Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. profesor
Marek Starowieyski


ODPOCZYNEK
ZE ŚW. PAWŁEM

ISBN: 978-83-927267-5-3
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008

Wybrane fragmenty
Lament nieczytanej Biblii
Dlaczego odpoczynek ze św. Pawłem?
Prześladowca
Nawrócenie
Charitas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas
Moc i słabość
Moc w słabości się doskonali
Wśród przyjaciół
Solidarny
Listy
Testament
Głosić Ewangelię
Dobry depozytGłosić Ewangelię

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań — ponieważ ich uszy świerzbią — będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4, 1—5), pisał w drugim liście do swego ucznia Tymoteusza.

To nie jest tylko, jak nam się może wydawać, wezwanie do biskupa, jakim był Tymoteusz, biskup Efezu, albo jest to także wezwanie do wszystkich duchownych. Jest ono skierowane do nich, oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko.

Wszyscy bowiem, i duchowni, i świeccy, bez wyjątku, mamy głosić naukę Jezusa Chrystusa wszędzie, kiedykolwiek i gdziekolwiek się znajdujemy. A czynić to trzeba z całą łagodnością i cierpliwością; pouczać o błędzie, nie owijać w bawełnę prawdy, ale także podtrzymywać na duchu.

Nie daje Paweł optymistycznego obrazu przyszłości. Przewiduje bowiem okres, kiedy ludzie odwrócą się od obiektywnej prawdy, a skupią się na swoich, subiektywnych poglądach. W tej sytuacji nie jest łatwe głoszenie prawdy Ewangelii, a nie swojej własnej jej interpretacji, swoich subiektywnych poglądów i odczuć. Jest świadomy, że kiedyś przyjdzie czas (a może myślał także o naszych czasach!), że każda próba głoszenia twardej prawdy Chrystusowej będzie uważana za fundamentalizm i ograniczenie ludzkiej wolności poszukiwań. Głoszenie prawdy o Bogu, całkowitej, bez upiększeń i złagodzeń, jest zadaniem ciężkim, o czym zresztą przekonali się na własnej skórze nie tylko prorocy Starego Testamentu, ale i liczni współcześni nam prorocy i święci czasów nowożytnych. I nie tylko święci — także i zwykli szeregowi, wierni, duchowni i świeccy.

A więc trzeba czuwać. Ale nie tylko. Służyć, wypełniać posługę drugiego człowieka. A służyć trzeba zawsze, jak Chrystus, który przyszedł, aby służyć, a nie aby mu służono.

Wysoką poprzeczkę stawia św. Paweł temu, kto ma głosić Ewangelię. I każde pokolenie na swój sposób stara się tę poprzeczkę obniżyć, bo jest ona bardzo niewygodna; natomiast święci każdego pokolenia konsekwentnie ją podnoszą, stąd ich niepopularność. Św. Paweł przekonał się także na własnej skórze, jak Bóg umie doświadczyć tego, który za Nim chce iść. Ale równocześnie wie, że wypełnienie tych trudnych nakazów nie tylko świadczy o wierności Chrystusowi, ale także o wielkości człowieka.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia wierność św. Paweł rozważanie fundamentalizm modlitwy czytanie Dzieje Apostolskie medytacje rok św. Pawła pieśni starożytnego Kościoła List do Galatów List do Tymoteusza wolność osobista
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W