Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Praca zbiorowa

O Eucharystii
Medytacje i modlitwy

ISBN: 978-83-7580-007-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Ofiara Jezusa

Eucharystia to Jezus, który się ofiarowuje, to Jezus dla nas, Jezus, który nawet ze śmierci uczynił ostatni dar. Słowa: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22,19), oznaczają: To ja was karmię, ustanawiam was Moją rodziną, ludem wyzwolonym i wyzwalającym, narodem świętym, ludem odkupionym.

Jezus, jak zwykle, wybiera prosty znak. Aby zaznaczyć swoją obecność wśród nas, nie posługuje się obrazem, który by nas oślepił i prawie zmusił do przyjęcia wielkości daru, lecz decyduje się na znak pokorny, codzienny: znak chleba.

W Eucharystii Osoba Jezusa przychodzi do nas w akcie miłości do Ojca, w akcie ufności do Niego i otwarcia na wszystkich braci.

Spróbujmy zrozumieć, co oznaczają słowa, że Eucharystia jest ofiarą, doskonałą ofiarą Chrystusa, który został nam dany w znaku chleba i wina.

Lorenzo Zani


Misyjny wymiar Eucharystii

Misją Eucharystii nie jest dyskusja, argumentowanie, szukanie racji poprzez przytaczanie różnych koncepcji i idei, lecz wzbudzenie w myślach i czynach człowieka żywego odczucia obecności Boga.

Zamkniętemu systemowi życia religijnego faryzeuszy Chrystus przeciwstawia wolność przyjęcia, pod warunkiem że zostanie zachowana rzecz najważniejsza: doświadczenie i świadomość Jego obecności. Przeżywać Eucharystię znaczy pełnić misję, a pełnienie misji to dawanie żywych znaków obecności Boga. Bezpośrednie zaangażowanie wtajemnicza w ducha misyjnego.

Eucharystia jest przede wszystkim faktem i świadomością, w nas i między nami, Obecności, która winna być przekazywana i wprowadzana w konkretne sytuacje poprzez świadectwo naszego życia eucharystycznego. Tak jak szabat został ustanowiony dla człowieka, tak samo ustanowiona została Eucharystia — aby stać się dla wiernych drogą prowadzącą w Duchu i prawdzie do Ojca.

André Joos


Msza święta niedzielna

Cotygodniowe spotkanie na mszy świętej niedzielnej staje się wspaniałą okazją, by na nowo złożyć świadectwo miłości i utwierdzić się w przekonaniu, że nie jesteśmy sami i zawsze możemy liczyć na pomoc swoich braci, którzy wyznają tę samą wiarę i karmią się tym samym Ciałem i Krwią Pana.

Wówczas także Eucharystia staje się jasnym i wspaniałym świadectwem nowego pojmowania relacji międzyludzkich, żywym źródłem sprawiedliwości, braterstwa i miłości szerzących się w całej naszej społeczności.

Trzeba, aby przeżywana podczas Eucharystii służba miłości, której obecność celebrujemy w naszych kościołach, przynosiła owoce każdego dnia i uzdrowiła zło, tak szeroko dzisiaj rozpowszechnione, wzbudzając w każdym z nas zainteresowanie bliźnim, chęć pomagania mu oraz wolę zmiany sytuacji i zjawisk ciężko obrażających ludzką godność.

Carlo Maria Martini

Wybrane fragmenty
Wstęp
Co więcej mógł uczynić dla nas?
Sakrament nadziei
Być w komunii z Chrystusem
Bierzcie i jedzcie
Pobożnie Cię wielbię
* * *
Zbliżam się do Ciebie z wiarą i nadzieją
Chleb dla życia świata
Ofiara Jezusa
Misyjny wymiar Eucharystii
Msza święta niedzielna
Eucharystia przemienia wierzącego
Baranek bez skazy
Prefacja eucharystyczna
Święta ofiara ołtarza
Chrystus rozlewa się w nas
Przylgnąć do Chrystusa
Być obecnym przed Panem
Podczas Eucharystii dokonuje się Pascha
Oświeć moje oczy
Eucharystia i życie codzienne
Właściwe nastawienie duchowe
Nasz codzienny dar
O przedziwna łasko!
Prawdziwa natura ofiary
Jezus podarował nam siebie samego
Zjednoczeni w łamaniu chleba
Uczynić pamiątkę z Chleba Pańskiego
Objawienie miłości Bożej

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Msza święta Eucharystia msza św. komunia modlitwy rozważania Msza święta niedzielna Misyjny wymiar Eucharystii
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W