Dla wszystkich chorych. Modlitwy wieczorne

Księga pociechy (fragmenty)

Dla wszystkich chorych. Modlitwy wieczorne

Marek Skwarnicki

KSIĘGA POCIECHY
Modlitwy dla chorych

ISBN: 978-83-7505-794-2
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Słowo wstępne
Dla wszystkich chorych
Modlitwa poranna
Dla wszystkich chorych
Modlitwa południowa
Dla wszystkich chorych
Modlitwy wieczorne

Dla wszystkich chorych

Modlitwy wieczorne

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swoim światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.
* * *
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam
da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch
Święty. Amen.
* * *
Proszę Cię Boże o to, by dzisiejsze cierpienia,
niepokoje i bóle nie poszły na marne, ale
w myśl tego, co przekazał nam bł. Jan Paweł II
i powtarzał za listami św. Pawła, ofiarowane
przeze mnie Chrystusowi na krzyżu, przyczyniły
się do wzrostu dobroci w moich bliźnich...
Łącząc bowiem ofiarę naszych cierpień
z ofiarą krzyżową, uczestniczymy również
— jak uczy św. Paweł — w odkupieńczej, miłosiernej
tajemnicy Chrystusa. Jako że w ten
sposób my w Nim żyjemy, z Nim cierpimy
i z Nim umieramy; a potem razem z Nim
zmartwychwstajemy.

* * *
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy odwrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama