbiorowa

O Eucharystii
Medytacje i modlitwy

ISBN: 978-83-7580-007-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Eucharystia przemienia wierzącego

Wspólne spożywanie posiłku jest we wszystkich kulturach symbolem wzajemnej bliskości i komunii. Wierny natomiast jest zapraszany do komunii z Chrystusem poprzez Eucharystię. Nie chodzi jednak o komunię „automatyczną”, zewnętrzną, jak to nader często zdarza się podczas naszych celebracji eucharystycznych — powierzchownych, pełnych nieuwagi, utartych przyzwyczajeń, źle pojmowanej tradycji. Winna ona bowiem być komunią, poprzez którą „pozostajemy z Nim”, komunią, która jest dialogiem i odwzajemnieniem.

Komunia eucharystyczna przemienia wierzącego, czyni go hymnem pochwalnym (zob. Ef 5), Ciałem Chrystusa i Jego żywym słowem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w Nim” (J 6,56). Konieczny jest rachunek sumienia, aby zweryfikować realny wpływ Eucharystii na życie chrześcijanina i Kościoła, aby Eucharystia i słowo przyjmowane podczas niedzielnej liturgii stanowiły pożywienie i duchową strawę przez cały tydzień.

Gianfranco Ravasi


Baranek bez skazy

Ojcze Święty, w czasie Ostatniej Wieczerzy

ze swoimi apostołami,

Chrystus zechciał uwiecznić

pamiątkę swojej Męki

i ofiarował się Tobie, Baranek bez skazy,

doskonała pieśń i ofiara Tobie miła.

W tym wielkim misterium

żywisz i uświęcasz Twoich wiernych,

aby jedna wiara oświeciła

i jedna miłość zjednoczyła

ludzkość na całej ziemi.

Zbliżamy się do tej świętej ofiary,

aby Twój Duch

przemienił nas na wzór Twojej chwały.

Prefacja eucharystyczna


* * *

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,

słuszne i zbawienne,

abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie,

Wszechmogący, Wieczny Boże,

i Tobie za wszystko składali dziękczynienie,

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On chciał, aby na wieki trwała pamiątka

zbawczej ofiary krzyża,

dlatego spożywając z Apostołami ostatnią wieczerzę,

oddał się jako Baranek bez skazy

na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia.

W tym wielkim sakramencie

posilasz i uświęcasz swoich wiernych,

aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość.

Przystępujemy do Uczty sakramentalnej,

abyśmy przeniknięci Twoją łaską

stawali się podobni do Chrystusa,

naszego Niebieskiego wzoru.

Prefacja o Najświętszej Eucharystii 2

Wybrane fragmenty
Wstęp
Co więcej mógł uczynić dla nas?
Sakrament nadziei
Być w komunii z Chrystusem
Bierzcie i jedzcie
Pobożnie Cię wielbię
* * *
Zbliżam się do Ciebie z wiarą i nadzieją
Chleb dla życia świata
Ofiara Jezusa
Misyjny wymiar Eucharystii
Msza święta niedzielna
Eucharystia przemienia wierzącego
Baranek bez skazy
Prefacja eucharystyczna
Święta ofiara ołtarza
Chrystus rozlewa się w nas
Przylgnąć do Chrystusa
Być obecnym przed Panem
Podczas Eucharystii dokonuje się Pascha
Oświeć moje oczy
Eucharystia i życie codzienne
Właściwe nastawienie duchowe
Nasz codzienny dar
O przedziwna łasko!
Prawdziwa natura ofiary
Jezus podarował nam siebie samego
Zjednoczeni w łamaniu chleba
Uczynić pamiątkę z Chleba Pańskiego
Objawienie miłości Bożej

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Msza święta Eucharystia msza św. komunia modlitwy rozważania Prefacja eucharystyczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W