Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. profesor
Marek Starowieyski


ODPOCZYNEK
ZE ŚW. PAWŁEM

ISBN: 978-83-927267-5-3
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008

Wybrane fragmenty
Lament nieczytanej Biblii
Dlaczego odpoczynek ze św. Pawłem?
Prześladowca
Nawrócenie
Charitas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas
Moc i słabość
Moc w słabości się doskonali
Wśród przyjaciół
Solidarny
Listy
Testament
Głosić Ewangelię
Dobry depozytCharitas Christi urget nos —
Miłość Chrystusa przynagla nas

Dalsze dzieje najpierw Szawła, a potem Pawła to dzieje jego miłości. On spotkał Pana, poznał Jego miłosierdzie i zabrał się energicznie do głoszenia Jego Ewangelii; idzie jak czołg i nic ani nikt nie zdoła go już z tej drogi zawrócić. Tysiące (o ile nie dziesiątki tysięcy) kilometrów przebyte pieszo dla głoszenia Jezusa, długie podróże morskie nieraz kończące się rozbiciem statków i porwaniem przez piratów, aresztowania i pobyty w więzieniu, kamienowania i chłosty doznawane wielokrotnie — oto materiał, który nadawałby się na świetny film przygodowy. A do tego dochodziła walka o prawdę, niezliczone dyskusje, obrona czystości nauki, nawet wobec samego księcia Apostołów, Piotra, gdy ten pobłądził i któremu trzeba to było wygarnąć to prosto w oczy — oto działalność Pawła, kontynuująca pracę Szawła sprzed nawrócenia. Gdy sprawa tego wymaga, potrafi stanąć przeciw urzędnikom rzymskim i żydowskim, przeciw filozofom greckim, gorliwym żydom i judaizującym chrześcijanom, i przeciwko heretykom zmieniającym naukę Jezusa. A równocześnie prowadzi pracę organizacyjną: zakłada kolejne gminy, troszczy się o nie i czuwa nad nimi; chwali, karci, prostuje poglądy — znamy tę pracę z jego listów, z których zachowała się przecież tylko część. Wszystko to czyni w imię miłości Jezusa, którego prześladował, a który mimo to powołał go do swojej służby.

Mówimy o tym jego dynamizmie i aktywizmie, ale często przeoczamy jedno zdanie: po nawróceniu udał się do Arabii, na pustynię, a przebywał tam kilka lat. Co tam robił? Były to jego długie rekolekcje, spotkanie twarzą w twarz z Tym, który go powołał. I w świetle tych rekolekcji rozumiemy lepiej jego dalszą działalność. Do działania bowiem, do aktywności trzeba się przygotować, naładować się modlitwą i kontemplacją, i wtedy dopiero można zaczynać głosić Boga. Tam, na pustyni, Paweł nauczył się z Nim obcować, a potem już tylko niósł Tego, którego umiłował, i głosił Jego nauki aż do końca, do śmierci męczeńskiej w Aquae Silvae, przy drodze wiodącej z Rzymu do Ostii.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie Biblia św. Paweł rozważanie pustynia spotkanie Judasz modlitwy czytanie Damaszek Szaweł listy apostolskie Arabia Dzieje Apostolskie medytacje rok św. Pawła pieśni starożytnego Kościoła List do Galatów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W