Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. profesor
Marek Starowieyski


ODPOCZYNEK
ZE ŚW. PAWŁEM

ISBN: 978-83-927267-5-3
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008

Wybrane fragmenty
Lament nieczytanej Biblii
Dlaczego odpoczynek ze św. Pawłem?
Prześladowca
Nawrócenie
Charitas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas
Moc i słabość
Moc w słabości się doskonali
Wśród przyjaciół
Solidarny
Listy
Testament
Głosić Ewangelię
Dobry depozytPrześladowca

Szaweł, świetnie wykształcony w Prawie u stóp rabbiego Gamaliela i dobrze obeznany z kulturą grecką w rodzinnym Tarsie, stał się narzędziem nienawiści Żydów do chrześcijan. Na ich zlecenie organizował pogromy wyznawców Jezusa, był odpowiedzialny na przykład za ukamienowanie diakona Szczepana. Spróbujmy go jednak zrozumieć — pchała go ku temu żarliwość oraz troska i wierność Prawu: zwalczał heretyków — za których uważał chrześcijan — gdyż ośmielili się zmienić Objawienie Boże dane w depozyt Izraelowi. Gorliwość i oddanie sprawie chrześcijaństwa po jego nawróceniu pozwalają nam lepiej zrozumieć jego działalność przed spotkaniem Chrystusa.

Ale wiemy też, że żarliwość i dobre chęci nie wystarczają: trzeba także dokładnie rozeznać, z czym lub z kim się walczy, zrozumieć swego przeciwnika. A ponadto stosować godne metody — w żadnym razie nie może to być gwałt fizyczny i niszczenie przeciwnika; one nie mogą służyć najpiękniejszemu nawet celowi. Gorzkie doświadczenia chrześcijaństwa — wprawdzie tylko jego epizodów, ale jednak niestety realnych epizodów, kiedy grupy chrześcijan, a później katolików próbowały stosować gwałt dla szerzenia wiary — dobitnie przypominają, że gwałt jest niekompatibilny z chrześcijaństwem.

Jednak Paweł, już jako Apostoł, gorzko żałował swojej przeszłości, nie ukrywał jej i mówił o niej otwarcie z żalem i skruchą, a to jest rzeczą piękną: nie jest bowiem najgorszym złem sam grzech, ale po pierwsze — pozostawanie w złu, po drugie zaś — próba usprawiedliwienia go lub, co jest najgorsze, dorobienie do niego ideologii.

Szaweł prześladowca jest patronem wszystkich tych, którzy wprawdzie czynili zło, ale umieli się od niego radykalnie odwrócić. Jest wzorem w swej szczerości, w swoim żalu i jasnym przyznaniu się do zła. Obyśmy w tym umieli go naśladować.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia św. Paweł rozważanie modlitwy czytanie Tars Szaweł listy apostolskie Dzieje Apostolskie medytacje rok św. Pawła Drugi List do Koryntian pieśni starożytnego Kościoła Gamaliel ukamienowanie diakona Szczepana
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W