Posłani do świata mocą przebaczenia

Fragmenty książki p.t. "Spowiedź" - rozważanie w oparciu o fragment Łk 24,44-49

Posłani do świata mocą przebaczenia

Praca zbiorowa
Patrizio Rota Scalabrini, Roberto Vignolo

Spowiedź

Zdumieni przebaczeniem.
Droga pojednania
według św. Łukasza

ISBN: 978-83-7580-123-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Kontemplacja Ukrzyżowanego
W szkole dwóch łotrów
Solidarny z grzesznikami i jak oni doświadczany
Kościół, który prowadzi grzesznika do Jezusa
Przebaczenie, czyli dar odzyskiwania pierwotnego zapału ku dobru
Faryzeusz i celnik, czyli pozwolić Bogu, aby nas strzegł
Szymon Piotr, doświadczany, nawrócony, utwierdzony
Posłani do świata mocą przebaczenia

Posłani do świata mocą przebaczenia

(Łk 24,44—49)

„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,46—48).

Kiedy Zmartwychwstały ukazuje się swoim uczniom, przekazuje im pewne pouczenia i polecenia. Łk 24,47 jest właśnie poleceniem udzielonym apostołom, aby wszystkim ludom głosili nawrócenie. W tym posłannictwie nie będą sami, ale mogą liczyć na pomoc Ducha Świętego, którego moc pozwoli im dawać świadectwo.

Istnieje ścisły związek między nawróceniem a odpuszczeniem grzechów, jak to widać również w Dz 5,30—31. Ponadto zostaje potwierdzony związek tego przebaczenia z tajemnicą paschalną Jezusa. Istnieje ciągłość między Bożą interwencją, która przejawia się w śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, i Bożym działaniem, które budzi serca, popycha je na drogę nawrócenia dzięki przebaczeniu grzechów.

Przebaczenie jest chwałą Ukrzyżowanego, antycypacją ostatecznego zmartwychwstania, znakiem tego już dokonanego zmartwychwstania Jezusa (zbieżność i łączność między Łk 24,47—48 i Dz 1,8n). Posłannictwo apostołów to zatem posłanie mocą przebaczenia, aby ofiarować wszystkim bezgraniczne przebaczenie! Zwiastowanie ewangeliczne jest zwiastowaniem życia, a życie jest pojednaniem z Autorem życia. W ten sposób raz jeszcze odnajdujemy głęboką analogię z przekazem Janowym, kiedy to Zmartwychwstały mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama